Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypnie

4 listopada 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krypnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Jarosław Zieliński – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panem Markiem Stankiewiczem – wójtem gminy Krypno, przedstawiciele służb oraz delegacje strażaków ochotników ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. dziekan Grzegorz Bołtruczuk.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 765.921 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego. Dofinansowanie ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 40.000 zł., dotacja w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 120.000 zł., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300.000 zł., Urząd Gminy w Krypnie 305.921 zł.

Samochód pożarniczy zbudowano na podwoziu VOLVO FL 4×4 i wyposażono w silnik o mocy 280 KM. Pojazd posiada kabinę brygadową 6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów i autopompę o wydajności 2900 l/min.

 

Opracował: asp. Jacek Osicki – KP PSP Mońki
Zdjęcia: Artur Mocarski – KP PSP Mońki