Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Akcje

 

W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 22.49 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki BMW w miejscowości Bajki – Zalesie.

Po przybyciu na miejsce pożaru stwierdzono, że na środku drogi pali się samochód osobowy. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która nie odniosła żadnych obrażeń. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz ugaszeniu płonącego samochodu prądem piany ciężkiej

W działaniach brało udział 3 samochody ratowniczo – gaśnicze i 16 strażaków z JRG Mońki, OSP Krypno oraz OSP Długołęka


 


 

112 - www.bialystok.uw.gov.pl/112

W dniu 1 października 2014 r. o godz. 17.49 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze trzciny na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Miejsce pożaru było oddalone o około 15 km od miejscowości Wólka Piaseczna. Brak możliwości dojazdu samochodami gaśniczymi. Strażacy na miejsce pożaru zostali przewiezieni pojazdami BPN. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się sucha trawa i trzcina. Front pożaru sięga około 1 km - pożar rozprzestrzenia się w dwóch kierunkach. Działania ratowników polegały na podzieleniu strażaków na dwie grupy, z których każda przystąpiła do gaszenia ognia przy użyciu tłumic. Uległo spaleniu około 15 ha suchej roślinności. W akcji brało udział 34 strażaków /w tym OSP Goniądz, Klewianka, Białosuknia, Osowiec, Wólka Piaseczna/. Działania zakończono o godz. 20.25. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie  ognia. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo.


W miesiącu wrześniu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 16 zdarzeń, w tym 10 pożarów oraz 6 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach odnotowano 4 osoby ranne, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby poszkodowane. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 400 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 14 września 2014 r. o godz. 15.53 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Mońkach przy ul. Małynicza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się drewniany dom kryty eternitem i dachówką cementową. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia wynikało, że mogło dojść do wybuchu gazu - wskazywało na to leżące kilka metrów od budynku okno. Mieszkańcy znajdowali się na zewnątrz budynku pod opieką osób postronnych. Chwilę po przybyciu straży na miejsce zdarzenia przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który zajął się poszkodowanymi. Dom podzielony był na dwie części mieszkalne. W mieszkaniu w którym doszło do pożaru przebywały dwie osoby w podeszłym wieku, które doznały oparzeń ciała. Osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala. W drugiej części domu zamieszkiwała jedna osoba (starsza kobieta), która opuściła budynek o własnych siłach. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia, w obronie budynku gospodarczego oraz wyniesieniu na zewnątrz nieuszkodzonej butli z gazem propan - butan. W kolejnej fazie działań prowadzono prace rozbiórkowe poszycia dachowego oraz wynoszono nadpalone elementy wyposażenia domu, które przelewano wodą. Do oddymienia budynku używano agregatu oddymiającego. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych.  Po zakończonych działaniach pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną. Na miejsce zdarzenia przybyli pracownicy Zakładu Energetycznego oraz funkcjonariusze Policji. W akcji brało udział 12 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 18.42. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu łączącego butlę z kuchenką gazową. 

Zdjęcia: asp. Krzysztof Bielski, Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 14 września 2014 r. o godz. 4.28 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Goniądzu przy ul. Kościuszki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek mieszkalny (niezamieszkały) - drewniany z przybudówką murowaną, kryty blachą. Cały obiekt był objęty pożarem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu wody na źródło ognia. W dalszej fazie działań podano pianę ze względu na bardzo silne zadymienie wewnątrz domu. Strażacy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych dokonali przeszukania budynku – nie stwierdzono obecności ludzi. W trakcie przeszukiwania budynku korzystano również z kamery termowizyjnej. Prowadzono prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych domu oraz wykorzystano agregat oddymiający. Podczas działań wodę do celów pożarowych dowożono z hydrantu zlokalizowanego na sąsiedniej ulicy. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz pracownicy Pogotowia Energetycznego. W akcji brało udział 12 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 7.06. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania. 

Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 7 września 2014 r. o godz. 0.23 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Knyszynie przy ul. Tykockiej. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dom murowany kryty blachą. Pożarem objęte było całe poddasze obiektu, cześć pomieszczeń na parterze oraz całkowicie spalona była drewniana wiata dostawiona do budynku. Z uzyskanych informacji wynikało, że dom był niezamieszkały i najprawdopodobniej nikogo w środku nie było. Działania strażaków polegały na podaniu wody na źródło ognia, w obronie budynku gospodarczego, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu czy obiekt podłączony jest do sieci energetycznej. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Dokonano przeszukania pomieszczeń domu pod kątem obecności ludzi - nikogo nie odnaleziono. W celu dokładnego dogaszenia zarzewi ognia przystąpiono do rozebrania poszycia dachowego za pomocą podręcznego sprzętu burzącego (bosaki, łomy), pił mechanicznych do cięcia stali oraz przy użyciu drabin przenośnych. Działania gaśnicze utrudnione były z powodu docieplenia stropu trocinami oraz położonych dwóch warstw blachy (starej i nowej dodatkowo ocieplonej styropianem). Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne, które sprawdziło i potwierdziło odłączenie prądu do obiektu. W akcji brało udział 18 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno/. Działania zakończono o godz. 4.52. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania. 

Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Korniluk, Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 5 września 2014 r. o godz. 15.39 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze ciągnika na łące w miejscowości Kruszyn Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na łące pali się ciągnik rolniczy marki Ursus 4514 z platformą rolniczą, na której znajdowały się bele siana. Osoba kierująca ciągnikiem  opuściła go przed przyjazdem strażaków i nie odniosła żadnych obrażeń. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie bele siana zostały zrzucone z platformy, rozciągnięte i przelane wodą. W akcji brało udział 16 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Kruszyn, Długołęka/. Działania zakończono o godz. 16.30. Przypuszczalną przyczyną pożaru były wydobywające się iskry z tłumika ciągnika rolniczego. 

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Siemieniuk, Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W miesiącu sierpniu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 36 zdarzeń, w tym 13 pożarów oraz 23 miejscowe zagrożenia. Przy pożarach odnotowano 1 osobę ranną /strażak/, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 8 ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 862 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 24 sierpnia 2014 r. o godz. 16.09 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze obory murowanej w miejscowości Radzie Gm. Jaświły. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się poddasze budynku, na którym znajdowało się około 70 bel słomy. Pożarem objęta była cała górna część obiektu. Właściciel obiektu przed przyjazdem straży pożarnej odłączył zasilanie budynku w energię elektryczną oraz ewakuował na zewnątrz 13 sztuk bydła opasowego.
W odległości około 1 metra od budynku objętego pożarem znajdował się kompleks budynków - murowanych, krytych eternitem, w których składowane były płody rolne. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie kompleksu budynków. W trakcie działań dokonywano prac rozbiórkowych dachu w celu lepszego dotarcia do palącej się słomy, przy użyciu pił spalinowych do drewna i podręcznego sprzętu burzącego. Dokonano wyburzenia dwóch szczytów budynku z uwagi na liczne spękania i stwarzające zagrożenie zawalenia. Tlącą się słomę  przy pomocy wideł wyrzucano na zewnątrz, a następnie przelewano wodą. Właściciel oraz sąsiedzi przy użyciu ciągników z turem ładowali zlaną wodą słomę na przyczepy rolnicze i wywozili ją na pobliskie pole. Po zapadnięciu zmroku teren akcji oświetlano najaśnicami. W akcji brało udział 44 strażaków i 10 samochodów /w tym OSP Jaświły, Dolistowo, Mikicin, Goniądz, Jasionówka, Bobrówka, JRG nr 4 w Białymstoku/. Działania zakończono o godz. 23.21. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. 

Zdjęcia: kpt. Jarosław Lewocz, Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 17 sierpnia 2014 r. o godz. 12.20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Sikory Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dom drewniany kryty blachą. Pożarem objęta była cała konstrukcja obiektu. Z informacji uzyskanych od sąsiadów i świadków wynikało, że dom był niezamieszkały i najprawdopodobniej nikogo nie było w środku. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu czy budynek jest podłączony do sieci energetycznej oraz podaniu wody na źródło ognia. Podczas działań dokonano przeszukania budynku pod kątem obecności ludzi. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budynku za pomocą podręcznego sprzętu burzącego (bosaki, łomy) oraz z użyciem drabin przenośnych. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne, które sprawdziło i potwierdziło odłączenie dopływu prądu do budynku. W akcji brało udział 16 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Sikory, Jaświły/. Działania zakończono o godz. 14.55. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania. 

Zdjęcie: mł. kpt. Paweł Korniluk, tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 15 sierpnia 2014 r. o godz. 20.10 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w zbiorniku wodnym w miejscowości Pyzy gm. Mońki utonął człowiek. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na brzegu stawu leży nieprzytomny mężczyzna. Znajdował się on pod opieką zespołu Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu zdarzenia obecny był również patrol Policji. Ustalono, że poszkodowany został wydobyty z wody przez osoby postronne. Działania strażaków polegały na zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, oświetlaniu terenu akcji a następnie pomocy w przetransportowaniu mężczyzny do karetki pogotowia. O godzinie 21:00 lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Po zakończonych działaniach teren akcji przekazano Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 21.21. 

Zdjęcie: asp. Krzysztof Bielski, tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 3 sierpnia 2014 r. o godz. 17.50 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w zbiorniku retencyjnym w miejscowości Jasionówka topi się człowiek. Pierwsze czynności ratownicze podjął druh z OSP Jasionówka, który przebywał na plaży. Po kilku minutach w odległości około 7 m od brzegu i głębokości około 3 metrów osoba zaginiona została odnaleziona i wydobyta na brzeg. Poszukiwania pod wodą prowadziło dwóch druhów z OSP Jasionówka. Strażacy natychmiast rozpoczęli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. Po przybyciu strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Mońkach kontynuowano resuscytację krążeniowo - oddechową przy użyciu defibrylatora AED. Po przylocie na miejsce zdarzenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego poszkodowanego przekazano lekarzowi i prowadzono z załogą śmigłowca naprzemiennie RKO. O godzinie 19:20 lekarz stwierdził zgon 17 letniego mężczyzny. Dodatkowo działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz zabezpieczeniu lądowania i startu śmigłowca LPR. Po zakończonych działaniach teren akcji przekazano Policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 19.38. 

Zdjęcie: asp. Krzysztof Bielski, tekst: kpt. Cezary Grygo.


W miesiącu lipcu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 30 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 6 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy pożarach odnotowano 1 osobę ranną, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 3 ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2 440 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 19.42 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w miejscowości Jaświły w pobliskim stawie znajduje się człowiek. Po przybyciu strażaków na miejsca zdarzenia stwierdzono, że w zbiorniku wodnym około 1 metra od brzegu znajduje się prawdopodobnie mieszkanka pobliskiego domu (oddalonego o 40 m od wody).  Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie wejściu 2 strażaków zabezpieczonych szelkami ratowniczymi do wody w celu wydobycia osoby poszkodowanej na brzeg akwenu. Lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon 85 letniej kobiety. Po zakończonych działaniach teren akcji przekazano Policji. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz. 20.45. 

Zdjęcie: mł. asp. Adam Zdanowicz, tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 12.47 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze lasu w okolicach miejscowości Boguszewo gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się poszycie leśne w lesie mieszanym na powierzchni ok.1h. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia, a następnie przekopywaniu szpadlami i zalewaniu wodą miejsc objętych pożarem. W akcji brało udział 18 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 14.03. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

Zdjęcia: mł. asp. Adam Zdanowicz, tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 29 lipca 2014 r. o godz. 6.43 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Bobrówka gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się parterowy dom drewniano - murowany kryty eternitem i blachą. W budynku mieszkała jedna osoba, która opuściła budynek przed przyjazdem samochodów straży pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyniesieniu z domu butli z gazem propan - butan, podaniu wody na źródło ognia. W następnej fazie działań rozpoczęto prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej. Ewakuowano na zewnątrz część wyposażenia domu. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne. W akcji brało udział 31 strażaków i 7 samochodów /w tym OSP Jaświły, Mikicin, Bobrówka, Brzozowa, Korycin/. Akcję zakończono o godz. 9.20. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zdjęcia: asp. Krzysztof Bielski, tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 17.13 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wycieku gazu na stacji paliw w Mońkach przy ul. Białostockiej. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono wyciek gazu propan butan przy zaworze butli LPG. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej pracownicy stacji zakręcili zawory na butlach. Ustalono, że w dwóch butlach znajduje się około 8,5 m3 gazu propan butan. Działania ratowników polegały na:

-  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

- ewakuacji pięciu pracowników stacji,

-  wyznaczeniu strefy zagrożenia /150 m x 150 m/,

Następnie dwóch strażaków zabezpieczonych w aparaty ODO przystąpiło do uszczelnienia wycieku przy pomocy mokrej tkaniny oraz zacisków. Przy pomocy detektora wielogazowego monitorowano bezpośrednie otoczenie wokół butli LPG. Jednocześnie funkcjonariusze Policji zamknęli ruch na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/, zorganizowali objazd oraz został wstrzymany ruch kolejowy. Pracownik stacji zadysponował serwis stacji paliw w celu likwidacji wycieku. Do chwili przyjazdu pracowników serwisu działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu akcji pod względem przeciwpożarowym oraz monitorowaniu wycieku detektorem wielogazowym. O godz. 18.30 na miejsce zdarzenia przybyło czterech pracowników serwisu. Podjęto decyzję o uwolnieniu gazu z instalacji do atmosfery na odcinku butle – dystrybutor. Prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie uszczelki pod śrubą. Przystąpiono do odkręcenia śruby łączącej rury, oczyszczeniu miejsca wycieku oraz wymieniono uszczelkę. Wykonano próbę szczelności instalacji – wycieku nie stwierdzono. W akcji brało udział 7 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz. 19.19.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo

 


W miesiącu czerwcu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 16 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 9 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 2 ranne /w tym 1 strażak/, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 550 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 19.52 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Knyszynie przy ul. Grodzieńskiej. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się w jednym z pokoi na parterze w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Przed przybyciem straży osoby postronne podjęły próbę gaszenia przy użyciu węża ogrodowego. Współwłaściciel domu poinformował, że wewnątrz na parterze znajduje się jego brat który jest inwalidą. Działania polegały na wejściu ratowników zabezpieczonych w aparaty ochrony dróg oddechowych do wewnątrz obiektu, podaniu wody na źródło ognia oraz przeszukaniu pomieszczeń. Strażacy w jednym z pokoi na parterze znaleźli leżące na tapczanie zwęglone ciało. Sprawdzono pozostałe pomieszczenia budynku – nie stwierdzono obecności innych osób. Dom został oddymiony i przewietrzony przy użyciu wentylatora. Obecny na miejscu lekarz PRM stwierdził zgon mężczyzny. Miejsce działań zabezpieczyła Policja. W akcji brało udział 15 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 21.20. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez osobę poszkodowaną.

Zdjęcie: kpt. Jarosław Lewocz, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W miesiącu maju 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 20 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2000 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 22 maja 2014 r. o godz. 4.42 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 /Białystok – Augustów/ w okolicach miejscowości Przewalanka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia czterech samochodów ciężarowych. Trzy samochody ciężarowe Mercedes-Benz Actros typu laweta wraz z naczepami ( samochody nie były załadowane ) znajdowały się na prawym pasie drogi. Samochodami podróżowali tylko kierowcy, którzy nie wymagali żadnej pomocy medycznej.  Czwarty pojazd ( ciągnik siodłowy z naczepą - przewożący 9 ton kwiatów) znajdował się około 15 metrów od pasa drogi. Kierowca z pasażerem również opuścili pojazd o własnych siłach i nie wymagali pomocy medycznej.
Z drogi usunięto plamę oleju za pomocą sorbentu i oczyszczono jezdnię przy użyciu neutralizatora. Podczas działań teren akcji zabezpieczono, ruch na drodze był wstrzymany przez Policje. Na miejsce akcji przybył zarządca drogi któremu przekazano miejsce zdarzenia. W akcji brało udział 18 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka, JRG Białystok nr 1 i 2/. Akcję zakończono o godz. 7.43. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcie: asp. Michał Bagiński, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 11.02 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze chlewni w miejscowości Kąty Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zapalenia się wełny mineralnej oraz więźby dachowej chlewni. Podczas  prac remontowo - budowlanych na dachu  pracownicy montowali wentylator i podgrzewali jego fartuch montażowy palnikiem co spowodowało zapalenie się dachu. Jeszcze przed przybyciem straży robotnicy zerwali 14 arkuszy pokrycia i ugasili ogień. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sprawdzeniu czy nie występują ogniska pożaru. Na miejsce przybył  patrol Policji. W akcji brało udział 11 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 11.49.

Zdjęcie: kpt. Jarosław Lewocz, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 12 maja 2014 r. o godz. 10.14 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze powiatowej Mońki – Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy zjechał z drogi  uderzając w drzewo. Samochodem podróżowała jedna osoba, która po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez Zespół Medyczny została przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora, użyciu piły spalinowej do drewna w celu usunięcia konaru drzewa, które blokowało dojście do pojazdu. Przy użyciu wyciągarki samochodowej pojazd postawiono na koła, wycieków nie stwierdzono. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 11.41. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcie: mł. asp. Adam Zdanowicz, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W miesiącu kwietniu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 15 zdarzeń, w tym 7 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 860 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


 

W miesiącu marcu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 36 zdarzeń, w tym 16 pożarów oraz 20 miejscowe zagrożenia. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1640 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 17 marca 2014 r. o godz. 6.58 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze powiatowej Jaświły – Dolistowo. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Mercedes stał na poboczu drogi w kierunku Jaświł, Fiat znajdował się poza pasem drogowym. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Kierująca Mercedesem opuściła samochód o własnych siłach, natomiast kierujący Fiatem znajdował się wewnątrz pojazdu. Nie było możliwości udzielenia pierwszej pomocy ze względu na brak dostępu do osoby poszkodowanej. Działania strażaków skoncentrowały się na wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej poprzez  odcięcie dachu i usunięcie drzwi od strony kierowcy przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon kierowcy pojazdu. Ruch na drodze był wstrzymany w obu kierunkach.  Policja wyznaczyła objazd. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 10 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz. 8.40. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcie: kpt. Jarosław Lewocz, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 15 marca 2014 r. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przyjął osiem zgłoszeń dotyczących zdarzeń związanych z usuwaniem skutków porywistego wiatru. Strażacy na terenie powiatu sześciokrotnie usuwali wiatrołomy (powalone drzewa i konary na drogi publiczne) stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego oraz w dwóch przypadkach odnotowano zerwanie pokrycia dachowego z budynku mieszkalnego /Trzcianne oraz Brzozowa Gm. Jaświły/.


W dniu 8 marca 2014 r. o godz. 18.40 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zaginięciu mężczyzny w Goniądzu. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie z którego wynikało, iż świadkowie zdarzenia stojąc na moście w Goniądzu usłyszeli odgłos dochodzący z rzeki. Istniało podejrzenie, że mogło dojść do utonięcia. Działania straży polegały na oświetleniu terenu akcji oraz przeszukaniu łodzią odcinka rzeki na długości około 1 km. W związku z porą nocną, nie było możliwości zejścia nurków pod wodę. Działania zostały przerwane o godz. 20.46. W dniu 9 marca od godzin porannych rozpoczęto poszukiwania. Funkcjonariusze Policji po przeprowadzeniu czynności i przesłuchaniu świadków wskazali orientacyjne miejsce utonięcia. Działania strażaków polegały na przeszukaniu wskazanego miejsca z łodzi. Poszukiwania z łodzi nie przyniosły zamierzonego efektu w związku z czym podjęto decyzje o zejściu dwóch nurków pod wodę. Po około 10 minutach ciało 21-letniego mężczyzny zostało odnalezione, a następnie wydobyte na brzeg. W dniach 8-9.03 w akcji brało udział łącznie 22 strażaków i 5 samochodów /w tym JRG Grajewo, OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 12.30.

Zdjęcie: st. kpt. Paweł Woźniewski, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 8 marca 2014 r. o godz. 16.59 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynków przy ul. Polnej w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się środkowa część murowanego budynku gospodarczego w którym znajdowała się zagroda dla trzody chlewnej oraz ogniem objęte jest poddasze, gdzie  przechowywano słomę i siano. Budynek ten przylegał bezpośrednio do chlewni. Przed przybyciem straży pożarnej odłączono zasilanie w energię elektryczną  oraz prowadzono ewakuację zwierząt. Działania ratowników polegały na podaniu wody i piany na palący się obiekt oraz ewakuacji zwierząt. W dachu  wykonano otwór  poprzez zdjęcie dwóch arkuszy blachy i ustawiono agregat oddymiający. W celu wykluczenia zarzewi ognia słomę i siano wyrzucano z poddasza  na zewnątrz budynku zalewając wodą. Po zapadnięciu zmroku teren akcji został oświetlony. W początkowej fazie działań ratownicy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Na miejsce przybył patrol Policji oraz lekarz weterynarii. W akcji brało udział 21 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Knyszyn, OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 20.48. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zdjęcia: kpt. Jarosław Lewocz, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W miesiącu lutym 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 28 zdarzeń, w tym 6 pożarów oraz 22 miejscowe zagrożenia. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 747 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 19.37 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym; nie ma osób poszkodowanych. Ciągnik siodłowy znajdował się na poboczu drogi,  a pusta naczepa stała  na drodze blokując oba pasy ruchu. Samochód osobowy znajdował się na poboczu drogi. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora samochodu osobowego, pomocy Policji w kierowaniu ruchem oraz oświetleniu terenu akcji. Następnie naczepa samochodu ciężarowego została ściągnięta na jeden pas jezdni, ruch od tego momentu odbywał się wahadłowo. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana pługopiaskarka. W akcji brało udział 14 strażaków i 4 samochody /w tym JRG nr 2 Białystok, OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 22.58. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 8 lutego 2014 r. o godz. 19.23 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku na ul. Kościelnej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu obecne były dwa patrole Policji. Działania ratowników polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, która następnie została przekazana Zespołowi Medycznemu. Teren akcji został oświetlony. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 20.03. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Korniluk, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 8 lutego 2014 r. o godz. 18.37 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem na śliskiej nawierzchni jezdni, po czym zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.  Samochodem podróżowały łącznie cztery osoby. Na miejscu zdarzenia obecny był już Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielał osobie poszkodowanej medycznych czynności ratunkowych, która następnie została przewieziona do szpitala.. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora oraz oświetleniu terenu akcji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 19.30. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Korniluk, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 8 lutego 2014 r. o godz. 9.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Dziękonie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Samochód marki Opel znajdował się na lewym pasie drogi, samochód marki Volkswagen na poboczu drogi. Pojazdami podróżowały łącznie dwie osoby. Na miejsce zdarzenia przybył również patrol Policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił osobie poszkodowanej medycznych czynności ratunkowych, która następnie została przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w obu pojazdach oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Do zebrania i zabezpieczenia płynów eksploatacyjnych (płyn chłodniczy, olej silnikowy) użyto sorbentu. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 10.55. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcia: mł. kpt. Paweł Korniluk, Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 3 lutego 2014 r. o godz. 12.47 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na ul. Polnej w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. Pojazdem podróżowała jedna osoba. Na miejscu obecny byli funkcjonariusze Policji oraz zespół medyczny. Lekarz stwierdził zgon 64 letniego mężczyzny, który prawdopodobnie zasłabł podczas jazdy samochodem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora w aucie. W akcji brało udział 7 strażaków i 3 samochody. Działania zakończono o godz. 13.04.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


W miesiącu styczniu 2014 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 19 zdarzeń, w tym 12 pożarów oraz 7 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2 407 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 7.31 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku obory w miejscowości Koziniec Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte jest poddasze obory (budynek murowany z pustaków oraz cegły, strop drewniany, pokrycie dachowe eternit) na którym składowane było 40 bel słomy oraz 30 siana. Działania ratowników w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy właścicielowi w ewakuacji zwierząt z budynku (11 szt. bydła oraz 13 cieląt - cały inwentarz żywy został uratowany).  Następnie podano wodę z drabin przenośnych oraz od wewnątrz na źródło ognia. Dach na całej powierzchni budynku oraz drewniany strop uległ zawaleniu do środka. Przystąpiono do rozbiórki nadpalonej konstrukcji stropu oraz dachu w celu wywiezienia bel słomy na zewnątrz budynku. Do rozbiórki drewnianej konstrukcji użyto pił łańcuchowych do drewna oraz podręcznego sprzętu burzącego. Tlącą się słomę i siano wyrzucano przy pomocy wideł na zewnątrz obory, a następnie sprzętem mechanicznym wywożono na wyznaczone miejsce i zlewano wodą. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa; hydrant nadziemny oddalony o około 150 m od miejsca prowadzenia działań. Ze względu na zbyt niskie ciśnienie podjęto decyzję o dowożeniu wody z miejscowości Jasionówka (7 km), a następnie Starowola (4 km).  Na terenie akcji obecni byli funkcjonariusze Policji, pracownicy Zakładu Energetycznego. W akcji brało udział 22 strażaków i 6 samochodów /w tym OSP Jasionówka, Jaświły, Bobrówka/. Działania zakończono o godz. 11.02. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w budynku.

Tekst i zdjęcia: kpt. Cezary Grygo


W dniu 20 stycznia 2014 r. o godz. 15.13 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze powiatowej w kierunku miejscowości Świerzbienie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na łuku drogi doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Oba pojazdy znajdowały się na jezdni. Osoby podróżujące autami opuściły je przed przyjazdem strażaków. Volkswagen Golfem podróżowały 4 osoby (2 dorosłych i 2 dzieci), Seatem - 1 osoba. W wyniku wypadku jedna osoba (pasażerka Volkswagena) została przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w obu pojazdach oraz zakręceniu zbiornika z gazem w jednym z aut. Podczas prowadzenia działań ruch na drodze był wstrzymany. Na miejscu zdarzenia obecne były 2 radiowozy Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 16.11. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Siemieniuk. Tekst: kpt. Cezary Grygo


W dniu 17 stycznia 2014 r. o godz. 18.17 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku w miejscowości Zofiówka Gm. Knyszyn. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy (murowany, kryty eternitem). Bezpośrednio zagrożone były dwie stodoły oraz budynek mieszkalny. W płonącym budynku znajdował się samochód osobowy, który uległ całkowitemu spaleniu przed przyjazdem straży. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonych obiektów. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachu. Teren działań został oświetlony. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. Spaleniu uległo: samochód osobowy, około 9 m3 drewna opałowego, około 1 tony siana, trzy piły łańcuchowe do drewna, kosiarka oraz elektronarzędzia. W akcji brało udział 21 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn, OSP Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 18.34. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w pojeździe znajdującym się w budynku.

Tekst: kpt. Cezary Grygo


W roku 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 248 zdarzeń, w tym 105 pożarów, 135 miejscowe zagrożenia oraz 8 alarmów fałszywych. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną , 3 osoby ranne /w tym 2 strażaków/, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 4 osoby śmiertelne i 45 osób rannych /w tym 6 dzieci/. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 9 504 000 zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu grudniu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 24 zdarzenia, w tym 9 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną, a przy miejscowych zagrożeniach 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1 652 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 18.17 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 /Białystok – Augustów/ w okolicach miejscowości Krasne Folwarczne. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów samochodów osobowych, zakręceniu zaworu zbiornika LPG w samochodzie „Jeep” oraz zebraniu przy użyciu sorbentu wyciekającego oleju silnikowego w drugim aucie osobowym. W wyniku zderzenia obrażeń doznały trzy osoby podróżujące samochodem skoda. Na miejscu zdarzenia były dwa zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły osobom poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie zostały one przewiezione do szpitala w Białymstoku. Osoby z innych pojazdów nie odniosły obrażeń. Na miejscu obecna była Policja. Ruch na drodze został wstrzymany. W akcji brało udział 28 strażaków i 7 samochodów /w tym JRG Białystok, OSP Jasionówka, OSP Jurowce/. Działania zakończono o godz. 21.38. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Siemieniuk. Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 9 grudnia 2013 r. o godz. 5.22 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zadymieniu w budynku mieszkalnym w miejscowości Szpakowo Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że w parterowym domu jednorodzinnym, pali się część składowanego w kotłowni drewna. Mieszkańcy domu opuścili budynek przed przybyciem straży. Palące się drewno opałowe spowodowało duże zadymienie w piwnicy. Działania ratowników polegały na podaniu piany na palący się opał przez jedno z dwóch okienek w piwnicy. Następnie zmieniono stanowisko gaśnicze i rozpoczęto podawanie piany przez drugie okienko po przeciwnej stronie pomieszczenia. Po częściowym ugaszeniu palącego się opału ratownicy przez właz w podłodze dotarli do źródła ognia i dogasili pożar. Przy pomocy wentylatora przewietrzono pomieszczenie kotłowni. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W trakcie działań dokonano przeszukania pomieszczeń domu w celu wykluczenia osób w obiekcie. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 10 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jaświły/. Działania zakończono o godz. 7.38. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Zdjęcia: kpt. Jarosław Lewocz. Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 17.13 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Knyszynie przy ul. Goniądzkiej. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w jednym z pomieszczeń jednorodzinnego domu mieszkalnego miał miejsce pożar. Okoliczności wskazywały na to, że  pożar uległ samoistnemu wygaszeniu prawdopodobnie z powodu braku tlenu. Pomieszczenie w którym doszło do pożaru  znajdowało się w środkowej części domu. W pomieszczeniu kuchennym sąsiadującym z pokojem, w którym doszło do pożaru znajdowała  się osoba poszkodowana. Obecny na miejscu lekarz  stwierdził zgon 89-letniej kobiety. Działania ratowników zabezpieczonych aparatami ODO polegały na sprawdzeniu pomieszczeń i otwarciu pozostałych okien. Z informacji uzyskanych od zespołu PRM wynikało, iż przyczyną śmierci kobiety mogło być zatrucie tlenkiem węgla.  W związku z tym ratownicy przeprowadzili również pomiary detektorem wielogazowym, który nie wykazał zawartości CO w powietrzu. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 14 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 18.41. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Tekst i zdjęcia - kpt. Cezary Grygo.


W miesiącu listopadzie 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 8 pożarów oraz 9 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach 2 osoby zostały ranne /w tym jeden ratownik/, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 9 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2000 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 9.43 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku produkcyjno – magazynowego w miejscowości Zastocze Gm. Krypno. Po przybyciu pierwszych jednostek na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w budynku magazynowo - produkcyjnym. Budynek murowany, docieplony styropianem, konstrukcja stropu żelbetowa, pokrycie dachu papą. Obiekt połączony z domem mieszkalnym. Budynek wyposażony w instalację energetyczną, wodną, ogrzewanie na gaz propan (w chwili powstania pożaru było wyłączone). Pracownicy przed przybyciem jednostek straży podjęli próbę gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego /gaśnice proszkowe/; nieskutecznie ze względu na zbyt duże zadymienie wewnątrz zakładu. Jednocześnie zostało odłączone zasilanie gazu do budynku. Zbiornik gazu o pojemności 850 dm3 oddalony o około 50 m od obiektu. W pierwszej fazie działań podano wodę do środka obiektu przez otwory okienne na źródło ognia. W celu poprawy skuteczności działań wprowadzono strażaków w zabezpieczeniu aparatami oddechowymi do wewnątrz budynku przez drzwi główne w celu podania piany ciężkiej. Uruchomiono dwa agregaty oddymiające w celu oddymienia i przewietrzenia pomieszczeń oraz dokonano podmiany ratowników pracujących w wewnątrz obiektu. Pożarem objętych było około 60 automatów do wytwarzania lodów oraz kartony półproduktów ustawionych w jednym pomieszczeniu. Maszyny ustawione były na paletach i zabezpieczone styropianem. W celu wykluczenia zarzewi ognia podjęto decyzję o wywiezieniu przy pomocy podręcznego podnośnika hydraulicznego maszyn na zewnątrz. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa; hydrant nadziemny oddalony o około 20 m od obiektu. Na miejscu obecny był patrol Policji, Zespół Pogotowia Ratunkowego oraz pracownicy Pogotowia Energetycznego. W akcji brało udział 25 strażaków i 9 samochodów /w tym OSP Zastocze, Krypno, Knyszyn, Peńskie/. Działania zakończono o godz. 12.56. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

Tekst i zdjęcia - kpt. Cezary Grygo.


W dniu 12 listopada 2013 r. o godz. 18.52 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Białosuknia Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dom drewniany kryty eternitem. Pożarem objęte jest pomieszczenie kotłowni, łazienka, korytarz oraz część konstrukcji dachowej. Płomienie wydobywają się na zewnątrz dachu. Sąsiednie budynki nie są bezpośrednio zagrożone. Właścicielka obiektu opuściła go przed przybyciem straży pożarnej i poinformowała ratowników, że była tam sama i w środku nie ma innych osób. W trakcie rozmowy mieszkanka domu nie zgłaszała żadnych urazów jednak zauważono, że ma lekkie ślady oparzeń szyi. Na miejsce działań zadysponowano Zespół Pogotowia Ratunkowego, który opatrzył ranę. Do chwili przybycia karetki kobiecie udzielane było wsparcie psychiczne przez jednego z ratowników. Poszkodowana nie wymagała hospitalizacji. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu wody na źródło ognia. Ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych wynieśli z kuchni butlę z gazem propan-butan. Teren akcji został oświetlony. Pomieszczenia oddymiono przy użyciu wentylatora. W trakcie dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej oraz wynoszono wyposażenie z nieobjętej pożarem części domu. Pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną - nie stwierdzono zarzewi ognia. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz pracownicy Pogotowia Energetycznego. W akcji brało udział 29 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Białosuknia, Goniądz/. Działania zakończono o godz. 21.04. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

Zdjęcia: mł. asp. Krzysztof Bielski. Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 22.05 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na ulicy Białostockiej w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Pojazd stał w odległości około jednego metra od drzewa, prostopadle do osi jezdni. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego. Autem podróżowało cztery osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz zakręceniu butli z gazem LPG. Ruch na drodze został całkowicie wstrzymany. Policja wyznaczyła objazd. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 22.42. Przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.

