image_pdfimage_print

21 lutego 2020r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach odbyła się „Roczna odprawa służbowa” podsumowująca ochronę przeciwpożarową w 2019r. na terenie działania tut. komendy. Rozpoczynając spotkanie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski przywitał zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Andrzeja Sobolewskiego oraz zaproszonych gości: starostę powiatu, panią komendant powiatową Policji, nadleśniczego Nadleśnictwa Knyszyn, dowódcę Garnizonu Osowiec, druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu monieckiego oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy.

Podczas odprawy komendant powiatowy przedstawił realizację zadań finansowych, kadrowych, kwatermistrzowskich i bhp. Następnie zastępca komendanta powiatowego mł. bryg. mgr inż. Sławomir Szafrański podsumował działania monieckich strażaków, w tym działalność z zakresu profilaktyki społecznej, ratowniczo – gaśniczą, kontrolno-rozpoznawczą .

Wysłuchano również wystąpienia zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP podsumowującego wyniki ochrony przeciwpożarowej na tle województwa podlaskiego. Natomiast zaproszeni goście dziękowali Państwowej Straży Pożarnej za wspólne wspieranie się i życzyli wytrwałości w dalszej pracy.

Na zakończenie narady komendant powiatowy podziękował zaproszonym gościom za udział w naradzie, a także za współpracę nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

 

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: mł. bryg. mgr inż. Paweł Woźniewski – KP PSP Mońki