image_pdfimage_print

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mońkach

Podanie o przyjecie do służby w PSP

Życiorys

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2

Oświadczenie kandydata o niewnoszeniu roszczeń do KP PSP – Załącznik nr 3

Zaświadczenie lekarskie – Załącznik nr 4

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – I ETAP – WERYFIKACJA DOKUMENTACJI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – II ETAP – TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – III ETAP – SPRAWDZIAN Z BRAKU LĘKU WYSOKOŚCI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – IV ETAP – OCENA DOKUMENTACJI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do służby przygotowawczej – V ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA