image_pdfimage_print

7-18 grudnia 2017r. na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach przekazało kalendarze ścienne na 2018r. do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu monieckiego. W trakcie spotkań z dyrekcją poruszono następujące tematy: Praca strażaka i jego rola w systemie bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo pożarowe w domu i mieszkaniu (źródła zagrożeń i przyczyny pożarów); Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń; Propagowanie zakupu i montażu czujek dymu i czujników tlenku węgla; Bezpieczny wypoczynek zimowy, w szczególności bezpieczne lodowisko; Inne zagrożenia sezonu zimowego, w szczególności związane z niskimi temperaturami i intensywnymi opadami śniegu; Prewencja i profilaktyka społeczna (konkursy, kampanie np. „Kręci mnie bezpieczeństwo.”; „Czad i ogień. Obudź czujność.”). Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wobec zagrożeń, jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia oraz niebezpieczeństw związanych z żywiołami i możliwościami ochrony przed nimi.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki