image_pdfimage_print

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mońkach

Podanie o przyjecie do służby w PSP

Życiorys

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2

Oświadczenie kandydata o niewnoszeniu roszczeń do KP PSP – Załącznik nr 3

Zaświadczenie lekarskie – Załącznik nr 4