ZMIANA I

ZMIANA I dowódca zmiany mł. bryg. mgr Tomasz Siemieniuk zastępca dowódcy zmiany mł. kpt. inż. Łukasz Bojarzyński dowódca zastępu asp. Krzysztof Biels...

więcej

JRG

  Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr inż. Paweł Woźniewski pełni funkcję od 01 czerwca 2017 r. tel. 85 72 78 111 e-mail: p.wozniewski@straz.bialystok.pl  ...

więcej

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych: Starszy Inspektor Sztabowy asp. mgr Jacek Paweł Osicki - tel. 85 72 78 111 e-mail: j.osicki@straz.bialystok.pl   Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Kadrowych: Starszy Technik st. sekc. mgr Marcin Borkowski, - tel. 85 72 78 1...

więcej

Linki

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów - wersja polskaTelefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów - wersja...

więcej

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach mł. bryg. mgr inż. Krzysztof St...

więcej

KONTAKT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach ul. Mickiewicza 18 19-100 Mońki     Sekretariat: te...

więcej