Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Wydarzenia  

Polak mądry przed szkodą, o pożarach i innych zagrożeniach

Zatrucie tlenkiem węgla w aspekcie medycznym

Rozporządzenie nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży

Odbiór obiektu - zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym

Wypoczynek dzieci i młodzieży - zasady organizowania i nadzorowania

Czad cichy zabójca
W obliczu powodzi

Wypalanie traw

Wymagania dla organizatorów imprez masowych z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych
Imprezy masowe, bezpieczeństwo, zezwolenie na przeprowadzenie
Warunki ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej (handlowe, sale zabaw, dyskoteki)

 

5.11.2014 r. – przekazanie namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu nurkowego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Biebrza”

W dniu 5 listopada b.r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mońkach odbyła się uroczystość przekazania namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem oraz sprzętu nurkowego dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Biebrza”.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 48 632 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował zakup wyżej wymienionego sprzętu kwotą 25 286 zł. Pozostała część sfinansowana została ze środków własnych.

W uroczystym przekazaniu udział wzięli:

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW- Piotr Dzierżanowski,

Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Marian Magnuszewski,

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Antoni Ostrowski,

Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Andrzej Sobolewski,

Starosta Moniecki – Joanna Kulikowska,

Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski.

6.07.2014 r. – zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z Gminy Jaświły w Dolistowie Starym.

W zawodach brało udział 26 drużyn. Każda z drużyn wystartowała w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej. Komisji sędziowskiej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach przewodniczył kpt. Piotr Chojnowski.

Wyniki:

OSP mężczyźni:

1.        OSP Brzozowa.

2.        OSP Dolistowo.

3.        OSP Jaświły.

OSP żeńskie:

1.      OSP Bobrówka.

2.      OSP Jaświły.

3.      OSP Mikicin.

MDP OSP chłopięce:

1.        OSP Dolistowo.

2.        OSP Bobrówka.

3.        OSP Brzozowa.

MDP OSP dziewczęce:

1.        OSP Jaświły.

2.        OSP Mikicin.

3.        OSP Dolistowo.

OSP seniorów męska:

1.        OSP Brzozowa.

2.        OSP Zabiele.

3.        OSP Dolistowo.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


12.06.2014 r. – V edycja konkursu powiatowego „Bądźmy bezpieczni” Zespół Szkół w Mońkach ul. Planetarna – Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Mońkach przy współudziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, Pogotowia Ratunkowego w Mońkach oraz KRUSU. Konkurs jest adresowany do uczniów klas V szkół podstawowych, a jego myślą przewodnią jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się wakacji.  W szranki rywalizacji stanęli przedstawiciele 12 szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego. Każda trzyosobowa drużyna w zmaganiach o naprawdę cenne nagrody, miała za zadanie rozwiązanie testu wiedzy obejmującego zagadnienia z zakresu prewencji kryminalnej, ruchu drogowego, bezpieczeństwa na wodzie oraz gospodarstwie rolnym. Następnie uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami i wiedzą praktyczną podczas konkurencji z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego, a także sprawnością podczas konkurencji sportowej przygotowanej przez Straż Pożarną. Dodatkowe punkty drużyna mogła zdobyć za wykonany wcześniej plakat na temat „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

Wyniki zawodów:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach.

2. Szkoła Podstawowa w Knyszynie.

3. Szkoła Podstawowa w Jasionówce.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


6.06.2013 r. - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.  Uroczystość główna rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach; celebrowana przez księdza Dziekana Tadeusza Horosza oraz kapelana podlaskich strażaków księdza Wojciecha Ejsmonta. Po zakończonej mszy świętej pododdział pożarniczy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac komendy. W uroczystości uczestniczyli Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski, Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska, Komendant Powiatowy PSP w Mońkach st. bryg. Maciej Bolek, Wójtowie oraz przedstawiciele samorządów powiatu monieckiego. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia, awanse i odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:

·         ogn. Leszek Czarnecki,

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa:

·           st. kpt. Tomasz Siemieniuk,

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:

·         Burmistrz Goniądza Tadeusz Kulikowski,

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:

·         st. sekc. Adam Skibicki, druh Tadeusz Wyszkowski,

Na wyższe stopnie służbowe zostali awansowani:

·         stopień aspiranta otrzymali – mł. asp. Krzysztof Bielski, mł. asp. Michał Bagiński,

·         stopień ogniomistrza otrzymali – mł. ogn. Sławomir Wasilewski, Mariusz Jabłoński, Leszek Czarnecki,

·         stopień st. sekc. otrzymał - sekc. Marcin Wojtach,

·         stopień st. str. otrzymał - str. Wojciech Nieciecki.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


Ćwiczenia - w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej trwa normalny cykl produkcyjny. Około godziny 12.00 z powodu awarii zaworu bezpieczeństwa następuje uszkodzenie uszczelki na zbiorniku amoniaku o pojemności wodnej 3,2 m3. W chwili rozszczelnienia w zbiorniku znajduje się około 200 litrów ciekłego amoniaku.

Jeden z pracowników maszynowni chłodniczej w momencie rozszczelnienia przebywał
 w pobliżu zbiornika w związku z powyższym na skutek działania gazu na organizm stracił przytomność. Drugi pracownik czując w powietrzu ostry zapach amoniaku, świadomy zagrożenia nie podejmował próby ewakuacji poszkodowanego, udał się do budynku głównego celem powiadomienia Prezesa i ogłoszenia alarmu w zakładzie. Następnie powiadomiona zostaje straż pożarna.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP z JRG Mońki i dokonaniu oceny sytuacji oraz ustaleniu jego charakteru i prognozowanego rozwoju, kierujący akcją ratowniczą z ramienia Państwowej Straży Pożarnej podejmuje decyzję o konieczności zadysponowania dodatkowych sił i środków w postaci zastępów OSP KSRG z terenu powiatu monieckiego /OSP Jaświły, Jasionówka, Knyszyn, Krypno, Goniądz, Trzcianne/ oraz SGRChem z JRG 2 w Białymstoku.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Krzysztof Stachurski.


W dniu 26 marca 2014 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyły się eliminacje powiatowe 37 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Współorganizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mońkach. Turniej, którego głównym celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Każdego roku wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. W zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli czołowe miejsca podczas finałów gminnych. Jury pod przewodnictwem Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach st. kpt. Sławomira Szafrańskiego po przeprowadzeniu testów  pisemnych  i ustnych zakwalifikowało niżej wymienione osoby do eliminacji wojewódzkich:

·        w grupie I (uczniowie szkół podstawowych) – Bartłomiej Kobeszko - Krypno, Patrycja Trybułowska – SzP Nr 2 w Mońkach.

·        w grupie II (uczniowie gimnazjów) – Urszula Pietrzycka – Krypno, Natalia Dąbrowska – Mońki.

·        w grupie III (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) – Joanna Wierzbicka – ZSOiZ w Mońkach, Adrian Zabielski – ZSOiZ w Mońkach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania konkursu Przewodniczący komisji podziękował opiekunom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz życzył zwycięzcom godnego reprezentowania powiatu monieckiego na szczeblu wojewódzkim w dniu 29 kwietnia 2014 r. w Białowieży.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


24 – 26.02.2014 r. – ćwiczenia – Posterunek Energetyczny: Osowiec Twierdza, Mońki, Knyszyn.

Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru na stacjach energetycznych.


Zdjęcia: kpt. Cezary Grygo

W dniu 12 lutego 2014 r. w budynku komendy odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego w roku 2013. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Dariusz Sadowski, Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele samorządów, zakładów pracy oraz druhowie OSP z terenu powiatu monieckiego. Prezentację multimedialną z działalności komendy przedstawił i omówił Komendant Powiatowy PSP w Mońkach st. bryg. Maciej Bolek. Średnio co 35 godz. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2013.

Rodzaj zagrożenia

2012

2013

Wzrost "+"

Spadek "-"

Pożary

144

105

-39

Miejscowe zagrożenia

259

135

-124

Alarmy fałszywe

11

8

-3

RAZEM

414

248

-166

Najwięcej zdarzeń było w gminie Mońki, Goniądz i Knyszyn. Są to gminy gdzie występuje największe skupisko ludności (obszary miejskie), co jest ściśle związane z występującymi zagrożeniami. W roku 2013 strażacy uratowali mienie o wartości 9 504 000 zł. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną i 3 ranne /w tym dwóch ratowników/, a przy miejscowych zagrożeniach 4 osoby śmiertelne i 45 ranne. W Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zatrudnionych jest 42 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik cywilny w tym 11 oficerów, 5 aspirantów, 20 podoficerów oraz 6 szeregowców.

Doposażenie sprzętowe:

4.      Zakup kamery termowizyjnej..

5.      Zakup poduszek podnoszących niskociśnieniowych.

W roku 2013 kontynuowano zajęcia z młodzieżą szkolną na temat „Jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek”. Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy strażacy, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami. Jak pokazuje praktyka to właśnie predyspozycje psychofizyczne tych osób niejednokrotnie zdecydowały o tym, że stały się one ofiarami wypadków czy naraziły się na inne niebezpieczeństwo, stanowiące zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub mienia. W wielu przypadkach odpowiedni poziom wiedzy pozwoliłby im na uniknięcie sytuacji niebezpiecznej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


W dniach 3 – 9.02.2014 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mońkach odbyło się szkolenie strażaków ratowników OSP część I. W wyniku realizacji programu szkolenia strażak ratownik OSP powinien umieć:

·         określić zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

·         ocenić zachowanie się materiałów i konstrukcji i rozprzestrzeniania się pożaru,

·         rozpoznać zagrożenie, mogące stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,

·         prowadzić działania ratownicze w ramach zastępu,

·         omawiać metody i sposoby ewakuacji oraz przeprowadzać ewakuację,

·         współdziałać w ramach pododdziałów,

·         postępować podczas uroczystości pożarniczych i państwowych.

Po zakończeniu szkolenia 52 druhów złożyło egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Tekst i zdjęcie: kpt. Cezary Grygo


27.01.2014 r. – Miejski Ośrodek Kultury w Mońkach – rozpoczęcie ferii zimowych.

Bezpieczeństwo na lodzie
Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii

Zdjęcia i tekst: kpt. Cezary Grygo


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu spotkania z młodzieżą klas III Gimnazjum

Wśród wielu zdarzeń z jakimi spotykają się w swojej pracy strażacy, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, inwalidzi czy osoby starsze. Są to osoby o szczególnych predyspozycjach psychicznych: ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadające dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami. Jak pokazuje praktyka to właśnie predyspozycje psychofizyczne tych osób niejednokrotnie zdecydowały o tym, że stały się one ofiarami wypadków czy naraziły się na inne niebezpieczeństwo, stanowiące zagrożenie dla ich życia, zdrowia lub mienia. W wielu przypadkach odpowiedni poziom wiedzy pozwoliłby im na uniknięcie sytuacji niebezpiecznej.

W trakcie spotkań omówiono:

8-9.01.2014 r. – jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek.

15-16.01.2014 r. – kwalifikowana pierwsza pomoc.

22-23.01.2014 r. – ratownictwo na lodzie, pod wodą.

Teks i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


20 grudnia 2013 r. odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście. Gospodarzem strażackiej wigilii był Komendant Powiatowy PSP w Mońkach st. bryg. Maciej Bolek, który złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim strażakom, emerytom, a także przybyłym druhom OSP oraz przedstawicielom samorządu powiatu monieckiego. Kapelan podlaskich strażaków ksiądz Wojciech Ejsmont poświęcił opłatki, którymi zebrani podzielili się, składając sobie życzenia.

Zdjęcia: st. kpt. Paweł Woźniewski. Tekst: kpt. Cezary Grygo.


„Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!” – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłasza XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu.  Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”. Zgodnie z regulaminem, do Komendy Głównej PSP trafią prace plastyczne wybrane wcześniej w szkołach (podczas eliminacji szkolnych). Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród nich prace finałowe oraz przyzna wyróżnienia. Terminy, ilość prac oraz kategorie konkursowe (w tym klasa i wiek uczestnika) określa regulamin. W tegorocznej edycji nie przewiduje się eliminacji powiatowych i wojewódzkich. Kategorie konkursowe obejmują uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (do 18 roku życia). W swoich pracach uczestnicy mogą skorzystać z porad zamieszczonych na odwrocie kalendarza plakatowego KG PSP na 2014 rok, które dotyczą bezpieczeństwa w naszych domach. Szkoły są obowiązane do przysłania wybranych prac do Komendy Głównej PSP najpóźniej do 7 maja 2014 r. (z załączonymi protokołami). SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA!

Regulamin konkursu: http://www.straz.gov.pl//data/other/regulamin_xvi_edycji.pdf

Tabelka XVI edycja: http://www.straz.gov.pl//data/other/tabelka_xvi_edycji.pdf


W dniach 28.11 – 1.12.2013 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mońkach odbyło się szkolenie Dowódców strażaków ratowników OSP. W wyniku realizacji programu szkolenia strażak ratownik OSP powinien umieć:

 • Objaśniać struktury organizacyjne i zasady działania OSP, ZOSP RP, KSRG,
 • Omawiać zasady i typy kierowania działaniem ratowniczym,
 • Omawiać uprawnienia i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym,
 • Omawiać zasady i sposoby przejmowania kierowania działaniem ratowniczym,
 • Formułować i wydawać rozkazy,
 • Przeprowadzać rozpoznanie, prawidłowo oceniać sytuację i ilość potrzebnych sił i środków,
 • Kierować działaniami ratowniczymi w wybranych obiektach,
 • Kierować działaniami w trakcie wystąpienia innych miejscowych zagrożeń,
 • Współdziałać z innymi służbami ratowniczymi,
 • Prowadzić korespondencję i przekazywać meldunki,
 • Organizować i prowadzić szkolenie,
 • Sporządzać dokumentację z przebiegu działań ratowniczych.

Po zakończeniu szkolenia  23 druhów złożyło egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Tekst i zdjęcie: kpt. Cezary Grygo.


31.10.2013 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasionówce – „Jak prawidłowo zgłosić pożar, wypadek na nr alarmowe 998, 112”.


25 - 26.10.2013 r. - ćwiczenia w komorze rozgorzeniowej na placu Komendy Miejskiej PSP w Łomży. W zajęciach uczestniczyło 16 strażaków z JRG Mońki.


W dniach 10-13.10.2013 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mońkach odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. W wyniku realizacji programu szkolenia strażak ratownik OSP powinien umieć:

 • scharakteryzować pojazdy – drogowe pod względem ratowniczym,
 • scharakteryzować pojazdy drogowe pod względem materiałów w pojazdach drogowych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań,
 • podać podstawowe parametry narzędzi hydraulicznych oraz omówić ich przeznaczenie,
 • pracować zestawami hydraulicznymi wykorzystując ich możliwości techniczno – użytkowe,
 • stosować techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów,
 • zabezpieczyć poszkodowanych podczas prowadzenia czynności ratowniczych,
 • zorganizować działania ratownicze oraz we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
 • scharakteryzować zagrożenia występujące podczas katastrof drogowych,

Po zakończeniu szkolenia 34 druhów złożyło egzamin praktyczny oraz teoretyczny.


30.09.2013 r. – Zespół Szkół w Jasionówce – próbna ewakuacja.


23-29.09.2013 r. – szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

W wyniku realizacji programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

·  określić zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

·  określić wpływ zjawisk towarzyszących procesowi spalania na przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej,

·  ocenić zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru,

·  rozpoznawać zagrożenia, mogące stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia mienia i środowiska,

·  wykorzystywać teren i jego właściwości dla potrzeb akcji ratowniczych,

·  prowadzić działania ratownicze w zastępie,

·  omówić metody i sposoby oraz przeprowadzić ewakuacje ludzi w stanach wyższej konieczności,

·  składać meldunki o rozwoju sytuacji i przebiegu działań,

·  porozumiewać się i właściwie przekazywać komunikaty,

·  współdziałać w ramach pododdziałów,

·  prowadzić działania pomocnicze w czasie akcji ratowniczych,

·  udzielić pierwszej pomocy na miejscu działań.

Po zakończeniu szkolenia druhowie złożyli egzamin.


6.06.2013 r. – Szkoła Podstawowa w Klewiance „Bezpieczne wakacje”.


29.05.2013 r. – IV edycja konkursu powiatowego „Bądźmy bezpieczni” Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach ul. Tysiąclecia – konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego i zakresem tematycznym obejmuje prewencję kryminalną, pierwszą pomoc przedmedyczną, ochronę przeciwpożarową oraz zasady bezpieczeństwa na wodzie i w ruchu drogowym. Celem zawodów jest przygotowanie dzieci do rozsądnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji. Konkurs doskonale kształtuje nawyki unikania zagrożeń oraz pozwala na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń z tematyki ogólnie przyjętego bezpieczeństwa. Głównym organizatorem konkursu byli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Wyniki zawodów:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach.

2. Szkoła Podstawowa w Jaświłach.

3. Szkoła Podstawowa w Trzciannem.


24.05.2013 r. - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.  Uroczystość główna rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach; celebrowana przez księdza Dziekana Tadeusza Horosza oraz kapelana podlaskich strażaków księdza Wojciecha Ejsmonta. Po zakończonej mszy świętej pododdział pożarniczy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac komendy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciel Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Roman Siemieniuk, Z-ca Starosty Powiatu Monieckiego Robert Sidorski, Komendant Powiatowy PSP w Mońkach st. bryg. Maciej Bolek, Wójtowie oraz przedstawiciele samorządów powiatu monieckiego. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia, awanse i odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

·         kpt. Jarosław Lewocz, st. ogn. Jan Zawistowski,

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa:

·         kpt. Andrzej Beczko, st. ogn. Jan Zawistowski,

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:

·         st. kpt. Paweł Woźniewski, mł. ogn. Leszek Czarnecki,

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa:

·         mł. ogn. Krzysztof Szeszko, st. sekc. Radosław Dąbrówka, st. sekc. Jacek Osicki,

Na wyższe stopnie służbowe zostali awansowani:

·         stopień ogniomistrza otrzymał – mł. ogn. Adam Zdanowicz,

·         stopień mł. ogn. otrzymali - st. sekc. Krzysztof Szeszko, Adam Milewski, Bogumił Potocki,

·         stopień st. sekc. otrzymali - sekc. Jacek Osicki, Adam Skibicki, Dariusz Skwarko, Radosław Dabrówka,

·         stopień st. str. otrzymali str. Robert Sienkiewicz, Konrad Sajkowski, Paweł Laskowski.

Podczas uroczystości Wojewódzkich Dnia Strażaka w Grajewie w dniu 12 maja br. awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:

·         stopień st. bryg. - Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek,

·         stopień st. kpt. - kpt. Paweł Woźniewski,

·         stopień kpt. - mł. kpt. Jarosław Lewocz,

Nominację na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana została wręczona podczas promocji oficerskiej w dniu 4 maja br. w Warszawie dla asp. Tomasza Komorowskiego.


20.05.2013 r. – Szkoła Podstawowa w Boguszewie – pokaz sprzętu.


26.03.2013 r. – eliminacje powiatowe XV edycji konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”.

Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Temat XV edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży związany jest z zagrożeniem występowania tlenku węgla (czadu). Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym – przez to tak bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Tragedie ludzkie są często następstwem niewiedzy, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Bardzo ważne jest więc uczenie właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Konkurs plastyczny jest dobrą okazją do zainteresowania tematem dzieci i młodzież, których właściwa postawa oraz świadomość zagrożenia, jakie niesie tlenek węgla, mogą uratować życie i zdrowie najbliższych. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowanków warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych).

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


W dniu 26 marca 2013 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyły się eliminacje powiatowe 36 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Współorganizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mońkach. Turniej, którego głównym celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Każdego roku wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. W zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli czołowe miejsca podczas finałów gminnych. Jury pod przewodnictwem Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach st. kpt. Sławomira Szafrańskiego po przeprowadzeniu testów  pisemnych  i ustnych zakwalifikowało niżej wymienione osoby do eliminacji wojewódzkich:

·        w grupie I (uczniowie szkół podstawowych) Beata Porzecka, Klaudia Sienkiewicz – Mońki,

·        w grupie II (uczniowie gimnazjów) Natalia Dąbrowska – Mońki, Janusz Ciszyński – Jasionówka,

·        w grupie III (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) Joanna Wierzbicka, Piotr Konopka – Mońki,

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania konkursu Przewodniczący komisji podziękował opiekunom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz życzył zwycięzcom godnego reprezentowania powiatu monieckiego na szczeblu wojewódzkim.

Tekst: kpt. Cezary Grygo, zdjęcia: mł. kpt. Jarosław Lewocz.


W dniu 6 lutego 2013 r. w budynku komendy odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego w roku 2012. W spotkaniu uczestniczył Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski, Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, przedstawiciele zakładów pracy oraz druhowie OSP z terenu powiatu monieckiego. Prezentację multimedialną z działalności komendy przedstawił i omówił Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek. Średnio co 21 godz. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2012.