Tekst - kpt. Cezary Grygo.


W dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 3.55 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Bajki Zalesie Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogniem objęty jest dom drewniany, niezamieszkały, kryty eternitem. Konstrukcja dachu zawaliła się do wnętrza budynku. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu czy dom nie jest podłączony do sieci energetycznej oraz podaniu wody na źródło ognia. Podczas działań dokonano przeszukania obiektu pod kątem ewentualnej obecności ludzi. W dalszej fazie działań prowadzono prace rozbiórkowe z użyciem podręcznego sprzętu burzącego. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji. W akcji brało udział 21 strażaków i 6 samochodów /w tym OSP Krypno, Długołęka, Peńskie/. Działania zakończono o godz. 5.39. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W dniu 5 listopada 2013 r. o godz. 20.02 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dziękonie Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w pomieszczeniu mieszkalnym, jednopokojowym na parterze budynku wielorodzinnego (obiekt po byłej szkole). Mieszkańcy budynku opuścili swoje mieszkania przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Działania strażaków polegały na podaniu wody na palące się śmieci i makulaturę składowane w pomieszczeniu mieszkalnym. Po zlokalizowaniu pożaru przewietrzono i oddymiono pomieszczenie objęte pożarem, klatkę schodową oraz korytarze przy użyciu wentylatora. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 17 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn, Sikory/. Działania zakończono o godz. 20.45 Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez osobę zajmującą lokal.

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Komorowski. Tekst: kpt. Cezary Grygo.


W miesiącu październiku 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 14 zdarzeń, w tym 6 pożarów, 7 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 4 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 660 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu wrześniu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 22 zdarzenia, w tym 5 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 246 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 września 2013 r. o godz. 16.19 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku w miejscowości Kołodzież Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na pryzmie kukurydzy stoi ciągnik rolniczy z podczepioną przyczepą. Wewnątrz maszyny znajduje się mężczyzna, który ma wciągniętą lewą nogę pod osłonę mechanizmu do jej opróżniania. Jednocześnie z zastępami straży na miejsce przybył Zespól Ratownictwa Medycznego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wycięciu kształtownika oraz odgięciu metalowej osłony przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Po uwolnieniu kończyny poszkodowany został przetransportowany na noszach do ambulansu, a następnie odwieziony do szpitala w Białymstoku. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 16.40.


W dniu 5 września 2013 r. o godz. 10.51 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Chraboły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód ciężarowy marki DAF przewożący 24 tony nawozów (w Big Bagach) znajduje się w rowie; pojazd blokuje jeden pas drogi. Po drugiej stronie jezdni w rowie znajdują się dwa samochody osobowe - Volkswagen Polo i Seat Cordoba. Na miejscu zdarzenia znajdowały się dwa zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Policja. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane i po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez zespoły medyczne zostały przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu od akumulatorów w pojazdach. W dalszej fazie działań ratownicy wspomagali funkcjonariuszy Policji w kierowaniu wahadłowo ruchem oraz jednocześnie przystąpili do rozładunku samochodu ciężarowego w celu umożliwienia wyciągnięcia pojazdu z rowu i odblokowaniu jezdni. W akcji brało udział 29 strażaków i 6 samochodów /w tym JRG nr 2 i 3 Białystok, OSP Knyszyn, Dobrzyniewo, Kozińce/. Działania zakończono o godz. 19.43. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu sierpniu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 12 pożarów oraz 13 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 10 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 402 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 16 sierpnia 2013 r. o godz. 17.58 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze przyczepy ze słomą na drodze wojewódzkiej nr 671 w okolicach miejscowości Knyszyn – Zamek. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się platforma do bel wraz z załadowaną sprasowaną słomą. Przed przybyciem ratowników właściciel odczepił drugą platformę załadowaną słomą oraz ciągnik w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się ognia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia oraz rozrzucaniu i przelewaniu środkiem gaśniczym palącej się słomy. Ruch na drodze został wstrzymany. Na miejscu obecny był patrol  Policji, która zorganizowała objazd. Po ugaszeniu pożaru właściciel usunął przyczepę oraz słomę z miejsca zdarzenia, po czym ruch został wznowiony. W akcji brało udział 15 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Knyszyn i Krypno/. Działania zakończono o godz. 20.14. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 18.47 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Knyszyna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż kierujący samochodem osobowym marki BMW stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał z drogi na pobocze po czym uderzył w samochód marki Opel jadący przed nim w tym samym kierunku. W wyniku uderzenia Opel przewrócił się na dach. Na miejscu obecny był Zespół Medyczny oraz patrol Policji. Autami podróżowały łącznie trzy osoby (samochodem marki Opel - dwie osoby, BMW - jedna osoba) z czego dwie osoby poszkodowane jadące Oplem z obrażeniami głowy, miednicy i nóg zostały zabrane do szpitala w Białymstoku. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do akumulatora (rozgięcie maski przy pomocy łomu) oraz odłączeniu dopływu prądu. Wycieku płynów eksploatacyjnych w pojazdach nie stwierdzono. Funkcjonariusze Policji zorganizowali objazd przez miejscowość Ruda i Knyszyn Zamek. W kierowaniu ruchem pomagali druhowie OSP Knyszyn. W akcji brało udział 12 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 21.58. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu lipcu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 18 zdarzenia, w tym 8 pożarów oraz 10 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 1 ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 46 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 16.02 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze stodoły w miejscowości Dobarz Gm. Trzcianne. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w budynku palą się deski złożone w stos pod ścianą oraz trociny zalegające na posadce wokół heblarki. Przed przybyciem straży pożarnej sąsiad wybił szybę w drzwiach i gasił ogień wężem ogrodowym. Nie występowało bezpośrednie zagrożenie dla obiektów sąsiednich. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia oraz wyniesieniu na zewnątrz nadpalonych desek i trocin. Energia elektryczna została odcięta poprzez wyłączenie bezpieczników w budynku mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji. W akcji brało udział 14 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Działania zakończono o godz. 17.05. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie w silniku heblarki.


W miesiącu czerwcu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 22 zdarzenia, w tym 7 pożarów, 13 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby śmiertelne oraz 2 ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 87 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 9 czerwca 2013 r. o godz. 15.10 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym w Knyszynie na ul. Grodzieńskiej. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedna osoba została poszkodowana; kierująca Citroenem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania prądu od akumulatorów, zakręceniu zaworu zbiornika gazu w Citroenie. Zabezpieczono teren lądowania i startu śmigłowca LPR. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 11 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 17.50. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 6 czerwca 2013 r. o godz. 13.32 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że pali się budynek stodoły w miejscowości Krasne Folwarczne Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogniem objęta jest konstrukcja dachu murowanego obiektu stodoły. Pożar nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla sąsiednich budynków. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W trakcie dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej budynku. Jeden ze szczytów uległ zawaleniu, drugi został zburzony przy użyciu ciągnika z ładowaczem czołowym. Zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych stanowiła miejscowa sieć hydrantowa. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 15.54. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wyładowanie atmosferyczne.


W miesiącu maju 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 380 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 26 maja 2013 r. o godz. 4.00 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że pali się samochód ciężarowy z węglem przy ul. Wojska Polskiego w Goniądzu. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się miał węglowy zgromadzony na naczepie. Przed dojazdem jednostki z OSP Goniądz właściciel odczepił ciągnik siodłowy od naczepy. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz przekopaniu tlącego się miału przy jednoczesnym zlewaniu go wodą. Nadpalone pojemniki (około 250 kg każdy) z miałem zostały wyciągnięte z naczepy na plac składu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 5.03. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 21 maja 2013 r. o godz. 5.04 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym na drodze krajowej nr 65 /Białystok-Ełk/ w okolicach miejscowości Downary. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód ciężarowy z naczepą uderzył w ciągnik z siewnikiem oraz z podczepionym wozem. W wyniku zderzenia przyczepa wbiła się w pojazd ciężarowy, a ciągnik został obrócony i odrzucony na pobocze drogi. Kierujący ciągnikiem doznał obrażeń głowy i z podejrzeniem urazu kręgosłupa został przewieziony do szpitala w Grajewie przez obecny na miejscu ambulans PRM. Na miejscu akcji obecny był patrol Policji. Ruch odbywał się wahadłowo jednym pasem jezdni. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania w pojazdach oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Do zabezpieczenia miejsca zdarzenia użyto sorbentu w celu zebrania i zabezpieczenia dalszego rozpływania się płynów eksploatacyjnych. Powiadomiony został Zarządca Drogi - rejon Augustów. W akcji brało udział 9 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Downary/. Działania zakończono o godz. 7.35. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 1 maja 2013 r. o godz. 19.39 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości Bajki Zalesie Gm. Krypno. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek stodoły, kryty eternitem. Dach budynku uległ już zawaleniu. Wewnątrz obiektu znajduje się około 30 bel siana i 50 słomy. Ustalono, że nieruchomość była niezamieszkała, brak zasilania w energie elektryczną. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, wytaczaniu ręcznym na zewnątrz budynku bel słomy i siana, a następnie rozrzucaniu ich widłami i zalewaniu wodą. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej. Teren akcji oświetlono najaśnicami. Zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych stanowiła sieć hydrantowa we wsi Bajki-Zalesie oraz pobliska rzeczka Nereśl z której pompowano wodę przy użyciu motopompy pływającej. W akcji brało udział 27 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Krypno, Kruszyn, Długołęka/. Działania zakończono o godz. 23.45. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 1 maja 2013 r. o godz. 15.25 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku obory w miejscowości Bajki Zalesie Gm. Krypno. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się obora, kryta eternitem. Pożarem objęty był drewniany strop budynku oraz  konstrukcja dachowa. W odległości około jednego metra od narożnika obory znajduje się stodoła murowana, kryta eternitem. Przed przybyciem straży właściciele ewakuowali z budynku trzy sztuki bydła. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, wyrzucenia słomy przy pomocy wideł na zewnątrz obiektu, rozbiórki konstrukcji dachu oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych stanowiła miejscowa sieć hydrantowa. W akcji brało udział 22 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Krypno, Kruszyn, Długołęka/. Działania zakończono o godz. 17.09. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.


