image_pdfimage_print

04 sierpnia 2019r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie sekretarza stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z Prezesami
i Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu monieckiego. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawienie aktualnych prac rządu zmierzających do polepszenia warunków funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego kraju. W naradzie wzięli udział m.in. st. bryg. Andrzej Sobolewski Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP powiatu monieckiego oraz samorządowcy.

Opracował: mł. bryg. Paweł Woźniewski – KP PSP Mońki
Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Woźniewski – KP PSP Mońki