image_pdfimage_print

1 Ogłoszenie o naborze

2 Podanie o przyjecie do służby w PSP

3 Życiorys

4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1

5 Klauzula informacyjna – Załącznik nr 2

6 Oświadczenie kandydata o niewnoszeniu roszczeń do KP PSP – Załącznik nr 3

7 Zaświadczenie lekarskie – Załącznik nr 4