W miesiącu kwietniu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 37 zdarzeń, w tym 16 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 885 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 29 kwietnia 2013 r. o godz. 18.27 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku w Goniądzu. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi znajdują się dwa samochody osobowe. Auto marki Opel jest przewrócone na dach, a pojazd marki FSO znajduje się w odległości około 7 metrów od niego. W samochodach podróżowały łącznie cztery osoby z czego dwie (w tym dziecko) z lekkimi obrażeniami ciała zostały przewiezione przez Zespół Medyczny do szpitala w Mońkach.  Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów oraz zakręceniu dopływu gazu w samochodzie marki FSO. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 22.55. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu marcu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 11 pożarów oraz 6 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach został ranny 1 ratownik, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1845 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 marca 2013 r. o godz. 10.53 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dziękonie Gm. Mońki. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogniem objęte jest całkowicie jednoizbowe mieszkanie w byłym budynku szkoły zaadoptowanym na mieszkania komunalne. Przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że w budynku znajdują się cztery osoby. Na parterze budynku znajdował się mężczyzna – właściciel palącego się mieszkania, który przebywał przed wejściem do swojego mieszkania na zadymionej klatce schodowej. Zlokalizowano również mężczyznę siedzącego na parapecie w oknie na piętrze oraz kobietę z dzieckiem po drugiej stronie budynku na tej samej kondygnacji. Ludzie nie mogli opuścić swoich mieszkań ponieważ wewnątrz budynku występowało bardzo duże zadymienie oraz wysoka temperatura. Przystąpiono do ewakuacji osób zagrożonych przy pomocy drabiny sprawionej z trzech przęseł. W pierwszej kolejności ewakuowano właściciela palącego się mieszkania z parteru. W tym samych czasie sprowadzono po drabinie dziecko, kobietę i z drugiego okna mężczyznę. W przypadku kobiety istniała konieczność zastosowania tlenoterapii biernej oraz izolacji termicznej i wsparcia psychicznego. Osoby ewakuowane nie zgłaszały innych urazów. Do czasu przyjazdu na miejsce zdarzenia Ambulansów z Moniek kobiecie i jej córce udzielano wsparcia psychicznego oraz zapewniono komfort termiczny. Przybyły na miejsce lekarz Zespołu Medycznego przeprowadził wywiad i oględziny osób ewakuowanych z budynku i stwierdził, że nie ma konieczności hospitalizowania ewakuowanych ludzi.  W trakcie ewakuacji osób zagrożonych przystąpiono do podania wody, a następnie piany na źródło ognia. Ratownicy pracujący w aparatach ochrony dróg oddechowych; dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych w budynku. Klatkę schodową oraz korytarze oddymiano przy pomocy wentylatora. Na miejsce akcji przybył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach. Miejsce działań przekazano pisemnie do nadzoru i zabezpieczenia pracownikowi ZGKiM w Mońkach. W akcji brało udział 13 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 12.20. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.


 W dniu 23 marca 2013 r. o godz. 17.57 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Mońkach przy ul. Białostockiej. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dom drewniany kryty blachą; ogniem objęte jest wnętrze obiektu, płomienie wydostają się na zewnątrz przez otwory okienne. Mieszkańcy domu opuścili go przed przybyciem jednostek straży. Zagrożony jest bezpośrednio murowany budynek mieszkalny kryty blachą. Działania ratowników w pierwszej fazie polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie budynku sąsiedniego. Z pomieszczenia kuchni strażacy wynieśli butlę z gazem. Podczas dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji domu. Ustalono, że jeden z mieszkańców został ranny w przedramię, a następnie odwieziony do szpitala. Zasilanie budynku w energię elektryczną zostało odłączone przez pracowników Pogotowia Energetycznego. Obecni na miejscu funkcjonariusze Policji zamknęli ruch na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/, a następnie zorganizowali objazd. Po zakończeniu działań na miejsce pożaru przybył przedstawiciel zarządcy drogi aby usunąć oblodzenie jezdni powstałe w trakcie działań. W akcji brało udział 19 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Knyszyn i Goniądz/. Działania zakończono o godz. 23.17. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 14 marca 2013 r. o godz. 15.14 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul. Wyzwolenia w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych; w wyniku zdarzenia poszkodowana została przechodząca chodnikiem młoda kobieta. Na miejscu obecny był Patrol Policji i Pogotowie Ratunkowe. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w autach oraz pomocy zespołowi medycznemu w przeniesieniu poszkodowanej osoby do ambulansu. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 16.41. Przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.


W miesiącu lutym 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 11 zdarzeń, w tym 6 pożarów oraz 5 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 550 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 22.27 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w okolicach miejscowości Łazy Gm. Goniądz pociąg uderzył w łosia. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia pociągu osobowego relacji Białystok - Ełk z łosiem przebiegającym przez tory. Uderzenie spowodowało uszkodzenie przewodu układu hamulcowego pociągu. Ustalono, że został wstrzymany ruch pociągów na trasie Mońki – Osowiec Twierdza. Działania ratowników polegały na usunięciu zwierzęcia z elektrowozu i przemieszczeniu go na pobocze nasypu kolejowego. Następnie przy pomocy klina drewnianego uszczelniono otwór po urwanym przewodzie pneumatycznym, maszynista potwierdził szczelność układu. O zdarzeniu poinformowano pracowników Nadleśnictwa Knyszyn oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód.


W dniu 20 lutego 2013 r. o godz. 18.19 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości Krasne Folwarczne Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się drewniana stodoła kryta blachą; ogniem objęty jest cały obiekt - dach uległ zawaleniu do wewnątrz budynku.  W stodole składowane były płody rolne, około 20  bel słomy, garażowany samochód osobowy oraz maszyny rolnicze. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie bezpośrednio zagrożonego drewnianego budynku gospodarczego. W trakcie dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji obiektu oraz wywożono na pole bele słomy, gdzie były zalewane wodą. Zaopatrzenie wodne stanowiła sieć hydrantowa. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 19 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka, Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 21.05. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 15.50 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wybuchy pieca centralnego ogrzewania w miejscowości Krzaczkowo Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w budynku mieszkalnym murowanym krytym eternitem w pomieszczeniu kotłowni doszło do wybuchu pieca centralnego ogrzewania. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji oraz Zespół Pogotowia Ratunkowego. W chwili wybuchu w obiekcie było siedem osób; z tego trzy zostały poszkodowane - chłopak lat 15 z oparzeniami twarzy, klatki piersiowej oraz rąk został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku. Pozostałe dwie osoby tj. mężczyzna lat 48 (oparzenia okolic brzucha, podbrzusza i ud) oraz kobieta lat 49 (oparzenia klatki piersiowej oraz rąk) zostały zabrane do szpitala w Mońkach. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przygotowaniu i zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca LPR oraz pomocy ratownikom medycznym przy transporcie osób poszkodowanych. Dokonano oceny budynku; nie stwierdzono naruszenia konstrukcji obiektu - wybuch spowodował zniszczenie otworu okiennego oraz drzwi wewnętrznych pomieszczenia. W budynku nie wystąpił proces palenia. Zespół Pogotowia Energetycznego odłączył obiekt od zasilania w energię elektryczną. Po przeprowadzonej rozmowie ustalono, że pozostali mieszkańcy mają zapewnione miejsce noclegu u rodziny. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jaświły/. Działania zakończono o godz. 16.53. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niekontrolowany wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej pieca.


W miesiącu styczniu 2013 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 24 zdarzenia, w tym 6 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 751 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 21 stycznia 2013 r. o godz. 12.18 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w miejscowości Kulesze Chobotki Gm. Krypno znajduje się człowiek w studni. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w studni, w wodzie na głębokości około 1,5 metra od powierzchni terenu znajduje się człowiek. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wyciągnięciu osoby na powierzchnię terenu. Obecny na miejscu akcji lekarz stwierdził zgon 64 letniego mężczyzny. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 13.13. Przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 16 stycznia 2013 r. o godz. 10.48 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze samochodu na ul. Słowackiego w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się auto na placu Zakładu Mechaniki Pojazdowej; ogniem objęte jest wnętrze pojazdu oraz komora bagażnika. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu piany na źródło ognia. Dokonano zabezpieczenia niewielkiego wycieku etyliny ze zbiornika paliwa samochodu. Przy dogaszaniu pojazdu użyto sprzętu burzącego. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. Ustalono, że pożar powstał prawdopodobnie podczas wymiany zbiornika gazu LPG w zakładzie na stanowisku naprawczym. Po wybuchu pożaru samochód został wypchnięty na zewnątrz budynku. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 11.36. 


W dniu 9 stycznia 2013 r. o godz. 00.57 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynków w miejscowości kolonia Ruda Gm. Krypno. Po dojechania strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się kompleks budynków gospodarczo - inwentarskich. Całkowicie pożarem objęte były dwa budynki gospodarcze o konstrukcji: pierwszy murowany kryty dachówką;  drugi o konstrukcji stalowej, ściany drewniane, kryty blachą oraz częściowo poddasze murowanej obory krytej blachą gdzie były składowane bele siana w ilości około 200 sztuk. W rozpoznaniu ustalono, że w obiekcie tym była prowadzona hodowla zwierząt (bydła) w ilości 40 sztuk /w tym 8 cieląt/. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji zwierząt z zagrożonego pomieszczenia, odcięciu dopływu prądu do obiektów oraz podaniu wody na źródło ognia. Bezpośredni zagrożony był niezamieszkały drewniany budynek mieszkalny oddalony o około 10 m. W pierwszej fazie akcji działania gaśnicze wewnątrz budynku były prowadzone w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Palące się bele na poddaszu były polewane wodą, wyrzucane na zewnątrz , a następnie wywożone przy użyciu ciągnika z podczepionym turem na pole. Na miejscu akcji obecny był patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne, które sprawdziło i potwierdziło odłączenie zasilania energetycznego do budynków. Uratowano budynek mieszkalny, pozostałą część obiektu obory oraz 40 szt. bydła. W akcji brało udział 33 strażaków i 10 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno, Długołęka, Peńskie, Kruszyn oraz JRG nr 4 w Białymstoku – cysterna z wodą o pojemności 28 000 l. Działania zakończono o godz. 7.18.  Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W roku 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 414 zdarzeń, w tym 144 pożarów, 259 miejscowe zagrożenia oraz 11 alarmów fałszywych. Przy pożarach odnotowano 2 osoby śmiertelne oraz 7 ranne w tym 1 ratownik, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 6 osób śmiertelnych i 47 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 8 064 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu grudniu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 29 zdarzeń, w tym 9 pożarów oraz 20 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 2 ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1 150 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 26 grudnia 2012 r. o godz. 13.51 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku gospodarczego na ul. Kolejowej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny  chlewni murowanej, jednopiętrowej, krytej eternitem. Ogniem objęte były składowane na parterze obiektu bele słomy w ilości około 200 szt. Ustalono, że w obiekcie nie była prowadzona hodowla zwierząt, a jedynie przechowywana była słoma. Pożar kanałami wentylacyjnymi rozprzestrzeniał się na całą kubaturę budynku. Do akcji zadysponowano Pogotowie Energetyczne, które dokonało odcięcia zasilania prądu do obiektu. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody i piany na źródło ognia. Ustalono, że bele słomy do budynku wtaczane były ręcznie przez właściciela. Z powodu niskiego betonowego pierwszego stropu nie można było do akcji włączyć sprzętu mechanicznego, ręczne wytoczenie bel przez strażaków stało się w warunkach pożaru nie możliwe. Po opanowaniu pożaru drewnianego stropu znajdującego się nad piętrem obiektu do dogaszania bel prądy gaśnicze podawane były z góry przez otwory w betonowym stropie. Woda do pożaru czerpana była z zewnętrznej sieci hydrantowej zlokalizowanej niedaleko palącego się budynku oraz korzystano z hydrantów zlokalizowanych na terenie miasta. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 43 strażaków i 11 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno, Goniądz, Jaświły, Jasionówka, Trzcianne/. Działania zakończono o godz. 3.36.  Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 23 grudnia 2012 r. o godz. 11.03 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Czechowizna Gm. Knyszyn. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w budynku gospodarczym, murowanym, krytym dachówką cementową, częściowo blachą. Ogniem objęte było pomieszczenie, w którym znajdowała się wędzarnia. Istniało realne zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałą część obiektu. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonych bezpośrednio sąsiednich pomieszczeń. Dokonano rozbiórki około 4 m2 dachówkowego poszycia dachowego. Z powodu braku kluczy do pomieszczeń sąsiednich dokonano otwarcia drzwi przy pomocy sprzętu burzącego oraz piły do cięcia drzewa. Pomieszczenia zostały przewietrzone i oddymione. Na miejscu obecny był patrol Policji. Utrudnieniem w działaniu była niska temperatura powietrza. W akcji brało udział 15 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn i Krypno/. Działania zakończono o godz. 13.23.  Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 1 grudnia 2012 r. o godz. 14.05 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku na przejeździe kolejowym w okolicach miejscowości Owieczki Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem osobowym. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na trasie Downary - Goniądz. Pojazdy znajdowały się w odległości około 650 metrów od przejazdu. Pociąg uderzył w samochód od strony kierowcy. W wyniku wypadku zginął kierujący autem 20 letni mężczyzna. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora, oświetleniu terenu akcji. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych rozłączono samochód od pojazdu szynowego, a następnie został on usunięty z torów na drogę gruntową przy pomocy wyciągarki samochodowej. W akcji brało udział 13 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz/. Działania zakończono o godz. 17.01. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu listopadzie 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 20 zdarzeń, w tym 10 pożarów oraz 10 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 8 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1250 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 16.03 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że prawdopodobnie w budynku mieszkalnym w miejscowości Świerzbienie wydobywa się tlenek węgla. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że przypuszczalnie w domu doszło do podtrucia mieszkańców wydobywającym się z nieszczelnej instalacji dymowej tlenkiem węgla. Przebywająca na zewnątrz kobieta przekazała informacje o wcześniejszym zabraniu przez Pogotowie Ratunkowe dwójki nieprzytomnych dzieci w wieku 2 i 3 lat. Działania ratowników polegały na sprawdzeniu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach domu. W wyniku przeprowadzonego pomiaru stwierdzono, że w budynku występuje tlenek węgla o wysokim stężeniu. Potwierdzenie informacji o obecności tlenku węgla w domu zostało przekazane do szpitala na oddział dziecięcy gdzie znajdowały się zabrane przez pogotowie dzieci. Dokonano przewietrzenia pomieszczeń domu oraz wygaszenia pozostałego w piecu kaflowym węgla. Po kilku minutach przeprowadzono powtórny pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach domu i stwierdzono znaczący spadek zawartości trującego gazu. Kontynuowano przewietrzanie pomieszczeń jednocześnie sprawdzając poddasze i stan przewodów dymowych. Dokonano trzeciego pomiaru i stwierdzono, że stężenie tlenku węgla w powietrzu nie występuje. Właściciela pouczono o konieczności przeprowadzenia przeglądu układu kominowego oraz pieca. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 16.45.


