image_pdfimage_print

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Mońkach

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski
pełni funkcję od 18 kwietnia 2017 r.
tel. 85 72 78 102

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Mońkach

mł. bryg. mgr inż. Sławomir Szafrański
pełni funkcję od 01 kwietnia 2012 r.
tel. 85 72 78 103

 

Komórki organizacyjne

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych:
Starszy Specjalista
asp. mgr Jacek Paweł Osicki – tel. 85 72 78 111
e-mail: j.osicki@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds.Kadrowych:
Starszy Technik
mł. ogn. mgr Marcin Borkowski,
– tel. 85 72 78 113
e-mail: m.borkowski@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych/Sekretariat:
Starszy Specjalista
mgr Agnieszka Lenkiewicz,
– tel. 85 72 78 101
e-mail: kppspmo@straz.bialystok.pl

 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów:
Główny Księgowy
st. ogn. Ewa Jabłonowska
– tel. 85 72 78 112
e-mail: e.jablonowska@straz.bialystok.pl

 

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna:
Kierownik Sekcji
st. kpt. mgr inż. Andrzej Beczko
– tel. 85 72 78 110
e-mail: a.beczko@straz.bialystok.pl

 

Starszy Technik
mgr Artur Mocarski
– tel. 85 72 78 110
e-mail: a.mocarski@straz.bialystok.pl