JRG

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr Tomasz Siemieniuk tel. +48 47 711 8254 e-mail: t.siemieniuk@straz.bialystok.pl   Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej...

więcej

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych: Starszy Inspektor Sztabowy asp. mgr Jacek Paweł Osicki - tel. 85 72 78 111 e-mail: j.osicki@straz.bialystok.pl   Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Kadrowych: Starszy Technik st. sekc. mgr Marcin Borkowski, - tel. 85 72 78 1...

więcej

Linki

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów - wersja polskaEuropejski numer ala...

więcej

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach bryg. mgr inż. Krzysztof Stachur...

więcej

KONTAKT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach ul. Mickiewicza 18 19-100 Mońki     Sekretariat: te...

więcej

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach ul. Mickiewicza 18 19-100 Mońki Sekretariat: t...

więcej

E-LEARNING

Zapraszamy wszystkich strażaków zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej do korzystania z platformy edukacyjnej stworzonej w ramach projektu "Wioska internetowa", z inicjatywy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski we współpr...

więcej