Rodzaj zagrożenia

2011

2012

Wzrost "+"

Spadek "-"

Pożary

113

144

+31

Miejscowe zagrożenia

207

259

+52

Alarmy fałszywe

7

11

+4

RAZEM

327

414

+87

Najwięcej zdarzeń było w gminie Mońki, Goniądz i Knyszyn. Są to gminy gdzie występuje największe skupisko ludności (obszary miejskie), co jest ściśle związane z występującymi zagrożeniami. W roku 2012 strażacy uratowali mienie o wartości 8 640 000 zł. Przy pożarach odnotowano 2 osoby śmiertelne i 7 ranne /w tym jeden ratownik/, a przy miejscowych zagrożeniach 6 osoby śmiertelne i 47 ranne. W Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zatrudnionych jest 43 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik cywilny w tym 11 oficerów, 6 aspirantów, 19 podoficerów oraz 7 szeregowców.

Doposażenie sprzętowe oraz modernizacja pomieszczeń:

6.      Remont dachu nad budynkiem komendy.

7.      Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na obsługę i konserwację sprzęty ochrony dróg oddechowych.

8.      Zakup samochodu ratownictwa wodnego na podwoziu Mercedesa z łodzią motorową z silnikiem „Honda”.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


24.01.2013 r. – rzeka Biebrza Osowiec Twierdza – zajęcia praktyczne „Techniki prowadzenia działań ratowniczych na lodzie”; z udziałem strażaków KP PSP w Mońkach – st. kpt. Krzysztof Stachurski, kpt. Piotr Chojnowski, mł. asp. Michał Bagiński, st. ogn. Tomasz Zabłudowski, mł. ogn. Mariusz Jabłoński, st. sekc. Krzysztof Szeszko. Obserwatorami ćwiczeń byli pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz funkcjonariusze KP Policji w Mońkach.


20 grudnia 2012 r. odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście. Gospodarzem strażackiej wigilii był Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek, który złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim strażakom, emerytom, a także przybyłym druhom OSP oraz przedstawicielom samorządu powiatu monieckiego. Ksiądz Dziekan Tadeusz Horosz poświęcił opłatki, którymi zebrani podzielili się, składając sobie życzenia. Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


10-16.12.2012 r. – szkolenie strażaków ratowników OSP cz. II. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych w tym nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

W wyniku realizacji programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

·  określić zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

·  określić wpływ zjawisk towarzyszących procesowi spalania na przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej,

·  ocenić zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru,

·  rozpoznawać zagrożenia, mogące stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia mienia i środowiska,

·  wykorzystywać teren i jego właściwości dla potrzeb akcji ratowniczych,

·  prowadzić działania ratownicze w zastępie,

·  omówić metody i sposoby oraz przeprowadzić ewakuacje ludzi w stanach wyższej konieczności,

·  składać meldunki o rozwoju sytuacji i przebiegu działań,

·  porozumiewać się i właściwie przekazywać komunikaty,

·  współdziałać w ramach pododdziałów,

·  prowadzić działania pomocnicze w czasie akcji ratowniczych,

·  udzielić pierwszej pomocy na miejscu działań.

Po zakończeniu szkolenia druhowie złożyli egzamin.


16.11.2012 r. - odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższy stopień służbowy zostały wręczone podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12:00 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku uroczystą zbiórką przed pomnikiem „Pamięci tych co zostali po drugiej stronie ognia”. U jego stóp Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i Walenty Korycki oraz przedstawiciele służb mundurowych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli także szefowie służb administracji zespolonej i niezespolonej województwa podlaskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz strażacy z PSP oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. W drugiej części uroczystości wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz inne odznaczenia resortowe i pożarnicze. Wręczone zostały także awanse na wyże stopnie służbowe dla oficerów, aspirantów i podoficerów. Awanse na wyższy stopień służbowy z KP PSP w Mońkach otrzymali:

·         asp. Dariusz Wiszowaty – stopień starszego aspiranta,

·         mł. asp. Tomasz Komorowski – stopień aspiranta,

·         mł. ogn. Dariusz Wiszowaty – stopień ogniomistrza.

oraz srebrne medale za Długoletnią Służbę nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kpt. Cezary Grygo, st. ogn. Jan Zawistowski, st. ogn. Ewa Jabłonowska.


W dniu 26 października 2012 r. w hali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Planetarnej w Mońkach rozegrano mecze rundy eliminacyjnej Wojewódzkiego Turnieju Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. W rozgrywkach udział wzięły drużyny KM PSP Suwałki, KP PSP Mońki, KP PSP Hajnówka oraz KP PSP Wysokie Mazowieckie, które rozegrały mecze każdy z każdym. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się w sposób następujący:

 • KM PSP Suwałki - KP PSP Hajnówka - 8 : 0,
 • KP PSP Wysokie Mazowieckie - KP PSP Mońki - 3 : 5,
 • KP PSP Hajnówka - KP PSP Wysokie Mazowieckie - 8 : 1,
 • KM PSP Suwałki – KP PSP Mońki – 7 : 0,
 • KM PSP Suwałki – KP PSP Wysokie Mazowieckie  5 : 2,
 • KP PSP Hajnówka – KP PSP Mońki – 2 : 0.

Do turnieju finałowego awansowali strażacy - KM PSP Suwałki.


KM PSP Suwałki


KP PSP Hajnówka


KP PSP Mońki


KP PSP Wysokie Mazowieckie


W dniach 5, 19 i 21 października 2012 r. strażacy KP PSP w Mońkach oraz druhowie jednostek OSP włączonych do KSRG z powiatu monieckiego uczestniczyli w zajęciach w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach. Celem ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej było przygotowanie i sprawdzenie strażaków - ratowników w zakresie  umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych podczas:

·         pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas),

·         poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej.


12.10.2012 r. – ćwiczenia II Kompanii Gaśniczej „Biebrza” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego – „Gaszenie kompleksu leśnego o podłożu torfowym na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Knyszyn”.


14.09.2012 – ćwiczenia na obiekcie Przedszkola przy ul. Głowackiego w Mońkach.


W dniu 5 września 2012 r. o godz. 10.30 wizytę w komendzie złożył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach bryg. Macieja Bolka Komendant Główny spotkał się ze strażakami. W spotkaniu uczestniczyli również Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Antoni Ostrowski oraz Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska. Podczas wystąpienia gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz zaznaczył, jak ogromne znaczenie dla wszystkich ludzi ma praca strażaków zarówno tych zawodowych jak i zrzeszonych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Bycie strażakiem to nie tylko zawód, ale także społeczna misja. Na zakończenie spotkania Komendant Główny PSP przekazał informację, że od 1 października br. służby mundurowe (strażacy, strażnicy graniczni, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz służba więzienna) otrzymają podwyżkę wynagrodzenia taką samą jak policjanci i wojskowi.


19 czerwca 2012 r. w Komendzie Głównej PSP odbyły się centralne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.
W każdej z czterech grup konkursowych Komisja Centralna wyłoniła po trzy najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne. Cieszy tak duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką związaną z różnorodną działalnością straży pożarnej oraz świadomością występowania wielu niebezpiecznych zdarzeń w najbliższym otoczeniu. Konkurs poszerza wiedzę o bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że we współczesnym świecie strażak nie tylko gasi pożary i niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. W dniu 3 września podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Knyszynie w imieniu Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii wiekowej I /wiek – 6 – 8 lat/ dla Mateusza Rutkowskiego wręczył Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek.


1.07.2012 r. - Poświęcenie i wręczenie sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mońkach połączone z jubileuszem 85 rocznicy powstania OSP w Krypnie i Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystość główna rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Narodzenia NMP w Krypnie; celebrowana przez księdza Wojciecha Ejsmonta. Po zakończonej mszy świętej pododdział pożarniczy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na stadion. W uroczystości uczestniczyli poseł Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Antoni Ostrowski, Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska, Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek, Wójtowie oraz przedstawiciele samorządów powiatu monieckiego. Podczas uroczystości wręczono sztandar, wyróżnienia, awanse i odznaczenia dla zasłużonych strażaków i osób wspierających rozwój ochrony przeciwpożarowej w powiecie monieckim. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało OSP w Krypnie „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz „Złoty znak związku” w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku druhowi Janowi Joka Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP w Jaświłach. Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali: st. kpt. Krzysztof Stachurski, st. ogn. Ewa Jabłonowska, st. ogn. Joanna Rzemieniecka. Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: mł. kpt. Paweł Korniluk, st. sekc. Adam Milewski, st. sekc. Bogumił Potocki, sekc. Dariusz Skwarko, Marcin Borkowski. Stopień mł. ogn. Otrzymał st. sekc. Wojciech Rogowski, a stopień st. str. strażak Piotr Grygorczyk. Z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek za podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i KSRG na terenie powiatu monieckiego wyróżnił awersem medalu z okazji 20-lecia PSP: Poseł Jarosław Zieliński, ks. Tadeusz Horosz, ks. Szczepan Zagorski, ks. Wojciech Ejsmont, st. bryg. Antoni Ostrowski, druh Jan Gradkowski, Krzysztof Falkowski, Joanna Kulikowska, Robert Sidorski, Jacek Kochański, Jan Joka, Marek Stankiewicz, podinspektor Maciej Studniarek, st. kpt. Sławomir Szafrański, kpt. Cezary Grygo, kpt. Andrzej Karwowski, asp. sztab. Bogusław Chmielewski, asp. Dariusz Wiszowaty, st. ogn. Wojciech Sztabkowski. Komendant Główny PSP z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i KSRG wyróżnił okolicznościowymi dyplomami: bryg. Maciej Bolek, st. kpt. Sławomir Szafrański, kpt. Cezary Grygo, kpt. Andrzej Karwowski, asp. sztab. Bogusław Chmielewski, asp. Dariusz Wiszowaty, st. ogn. Wojciech Sztabkowski, st. ogn. Stanisław Bojarzyński.


19 czerwca 2012 r. w Komendzie Głównej PSP odbyły się centralne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”.
W każdej z czterech grup konkursowych Komisja Centralna wyłoniła po trzy najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi prace plastyczne. Wyróżniła również dodatkowo cztery osoby. Cieszy tak duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką związaną z różnorodną działalnością straży pożarnej oraz świadomością występowania wielu niebezpiecznych zdarzeń w najbliższym otoczeniu. Konkurs poszerza wiedzę o bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że we współczesnym świecie strażak nie tylko gasi pożary i niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe już po wakacjach, podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, we wrześniu 2012 r.

W kategorii wiekowej I – wiek 6 – 8 lat III miejsce zajął Mateusz Rutkowski z Knyszyna.

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki


12.06.2013 r. – III edycja konkursu powiatowego „Bądźmy bezpieczni” Zespół Szkół w Mońkach ul. Planetarna – konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego i zakresem tematycznym obejmuje prewencję kryminalną, pierwszą pomoc przedmedyczną, ochronę przeciwpożarową oraz zasady bezpieczeństwa na wodzie i w ruchu drogowym. Celem zawodów jest przygotowanie dzieci do rozsądnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji. Konkurs doskonale kształtuje nawyki unikania zagrożeń oraz pozwala na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń z tematyki ogólnie przyjętego bezpieczeństwa. Głównym organizatorem konkursu byli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Wyniki zawodów:

1. Szkoła Podstawowa w Goniądzu.

2. Szkoła Podstawowa w Jaświłach.

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach.