W dniu 9 listopada 2012 r. o godz. 8.59 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, o pożarze budynku stodoły w miejscowości Peńskie Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się stodoła kryta dachówką. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonego budynku. Kierujący Akcją Ratowniczą w porozumieniu z Zastępcą Wójta Gminy Krypno (obecną na miejscu pożaru) zadysponował na miejsce zdarzenia koparko - ładowarkę z Urzędu Gminy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia koparki, tlące się bele siana oraz słomy zostały sukcesywnie gaszone przez strażaków i wywożone w bezpieczne miejsce. Na miejscu obecny był patrol Policji. Do zdarzenia została zadysponowana Karetka Pogotowia z powodu zasłabnięcia żony właściciela. W akcji brało udział 21 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Krypno, Peńskie, Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 14.59. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 9 listopada 2012 r. o godz. 8.46 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, o wypadku na stacji PKP w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pod pociągiem osobowym relacji Ełk - Białystok znajduje się mężczyzna. Na miejscu obecny już był zespół Pogotowia Ratunkowego, który udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Osoba poszkodowana była przytomna z widocznymi potłuczeniami głowy. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz udzieleniu pomocy ratownikom medycznym przy ewakuacji osoby poszkodowanej z pod pociągu z użyciem noszy typu deska. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 9.18. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu październiku 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 19 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe 1 złośliwy i 1 w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 350 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 24 października 2012 r. o godz. 15.19 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 /Białystok – Augustów/. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na skutek zderzenia pojazdów jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu prądu z akumulatorów, kierowaniu ruchem, odcięciu dopływu gazu ze zbiornika w jednym z aut oraz oświetleniu terenu akcji. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 16.32. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 23 października 2012 r. o godz. 1.40 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, o pożarze budynku stodoły w miejscowości Moniuszki Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się  kompleks budynków inwentarsko-magazynowych: stodoła kryta blachą, wiata  kryta blachą oraz szczyt obory, w której znajdowało się siano na poddaszu. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonych bezpośrednio budynków. Równocześnie z działaniami prowadzono ewakuację zwierząt z budynku inwentarskiego (3 szt. bydła) oraz mienia. Utrudnieniem w prowadzeniu działań było duże nagromadzenie w wewnątrz obiektu stodoły drzewa opałowego. Przy użyciu koparki, którą udostępnił właściciel dokonano rozrzucenia tlącego się drewna oraz trocin w celu przelania ich wodą. Prace rozbiórkowe poszycia dachowego były prowadzone z wykorzystaniem pił to cięcia stali. W czasie prowadzonych działań zaopatrzenie wodne stanowił hydrant znajdujący się przy drodze na wysokości posesji, wodę dowożono również z miejscowości Jaświły oraz Dolistowo ze względu na słabe ciśnienie w sieci hydrantowej w miejscowości Moniuszki. W akcji brało udział 28 strażaków i 8 samochodów /w tym OSP Jaświły, Dolistowo, Jasionówka, Bobrówka/. Działania zakończono o godz. 8.54. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 20 października 2012 r. o godz. 16.36 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w miejscowości Osowiec Twierdza człowiek wpadł do bunkra. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że 19 letni mężczyzna znajduje się w bunkrze na głębokości około 3 m poniżej poziomu gruntu, przytomny i porusza się o własnych siłach. Na miejscu obecny był patrol Policji i zespół Pogotowia Ratunkowego.  Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zejściu ratowników do poszkodowanego, założeniu mu szelek ratowniczych i wyciągnięciu go na zewnątrz. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 17.13.


W miesiącu wrześniu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 19 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy pożarach odnotowano 4 osoby ranne, a przy miejscowych zagrożeniach 3. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 32 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 18 września 2012 r. o godz. 18.38 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze samochodu osobowego na drodze w miejscowości Hornostaje Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar w komorze silnika pojazdu osobowego. Autem jechał sam kierowca; mężczyzna, który nie odniósł żadnych obrażeń. Samochód stał na prawym pasie drogi. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu piany  na źródło ognia. Do otwarcia pokrywy silnika użyto sprzętu burzącego. Na czas prowadzenia działań gaśniczych wstrzymano ruch drogowy na obu pasach drogi. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 19.12. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w osprzęcie silnika.


W dniu 2 września 2012 r. o godz. 1.46 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, ze na poboczu drogi stoi płonący samochód. Ustalono, że jadący samochodem kierowca stracił panowanie nad pojazdem na skutek czego zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo co prawdopodobnie spowodowało zapalenie się auta. Samochodem jechały cztery osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach. Na miejscu były dwa Zespoły Pogotowia Ratunkowego, które udzielały pierwszej pomocy poszkodowanym. Obecny na miejscu działań patrol Policji wstrzymał ruch drogowy zabezpieczając miejsce wypadku. Działania ratowników polegały na podaniu piany na palący się pojazd i pomocy dla policji przy wahadłowym kierowaniu ruchem drogowym. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 4.16. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu sierpniu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 31 zdarzeń, w tym 13 pożarów, 17 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy pożarach odnotowano 1 osobę ranną, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby śmiertelne i 5 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 445 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 19 sierpnia 2012 r. o godz. 18.28 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że w okolicach miejscowości Kołodzieje Gm. Trzcianne maszyna rolnicza do belowania siana wciągnęła mężczyznę. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że wewnątrz maszyny znajduje się mężczyzna, lekarz zespołu Pogotowia Ratunkowego stwierdził zgon 28 letniej osoby. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz oświetleniu terenu akcji. W akcji brało udział 7 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Działania zakończono o godz. 23.42. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 19 sierpnia 2012 r. o godz. 0.41 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze pomiędzy miejscowościami Ruda – Góra Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w rzece Jaskranka na dachu leży samochód osobowy, który wypadł z drogi. Samochodem podróżowały 2 osoby. W wyniku wypadku 28 letni mężczyzna pasażer auta poniósł śmierć. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz pomocy w wyciągnięciu pojazdu z rzeki. W akcji brało udział 11 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Krypno/. Działania zakończono o godz. 5.22. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 13 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze pomieszczenia kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że doszło do cofnięcia się płomienia z pieca centralnego ogrzewania do kotłowni. Właściciel domu sam ugasił ogień przed przybyciem strażaków. Stwierdzono duże zadymienie części parterowej budynku. Przystąpiono do działań związanych z przewietrzaniem pomieszczeń parteru gdzie znajdował się garaż oraz skład opału. Nie stwierdzono rozprzestrzeniania się ognia w sąsiednich pomieszczeniach i na piętrze domu. Do zdarzenia zadysponowano Zespół Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej właścicielowi nieruchomości. Ze względu na duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Resztki opału z paleniska pieca co zostały wyniesione w bezpieczne miejsce na terenie posesji i obficie zlane wodą. Po przeprowadzeniu dokładniejszych oględzin kotłowni stwierdzono, że mogło dojść do uszkodzenia części instalacji elektrycznej, o czym poinformowano pracowników Pogotowia Energetycznego. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 16.56. Przypuszczalną przyczyną pożaru było niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas obsługi pieca co.

p>


W dniu 13 sierpnia 2012 r. o godz. 13.50 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze powiatowej Knyszyn – Jaświły w okolicach miejscowości Romejki Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowało łącznie sześć osób tj. w Daewoo Nubira 4 osoby w tym dwoje dzieci, w samochodzie Polonez dwie osoby; wszyscy znajdują się poza pojazdami. Na miejscu zdarzenia obecny był Zespół Pogotowia Ratunkowego, który udzielał pomocy osobom poszkodowanym; dwie osoby w tym dziecko zostały przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na odcięciu dopływu prądu z akumulatorów, zakręceniu dopływu gazu ze zbiornika w samochodzie Daewoo oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jaświły/. Działania zakończono o godz. 15.55. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 9 sierpnia 2012 r. o godz. 0.06 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8 /Białystok – Augustów/ w okolicach miejscowości Brzozówka Folwarczna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Samochód ciężarowy znajdował się częściowo na poboczu drogi a częściowo w rowie, natomiast samochód osobowy leżał na boku w rowie. Autem osobowym podróżowały 4 osoby: 2 kobiety, mężczyzna i dziecko. Dwie osoby wydostały się z pojazdu o własnych siłach natomiast pozostałe dwie były wydobyte przez strażaków i przekazane Pogotowiu Ratunkowemu, które zabrało je do szpitala w Białymstoku. Kierowca Tira nie odniósł żadnych obrażeń. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz dwie karetki Pogotowia Ratunkowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu, odcięciu dopływu prądu od akumulatora, a następnie wydobyciu dwóch uwięzionych w pojeździe osób przy użyciu narzędzi hydraulicznych. W trakcie działań dokonywano oświetlenia terenu akcji oraz kierowania ruchem (wahadłowo). W akcji brało udział 13 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 6.19. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 4 sierpnia 2012 r. o godz. 4.26 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Jasionóweczka Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się dom drewniany kryty blachą; ogniem objęty jest cały budynek. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się dom, przeszukania pomieszczeń pod kątem obecności ludzi; ustalono że budynek nie był zamieszkany. Podczas dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji obiektu. Wodę do celów gaśniczych dowożono z miejscowości Jasionówka. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 16 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 7.46. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 3 sierpnia 2012 r. o godz. 0.44 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dębina Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że całkowicie pali się dom drewniany, kryty eternitem. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się obiekt, przeszukaniu budynku pod kątem obecności ludzi; ustalono, że dom nie był zamieszkały. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji obiektu za pomocą podręcznego sprzętu burzącego oraz oświetlono teren akcji. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne. W akcji brało udział 29 strażaków i 6 samochodów /w tym OSP Krypno, Długołęka, Peńskie, Zastocze/. Działania zakończono o godz. 3.35. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu lipcu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 128 zdarzeń, w tym 8 pożarów oraz 120 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 726 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniach 3 - 5.07.2012 r. - 77 interwencji jednostek straży pożarnej - usuwanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych: wyjazdy do powalonych drzew, zerwanych dachów oraz wypompowywania wody z zalanych budynków oraz posesji.


