Poświęcenie samochodu Steyr w OSP Chojnowo

20 czerwca 2020r. o godz. 19.00 mszą świętą w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie rozpoczęły się uroczystości poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego Steyr dla miejscowej jednostki OSP. Po mszy na placu przed strażnicą OSP w Chojnowie odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wzięli: Karol Laskowski – Prezes Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej, Zdzisław Dąbrowski – Prezes Gminny OSP Trzcianne, Marek Magnuszewski – Prezes OSP Chojnowo, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, delegacje strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu gminy. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Marcin Czapski. Samochód ratowniczo-gaśniczy Steyr z 1993r. kosztował 95.000 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pojazd posiada silnik o mocy 230 KM, kabinę 9-osobową, zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 200 litrów i autopompę o wydajności 2400 l/min, dwa zwijadła szybkiego natarcia 30 m i 60 m długości.

Opracował: mł. bryg. Sławomir Szafrański – KP PSP Mońki
Zdjęcia:  st. kpt. Andrzej Beczko – KP PSP Mońki