29 kwietnia br. z inicjatywy Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków „Meander” zorganizowano basenowy sprawdzian umiejętności nurków. W zawodach wzięło udział 19 płetwonurków, w tym 6 kobiet. Rozegrano dwie konkurencje:

 • podwodna 100 metrów z aparatem,
 • po powierzchni 100 metrów w sprzęcie ABC,

suma czasów dwóch konkurencji stanowiła o wyniku końcowym.

II miejsce w zawodach zajął sekc. Adam Skibicki z czasem łącznym 2.31.10.


26 kwietnia br. około godziny 10:00 na obwodnicy Zambrowa doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Prawdopodobnie na skutek ataku sercu pracownika, który na wiszącej platformie wykonywał prace malarskie wiaduktu; na jezdnie poniżej spadły puszki z farbą i butelki benzyny lakowej. Kierowca autobusu wycieczkowego wiozącego około 50 obcokrajowców – kibiców na finał EURO 2012 do Warszawy, chcąc ominąć rozbite puszki i butelki gwałtownie skręcił i uderzył w wyprzedzającą go w tym czasie cysternę, która przewozi gaz LPG. W wyniku zaistniałej sytuacji kierowca autobusu oraz pasażerowie zostali ranni. Dodatkowo, z przyczyn nieustalonych, kierujący pojazdem osobowym nie dostosowując prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze uderzył w szafkę zaworową umieszczoną w dolnej części cysterny. W wyniku takiego zbiegu okoliczności doszło do wycieku gazu, zapłonu i pionowego pożaru strumieniowego gazu LPG. Z takim scenariuszem zdarzenia musieli się zmierzyć ratownicy podczas ćwiczeń „S-8 2012” realizowanych w ramach przygotowań naszego województwa do spodziewanego zwiększonego ruchu drogowego i tranzytu osób po drogach krajowych w okresie turnieju UEFA EURO 2012. W trakcie treningu doskonalono umiejętności prowadzenia działań z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego i chemicznego w zdarzeniu drogowym z duża ilością osób poszkodowanych. Ćwiczenia miały charakter realistyczny i jego uczestnicy nie znali wcześniej założeń symulowanego zdarzenia drogowego. W ćwiczeniach wzięło udział blisko 200 osób w tym strażacy z KP PSP w Mońkach.


25.04.2012 r. – ćwiczenia Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach u. Marii Konopnickiej


2.04.2012 r. – powołanie nowego Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Mońkach st. kpt. Sławomira Szafrańskiego.


W dniu 27 marca 2012 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyły się eliminacje powiatowe 35 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Współorganizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mońkach. Turniej, którego głównym celem jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Każdego roku wzbudza duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży. W zmaganiach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy wywalczyli czołowe miejsca podczas finałów gminnych. Jury pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mońkach Antoniego Szymańskiego po przeprowadzeniu testów  pisemnych  i ustnych zakwalifikowało niżej wymienione osoby do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w dniu 19 kwietnia br. w Ciechanowcu w powiecie  wysokomazowieckim:

·        w grupie I (uczniowie szkół podstawowych) Emilia Turczyńska – SZP nr 2 w Mońkach, Kamila Popławska SZP w Jasionówce,

·        w grupie II (uczniowie gimnazjów) Mateusz Piskor – Gimnazjum w Jasionówce, Łukasz Jurgielewicz – Gimnazjum w Krypnie,

·        w grupie III (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) Krystian Kalinowski gmina Jasionówka /VI LO w Białymstoku/, Joanna Wierzbicka /ZSOiZ w Mońkach/.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Podczas podsumowania konkursu Przewodniczący komisji podziękował opiekunom za przygotowanie uczniów do turnieju oraz życzył zwycięzcom godnego reprezentowania powiatu monieckiego na szczeblu wojewódzkim.


11.03.2012 r. – turniej w piłce halowej o puchar właściciela zakładu „Budbau”. W zawodach wzięły udział zespoły reprezentujące sześć zakładów pracy z terenu miasta. Po rozegraniu spotkań drużyna straży zajęła IV miejsce. KP PSP w Mońkach reprezentowali: asp. Dariusz Wiszowaty, mł. asp. Michał Bagiński, mł. asp. Krzysztof Bielski, sekc. Adam Skibicki, st. str. Marcin Wojtach, str. Robert Sienkiewicz, str. Paweł Laskowski, druh OSP Mońki Łukasz Grygo.


29.02.2012 r. – Jasionówka – zajęcia praktyczne „Techniki prowadzenia działań ratowniczych na lodzie”; z udziałem strażaków KP PSP w Mońkach – st. kpt. Krzysztof Stachurski, kpt. Cezary Grygo. kpt. Piotr Chojnowski, st. ogn. Tomasz Zabłudowski, mł. ogn. Mariusz Jabłoński, st. sekc. Bogumił Potocki, st. sekc. Krzysztof Szeszko, sekc. Jacek Osicki. Obserwatorami ćwiczeń byli druhowie OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu monieckiego oraz młodzież Zespołu Szkół w Jasionówce.


W dniach 20 – 26.02.2012 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mońkach odbyło się szkolenie strażaków ratowników OSP część I. W wyniku realizacji programu szkolenia strażak ratownik OSP powinien umieć:

·         określić zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,

·         ocenić zachowanie się materiałów i konstrukcji i rozprzestrzeniania się pożaru,

·         rozpoznać zagrożenie, mogące stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska,

·         prowadzić działania ratownicze w ramach zastępu,

·         omawiać metody i sposoby ewakuacji oraz przeprowadzać ewakuację,

·         współdziałać w ramach pododdziałów,

·         postępować podczas uroczystości pożarniczych i państwowych.

Po zakończeniu szkolenia 49 druhów złożyło egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Tekst i zdjęcie: kpt. Cezary Grygo


W dniach 21 – 23.02. 2012 r. przeprowadzono ćwiczenia na obiektach Posterunku Energetycznego w Mońkach. Knyszynie, Osowiec Twierdza. Szkolenie miało na celu przypomnienie zasad prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenie stacji energetycznych 110/15 kV.

Zasady wprowadzania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań:

 • wejście ratowników na teren stacji po wyłączeniu i odłączeniu przez pracowników zakładu objętego pożarem urządzenia energetycznego oraz sprawdzeniu braku napięcia i obustronnym uziemieniu urządzenia,
 • zapewnienie ścisłej współpracy oraz nadzoru służb energetycznych celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa biorącym udział w akcji strażakom.


W dniu 20 lutego 2012 r. w budynku komendy odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego w roku 2011. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Dariusz Sadowski, Starosta Powiatu Monieckiego Joanna Kulikowska, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad, przedstawiciele zakładów pracy oraz druhowie OSP z terenu powiatu. Prezentację multimedialną z działalności komendy przedstawił i omówił Komendant Powiatowy PSP w Mońkach bryg. Maciej Bolek. Średnio co 26 godz. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu monieckiego wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2011.

Rodzaje zdarzeń

2011

2010

Wzrost "+"

Spadek "-"

Pożary

113

107

+6

Miejscowe zagrożenia

207

232

-25

Alarmy fałszywe

7

10

-3

Razem interwencji

327

349

-22

 

Najwięcej zdarzeń było w gminie Mońki, Goniądz i Knyszyn. Są to gminy gdzie występuje największe skupisko ludności (obszary miejskie), co jest ściśle związane z występującymi zagrożeniami. W roku 2011 strażacy uratowali mienie o wartości 7 509 000 zł. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną i 2 ranne, a przy miejscowych zagrożeniach 2 osoby śmiertelne i 53 ranne. W Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach zatrudnionych jest 43 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych w tym 12 oficerów, 7 aspirantów, 19 podoficerów oraz 5 szeregowców.

Doposażenie sprzętowe oraz modernizacja pomieszczeń:

1.   Zakup przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 „Wzrost zabezpieczenia ludności i środowiska województwa podlaskiego przed pożarami i skutkami katastrof ekologicznych dzięki doposażeniu straży pożarnej w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy” samochodu ratowniczo gaśniczego MAN TGL 15.290 – 685 800 zł.

2.     Zakończenie realizacji projektu „PL – LT 112 „System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”. Wartość przebudowy i modernizacji 624 707,82 zł.

4.      Remont pomieszczenia z przeznaczeniem dla Grupy Ratownictwa Wodnego „Biebrza” – 5700 zł.

5. Wymiana Głównej rozdzielni energetycznej w budynku komendy – 50 000 zł.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


16.02.2012 r. – Augustów – zajęcia teoretyczne i praktyczne „Techniki prowadzenia działań ratowniczych na lodzie”; z udziałem strażaków KP PSP w Mońkach – st. kpt. Krzysztof Stachurski, kpt. Cezary Grygo. kpt. Paweł Woźniewski, st. ogn. Tomasz Zabłudowski, mł. ogn. Mariusz Jabłoński.


W dniach 2 – 5.02.2012 r. w budynku Komendy Powiatowej PSP w Mońkach odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. W wyniku realizacji programu szkolenia strażak ratownik OSP powinien umieć:

 • scharakteryzować pojazdy – drogowe pod względem ratowniczym,
 • scharakteryzować pojazdy drogowe pod względem materiałów w pojazdach drogowych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań,
 • podać podstawowe parametry narzędzi hydraulicznych oraz omówić ich przeznaczenie,
 • pracować zestawami hydraulicznymi wykorzystując ich możliwości techniczno – użytkowe,
 • stosować techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów,
 • zabezpieczyć poszkodowanych podczas prowadzenia czynności ratowniczych,
 • zorganizować działania ratownicze oraz we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
 • scharakteryzować zagrożenia występujące podczas katastrof drogowych,

Po zakończeniu szkolenia 62 druhów złożyło egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Tekst i zdjęcie: kpt. Cezary Grygo


W dniu 26 stycznia 2012 r. w sali sportowej Zespołu Szkół przy ul. Planetarnej w Mońkach rozegrano mecze rundy eliminacyjnej Wojewódzkiego Turnieju Strażaków w piłce siatkowej. W rozgrywkach udział wzięły drużyny KP PSP Sejny, KP PSP Mońki oraz KM PSP Suwałki, które rozegrały mecze każdy z każdym. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się w sposób następujący:

 • KP PSP Sejny - KM PSP Suwałki – 0 : 2,
 • KP PSP Mońki - KP PSP Sejny – 2 : 0,
 • KP PSP Mońki - KM PSP Suwałki – 0 : 2,

Do turnieju finałowego awansowali strażacy - KM PSP Suwałki.


KM PSP Suwałki


KP PSP Sejny


KP PSP Mońki


e-Mońki.pl © KP PSP Mońki