W miesiącu czerwcu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 4 pożary, 12 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1120 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 19 czerwca 2012 r. o godz. 7.20 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Czechowizna na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż samochód osobowy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Autem osobowym podróżowała jedna osoba, która została przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na podniesieniu przy pomocy narzędzi hydraulicznych tyłu samochodu ciężarowego w celu wyciągnięcia pojazdu osobowego. Jednocześnie dokonano zabezpieczenia działań, odłączeniu zasilania z akumulatora w samochodzie osobowym oraz neutralizacji plamy płynu chłodniczego. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 8.12. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 8 czerwca 2012 r. o godz. 11.03 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego otrzymał informację, że pali się budynek mieszkalny w Knyszynie przy ul. Starodwornej. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się poddasze budynku mieszkalnego; murowany, kryty blachą. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu piany i wody na źródło ognia; strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Spaleniu uległo częściowo poddasze wraz z wyposażeniem. Na miejscu obecny był Patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne. W akcji uczestniczyło 26 strażaków i 8 samochodów /w tym OSP Knyszyn i Jasionówka/. Działania zakończono o godz. 13.57. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej na klatce schodowej.


W dniu 4 czerwca 2012 r. o godz. 8.46 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek mieszkalny w miejscowości Kulesze Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dom mieszkalny murowany kryty blachą. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na źródło ognia oraz przewietrzeniu pomieszczeń. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Spaleniu uległo pomieszczenie kuchni, pokoju wraz z wyposażeniem. Przed przybyciem straży został odłączony dopływ prądu do budynku. Na miejscu obecny był Patrol Policji. W akcji brało udział 13 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Kulesze/. Działania zakończono o godz. 9.40. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 3 czerwca 2012 r. o godz. 19.36 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się stodoła w miejscowości Góra Gm. Krypno. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęty jest cały budynek drewnianej stodoły krytej eternitem; bezpośrednio zagrożony jest drewniany dom. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu wody na palący się obiekt oraz w obronie znajdującego się w bliskiej odległości budynku mieszkalnego. W trakcje dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji drewnianej budynku. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji oraz Pogotowie Energetyczne. W akcji brało udział 35 strażaków i 7 samochodów /w tym OSP Krypno, Tykocin, Góra, Peńskie, Długołęka/. Działania zakończono o godz. 21.13. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu maju 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 30 zdarzeń, w tym 13 pożarów oraz 17 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 13 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 260 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 22 maja 2012 r. o godz. 13.53 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że dziecko uwięziło nogę w metalowej bramie na placu Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach przy ul. Konopnickiej. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do uwięzienia nogi chłopca pomiędzy metalowymi prętami ogrodzenia. Działania ratowników polegały na udzieleniu poszkodowanemu wsparcia psychicznego, rozsunięciu przy pomocy narzędzi hydraulicznych metalowej konstrukcji w celu uwolnienia dziecka, a następnie przekazaniu chłopca Zespołowi Pogotowia Ratunkowego. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód.


W dniu 18 maja 2012 r. o godz. 14.30 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Chobotki Gm. Knyszyn. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku uczestniczył jeden samochód osobowy. Kierujący stracił panowanie nad pojazdem, auto uległo dachowaniu i uderzyło w przydrożne drzewo. Ustalono, że pojazdem jechał mężczyzna, który odniósł liczne obrażenia ciała. Na miejsce zdarzenia został wezwany śmigłowiec LPR. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania prądu z akumulatora, postawieniu samochodu na koła oraz zabezpieczono lądowanie i start śmigłowca LPR. Na czas prowadzenia działań Policja wstrzymała całkowicie ruch drogowy na drodze. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Działania zakończono o godz. 15.49.


W dniu 16 maja 2012 r. o godz. 9.16 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, o wypadku drogowym na ul. Ełckiej w Mońkach /droga krajowa nr 65 Białystok – Ełk/. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Ustalono, że w samochodach podróżowało pięć osób w tym dwie doznały obrażeń i zostały przewiezione do szpitala. Na czas prowadzenia akcji ruch na drodze został całkowicie wstrzymany. Działania ratowników polegały na odcięciu dopływu prądu z akumulatorów pojazdów, zakręceniu dopływu gazu w instalacji jednego auta, neutralizacji plamy płynu chłodniczego oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 10.53. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu kwietniu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 36 zdarzeń, w tym 24 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe /2 w dobrej wierze, 1 złośliwy/. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 680 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 20.25 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że samochód osobowy uderzył w słup energetyczny na ul. Zielonej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że auto uderzyło w słup oświetlenia ulicznego. Samochodem jechało dwóch mężczyzn, którzy nie odnieśli żadnych obrażeń. Rozbity pojazd stał na prawym pasie drogi. Stwierdzono znaczne uszkodzenie słupa oświetleniowego, który zagrożony był runięciem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz przy pomocy wyciągarki samochodowej odciągnięciu rozbitego samochodu na pobliski parking. Do zdarzenia zadysponowano pogotowie energetyczne, które po przybyciu dokonało odcięcia zasilania prądem lampy oświetleniowej i usunęło uszkodzony słup energetyczny na pobocze drogi. Na czas prowadzenia działań ratowniczych wstrzymano całkowicie ruch drogowy. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 21.27. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 9.28 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na ul. Tysiąclecia w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do uderzenia samochodu osobowego w budynek sklepu.  Pojazd był wbity w konstrukcję szkieletową obiektu na głębokość około 1 m.  Ustalono,  że  pojazdem jechała jedna osoba, mężczyzna, kierowca nie doznał żadnych obrażeń. W momencie uderzenia auta w budynek w sklepie przebywały dwie osoby, sprzedawczyni i jedna osoba kupująca; nie odniosły obrażeń. Na miejscu obecny był patrol Policji. Do zdarzenia zadysponowano pogotowie energetyczne, które po przybyciu dokonało odcięcia dopływu prądu do obiektu. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora pojazdu oraz zakręceniu butli LPG instalacji gazowej. Rozbity samochód został odciągnięty od obiektu przy pomocy wyciągarki samochodowej. Teren zdarzenia został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i przekazany przedstawicielowi sklepu. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Działania zakończono o godz. 10.59. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu marcu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 49 zdarzeń, w tym 38 pożarów, 9 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy pożarach odnotowano 2 osoby ranne oraz 3 przy miejscowych zagrożeniach. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1221 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu lutym 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 21 zdarzeń, w tym 8 pożarów oraz 13 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 630 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 27 lutego 2012 r. o godz. 21.15 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, o pożarze garażu przy ul Lotniczej w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w garażu murowanym krytym blachą. Działania ratowników polegało na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonego sąsiedniego budynku gospodarczego. Ustalono, że w garażu nie przetrzymywano pojazdów mechanicznych. Dokonano przewietrzenia i oddymienia obiektu przy użyciu wentylatora oddymiającego. Przy dogaszaniu pożaru użyto sprzętu burzącego.  Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Działania zakończono o godz. 22.21. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wysypanie gorącego popiołu wewnątrz garażu w pobliżu materiałów palnych.


W dniu 12 lutego 2012 r. o godz. 13.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że na rzece Brzozówka uwięziony jest łabędź. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na tafli lodowej na środku rzeki Brzozówka znajduje się przymarznięty łabędź. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawieniu sań lodowych, dotarciu dwóch strażaków do przymarzniętego ptaka. Dokonano nakrycia łabędzia kocem, przy użyciu sprzętu burzącego skruszono taflę lodu, spowodowało to uwolnienie ptaka. Kondycję łabędzia oceniono jako bardzo dobrą, ptak został wypuszczony na wolność. W akcji brało udział 6 strażaków i 1 samochód /w tym OSP Brzozowa/. Działania zakończono o godz. 14.52.


W dniu 5 lutego 2012 r. o godz. 14,59 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w okolicach Knyszyna. Pierwsza jednostka z OSP Knyszyn przybyła do miejsca zdarzenia o godz.  15.10   gdy ogniem objęty był cały budynek, dach i drewniany strop uległy już zawaleniu do środka; docieplenie ścian styropianem obmurowane bloczkiem silikatowym, pokrycie eternit. Rodzice poinformowali, że w domu przebywało 2,5 - letnie dziecko. Z powodu mocno rozwiniętego pożaru nie było możliwości wprowadzenia ratowników do środka budynku. Do zdarzenia zadysponowano Pogotowie Ratunkowe oraz Energetyczne. Działania polegały na podaniu wody na źródło ognia. Po stłumieniu ognia prowadzono przeszukiwania pomieszczeń w celu odnalezienia dziecka. Jednocześnie prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanej zawalonego dachu i stropu. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń natrafiono na ciało dziecka, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. Ciało dziecka pozostało w miejscu jego odnalezienia do czasu przybycia Prokuratora z Prokuratury Rejonowej z Białegostoku. Dalsze działania polegały na dogaszaniu zarzewi ognia. Prowadzono oświetlanie terenu działań. Ustalono, że przed wybuchem pożaru, rodzice wraz ze starszym 4-letnim dzieckiem dokonywali wieczornego obrządku w gospodarstwie, w domu zaś bez opieki pozostał 2,5 letni chłopczyk. W pomieszczeniu, w którym przebywał palił się ogień w płycie kuchennej i tam prawdopodobnie z relacji świadków znajdowało się zarzewie pożaru. O tragicznym pożarze powiadomiono Burmistrza Knyszyna. Rodzina została ulokowana tymczasowo w Domu Pielgrzyma w Krypnie. W akcji brało udział 27 strażaków i 8 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno, Zastocze/. Działania zakończono o godz. 19.08.


