image_pdfimage_print

Rozpoczął się sezon grzewczy, w którym niepokojąco wzrasta ilość pożarów budynków mieszkalnych. Jest to spowodowane eksploatacją wadliwych urządzeń grzewczych oraz dogrzewaniem się mieszkańców na różne sposoby często niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Na właścicielach oraz zarządcach budynków, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, spoczywa obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych w okresach ich użytkowania: od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące, od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy.

Niewykonanie badania drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych może doprowadzić do użytkowania niesprawnej instalacji kominowej w efekcie tego spowodować, że bezbarwny
i bezwonny tlenek węgla (czad), powstający na skutek niepełnego spalania węgla czy drewna przy niedostatecznym dopływie tlenu, staje się przyczyną śmierci (zaczadzenia).

Częstą przyczyną powstania pożarów w budynkach są również nieszczelności przewodów kominowych oraz pożary nagromadzonej sadzy w kominie, której zapalenie intensyfikuje proces spalania powodując uszkodzenia przewodów kominowych oraz wydostanie się pożaru z komina do innych pomieszczeń w obiekcie.

W tym sezonie grzewczym Komendant Główny PSP także zainicjował kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – polecamy zapoznanie się z istotnymi informacjami.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń

Sposoby postępowania w przypadku pożaru sadzy w kominie

Zasady postępowania przy pożarach budynków mieszkalnych

Czad cichy zabójca

Opracował: mł. kpt. Jacek Osicki – KP PSP Mońki
Zdjęcia: KP PSP Sokółka