image_pdfimage_print

W roku 2018, już po raz dziewiąty, monieccy strażacy wzięli udział w ogólnopolskim programie Polskiego Czerwonego Krzyża „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W XIII edycji programu, zdobyli III miejsce w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP”. Należy podkreślić fakt, iż wysokie miejsce w kraju moniecka komenda utrzymuje przez ostatnie 9 lat. Na osiągnięcie tego sukcesu złożył się całoroczny wysiłek wszystkich krwiodawców biorących udział w akcjach oddawania krwi organizowanych na terenie powiatu monieckiego oraz działaniach zmierzających do promowania honorowego krwiodawstwa wśród lokalnej społeczności.

W dniu 8 marca br., w siedzibie Zarządu Głównego PCK w Warszawie, nastąpiło uroczyste podsumowanie programu. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody z rąk nadbryg. Marka Jasińskiego – Zastępcy Komendanta Głównego a także przedstawicieli Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża i Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Przyrzeczenie ofiarności i męstwa w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego,
obowiązuje nas stale, nie tylko wtedy, gdy pełnimy czynną służbę w Komendzie, ale również wtedy, gdy dzielimy się z potrzebującymi osobami swoją krwią.

 

                                                                                                  PREZES
                                                                                                 Oddziału Rejonowego
                                                                                                Polskiego Czerwonego Krzyża
                                                                                                  w Mońkach

                                                                                                                                       Andrzej Beczko

 

Opracował: st. kpt. mgr inż. Andrzej Beczko – KP PSP Mońki
Zdjęcia: st. kpt. mgr inż. Andrzej Beczko – KP PSP Mońki