ZMIANA III

ZMIANA III dowódca zmiany kpt. inż. Paweł Korniluk z-ca dowódcy zmiany kpt. inż. Tomasz Komorowski starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Leszek C...

więcej

ZMIANA II

ZMIANA II dowódca zmiany kpt. mgr Jarosław Lewocz z-ca dowódcy zmiany asp. Adam Zdanowicz dowódca zastępu asp. Michał Bagiński ...

więcej

ZMIANA I

ZMIANA I zastępca dowódcy zmiany mł. kpt. inż. Łukasz Bojarzyński dowódca zastępu asp. Krzysztof Bielski starszy operator sprzętu specjalnego asp. Tom...

więcej

JRG

p. o. Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr Tomasz Siemieniuk tel. 85 72 78 114 e-mail: t.siemieniuk@straz.bialystok.pl   Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnic...

więcej

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych: Starszy Inspektor Sztabowy asp. mgr Jacek Paweł Osicki - tel. 85 72 78 111 e-mail: j.osicki@straz.bialystok.pl   Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Kadrowych: Starszy Technik st. sekc. mgr Marcin Borkowski, - tel. 85 72 78 1...

więcej