image_pdfimage_print

06 lutego 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyła się „roczna odprawa służbowa” podsumowująca ochronę przeciwpożarową w 2017r. na terenie działania tut. komendy. Rozpoczynając spotkanie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski przywitał zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzeja Sobolewskiego oraz zaproszonych gości: starostę powiatowego, komendanta powiatowego Policji, nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn, dowódcę Garnizonu Osowiec, Druhów Prezesów Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu monieckiego oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy.
Podczas odprawy komendant powiatowy przedstawił realizację zadań finansowych, kadrowych, kwatermistrzowskich i bhp w 2017r. Następnie zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. mgr inż. Sławomir Szafrański podsumował działania monieckich strażaków, w tym działalność ratowniczo – gaśniczą i kontrolno-rozpoznawczą.
Wysłuchano również wystąpienia zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP podsumowującego wyniki ochrony przeciwpożarowej na tle województwa podlaskiego. Natomiast zaproszeni goście dziękowali Państwowej Straży Pożarnej za wspólne wspieranie się i życzyli wytrwałości w tym co jest robione.
Na zakończenie narady komendant powiatowy podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie, a także za współpracę nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: Artur Mocarski – KP PSP Mońki