image_pdfimage_print

27 i 28 maja 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyło się szkolenie nt. „Technologia regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG)” przeprowadzone przez Polską Spółkę Gazownictwa, w związku z otwarciem nowej stacji regazyfikacji gazu przy ul. Mickiewicza w Mońkach. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze tut. komendy. Podczas szkolenia poruszono następujące tematy:

  • Bezpieczeństwo i potencjalne zagrożenia ze strony LNG.
  • Zagrożenia związane z eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz metody ich zapobiegania.
  • Przepisy stosowane w przemyśle gazowniczym, w tym bhp.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki