Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – IV ETAP – OCENA DOKUMENTACJI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – IV ETAP – OCENA DOKUMENTACJI.