W miesiącu styczniu 2012 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 15 zdarzeń, w tym 4 pożary oraz 11 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną, a przy miejscowych zagrożeniach 1 śmiertelną oraz 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 200 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 18.34 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zalesie Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że budynek mieszkalny drewniany objęty jest pożarem całkowicie; prawdopodobnie jedna osoba znajduje się wewnątrz domu, a dwie opuściły obiekt przed przybyciem straży. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się dom; brak możliwości wprowadzenia strażaków do wewnątrz obiektu. Podczas prowadzonych działań ratowniczych odnaleziono zwęglone ciało, prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachu. Spaleniu uległ drewniany budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem. W akcji brało udział 27 strażaków i 7 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno, Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 1.13. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 24 stycznia 2012 r. o godz. 3.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości kol. Czechowizna na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi znajduje się samochód ciężarowy z naczepą. W wyniku zdarzenia doszło do zerwania skrzyni naczepy która, następnie uderzyła w kabinę zrywając ją z ciągnika siodłowego; kierowca pojazdu znajduje się poza kabiną. Zespół Medyczny udzielił pomocy poszkodowanemu i zabrał go na obserwacje do szpitala. Nie stwierdzono wycieku płynów eksploatacyjnych. Działania ratowników polegały na wykonaniu dostępu do wnętrza kabiny przy pomocy narzędzi hydraulicznych w celu przeszukania jej, odcięciu zasilania z akumulatorów oraz zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 5.06. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W roku 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 327 zdarzeń, w tym 113 pożarów, 207 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych. Przy pożarach odnotowano 1 osobę śmiertelną i 1 ranną, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby śmiertelne i 53 ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 7974 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu grudniu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 13 zdarzeń, w tym 4 pożary oraz 9 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 6 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 400 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


 

W dniu 24 grudnia 2011 r. o godz. 9.41 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Kołodzież. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W aucie znajdował się kierowca, osoba przytomna uskarżająca się na ból w okolicach kręgosłupa; poszkodowany wskazywał również objawy wstrząsu. Kierowca drugiego pojazdu nie zgłaszał żadnych obrażeń. Działania ratowników polegały na udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, polegającej na ustabilizowaniu kręgosłupa na odcinku szyjnym za pomocą kołnierza ortopedycznego, okryciu kocem termicznym, wsparciu psychicznym, a następnie przekazaniu przybyłemu zespołowi Ratownictwa Medycznego. Sprawdzono pojazdy i nie stwierdzono wycieku płynów eksploatacyjnych z silników, odcięto dopływ prądu z akumulatora w samochodzie Daewoo. W pojeździe marki  Volvo zakręcono zbiornik z gazem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz kierowano ruchem drogowym. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 10.12. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 14.16 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Łazy Gm. Goniądz. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte jest całe wnętrze drewnianego budynku mieszkalnego krytego blachą. Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem jednostek straży; przekazali, że wewnątrz budynku na poddaszu znajduje się butla z gazem propan butan. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, wyniesieniu butli na zewnątrz budynku; strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W trakcie dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej obiektu, usunięciu kartonowo-gipsowej płyty z sufitu i ścian, gdzie znajdowały się zarzewia ognia. Po zapadnięciu zmroku do oświetlenia terenu użyto agregatów prądotwórczych z najaśnicami. Przybyli na miejsce pracownicy Pogotowia Energetycznego odłączyli zasilanie budynku w energię elektryczną. Miejsce działań zabezpieczyli funkcjonariusze Policji. Na miejsce pożaru przybyła pani Starosta Powiatu Monieckiego oraz Burmistrz Goniądza, który zorganizował osobom poszkodowanym lokal zastępczy. W akcji brało udział 20 strażaków i 6 samochodów /w tym OSP Goniądz, Downary/. Akcję zakończono o godz. 19.34. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 7.54 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze powiatowej Mońki – Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo; obok leży martwy łoś. Pojazdem kierowała kobieta, która po udzieleniu pierwszej pomocy przez Zespół Medyczny została przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania z akumulatora oraz kierowaniu ruchem. Na miejsce akcji przybył pracownik Nadleśnictwa Knyszyn w celu zabrania martwego zwierzęcia. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 8.31. Przypuszczalną przyczyną wypadku było nagłe wtargnięcie zwierzęcia na jezdnię.


W dniu 7 grudnia br. o godz. 10.20 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Kalinówka Królewska Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że pali się wnętrze murowanego budynku. Właściciel przekazał informację, że w obiekcie nie ma ludzi. Działania ratowników polegały na wejściu w aparatach ochrony dróg oddechowych do wewnątrz budynku, podaniu wody na źródło ognia, a następnie przewietrzeniu i oddymieniu mieszkania. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 10 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 11.28. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu listopadzie 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 21 zdarzeń, w tym 6 pożarów oraz 15 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 400 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


28.11.2011 r. usuwanie skutków silnych wiatrów. Pierwsze zgłoszenia zaczęły napływać do Dyżurnego Powiatowego Stanowiska kierowania o godz. 4.06. W sumie wpłynęło ich 8, większość dotyczyła utrudnień w ruchu spowodowanych powalonymi drzewami i złamanymi konarami, w 3 przypadkach uszkodzone zostały pokrycia i konstrukcje dachowe budynków. Najwięcej interwencji odnotowano w gminie Goniądz, Trzcianne, Jaświły (2) oraz Mońki, Jasionówka (1). Na szczęście strażacy w trakcie swoich interwencji nie odnotowali osób poszkodowanych. W akcjach brało udział 30 strażaków i 8 samochodów. Działania zakończono o godz. 13.08.


W dniu 5 listopada br. o godz. 13.07 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze mieszkania w bloku w Goniądzu. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w mieszkaniu na I piętrze w bloku wielorodzinnym. Zapaleniu w pokoju uległa wersalka oraz pościel. Przed przybyciem ratowników skuteczne działania gaśnicze prowadzili sąsiedzi, którzy wodą przygasili źródło ognia. Ustalono, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zaśnięcie mężczyzny z palącym się papierosem, który nie odniósł żadnych obrażeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dogaszeniu zarzewi ognia, przewietrzeniu i oddymieniu mieszkania.  Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 8 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 13.52.


W miesiącu październiku 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 22 zdarzenia, w tym 11 pożarów oraz 11 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach poszkodowana została 1 osoba, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 554 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 1 listopada br. o godz. 13.29 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Chojnowo Gm. Trzcianne. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, które znajdują się poza jezdnią. Ustalono, że w jednym z pojazdów znajdują się trzy osoby. Działania ratowników polegały na usunięciu drzwi przy pomocy narzędzi hydraulicznych oraz transporcie poszkodowanych na noszach typu deska ze strefy zagrożenia. Ranne osoby były pod stałą opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec LPR. W autach został odłączony dopływ prądu z akumulatorów, zakręcono zawór dopływu gazu oraz przygotowano lądowisko dla śmigłowca. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 16.30. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 29 października br. o godz. 17.51 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze przewodu dymowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Przytulanka Gm. Mońki. Po przyjeździe strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się sadza w przewodzie kominowym. Działania ratowników polegały na wygaszeniu paleniska w piecu, założeniu sita kominowego, podaniu środka gaśniczego oraz sprawdzeniu pomieszczeń budynku w celu wykluczenia ognisk pożaru. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 19.22.


W dniu 25 października br. o godz. 11.30 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na trasie krajowej nr 65  /Białystok – Ełk/ w miejscowości Osowiec Twierdza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono że samochód ciężarowy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym uderzył w pierwszy wagon pociągu towarowego /przejazd składu ze stacji Osowiec na teren jednostki wojskowej; transport był zabezpieczony przez strażaków oraz służbę ochrony jednostki wojskowej - wstrzymanie ruchu na drodze krajowej nr 65 Białystok Ełk w odległości około 150 m w obu kierunkach/. W pojeździe znajdował się kierowca. Działania ratowników polegały na usunięciu drzwi przy pomocy narzędzi hydraulicznych, odciągnięciu kolumny kierownicy przy pomocy rozpieracza kolumnowego oraz transporcie poszkodowanego na noszach typu deska ze strefy zagrożenia. Ranny kierowca był pod stałą opieką zespołu ratownictwa medycznego. Teren działań został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, odcięto dopływ energii z akumulatora oraz strażacy wspomagali funkcjonariuszy Policji w zorganizowaniu objazdu terenu akcji. W akcji brało udział 9 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 13.13. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 22 października br. o godz. 22.25 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego przy ulicy Białostockiej w Knyszynie. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się wnętrze budynku mieszkalnego. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, przeszukaniu pomieszczeń w celu wykluczenia obecności osób oraz wyniesieniu nadpalonych elementów wyposażenia na zewnątrz obiektu. Pomieszczenia w domu oddymiono i przewietrzono. W wyniku pożaru poparzeń twarzy, dłoni i nóg doznał jeden z mieszkańców, któremu pomocy medycznej na miejscu udzielił Zespół Pogotowia Ratunkowego, a następnie został przetransportowany do szpitala. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 0.23. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 12 października br. o godz. 0.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Czechowizny. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poza jezdnią znajduje się samochód osobowy. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu zasilania z akumulatora oraz zakręceniu zaworu zbiornika gazu. Jednocześnie dokonano przeszukania terenu wokół miejsca zdarzenia. W trakcie działań oświetlano teren akcji. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Miejsce działań przekazano Policji. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 0.59. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 7 października br. o godz. 13.56 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Kalinówka Królewska Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek murowany, kryty blachą. Pożarem objęty był strop drewniany ze składowaną na nim słomą, bezpośrednio zagrożony był drugi obiekt. Działania ratowników polegały na podaniu środków gaśniczych na źródło ognia oraz w obronie przylegającego budynku. Z palącego się budynku ewakuowano osiem sztuk prosiąt. Zadysponowano Pogotowie Energetyczne celem odłączenia linii zasilającej budynek w energię elektryczną. Nadpaloną słomę wyrzucono przez okna na zewnątrz budynku i zlano wodą. Spaleniu uległo około 8 ton słomy oraz częściowo drewniany strop. W akcji brało udział 12 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka, Jaświły/. Akcję zakończono o godz. 18.53. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu wrześniu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 12 zdarzeń, w tym 2 pożary oraz 10 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 4 osoby poszkodowane. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 190 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 17 września br. o godz. 15.30 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Czechowizny. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy leży na dachu na pasie jezdni. Pojazdem podróżowały dwie osoby, które samodzielnie opuściły pojazd. Zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy medycznej poszkodowanym i przetransportował ich do szpitali. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe, postawieniu samochodu na koła oraz usunięciu go poza pas jezdni. Ruchem kierowali funkcjonariusze Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 16.05. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 16 września br. o godz. 15.04 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Dziękonia. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się na poboczu drogi. Pojazdem podróżowało dwie osoby, które opuściły auto przed przybyciem straży. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatora. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 15.25. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu sierpniu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 4 pożary, 20 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 4 osoby poszkodowane. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 103 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 19 sierpnia br. o godz. 18.17 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Białosuknia Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się drewniany budynek inwentarski kryty blachą. W palącym się obiekcie nie było zwierząt. Bezpośrednio zagrożony był budynek stodoły w którym składowane było ok. 5 ton nawozów sztucznych oraz drobne maszyny rolnicze. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie obiektu zagrożonego. W trakcie działań prowadzono rozbiórkę konstrukcji budynku jednocześnie zlewając tlące sie elementy drewnianych ścian wodą. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa. Po zakończonych działaniach sprawdzono pogorzelisko i przekazano pisemnie dozór właścicielowi. W akcji brało udział 21 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Goniądz, Jaświły, Klewianka/. Akcję zakończono o godz. 20.11. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wyładowanie atmosferyczne.


W dniu 18 sierpnia br. o godz. 15.26 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Czarnystok Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i zabrana śmigłowcem LPR do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów oraz zakręceniu zaworów zbiornika gazu w jednym z pojazdów. W akcji brało udział 12 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 16.25. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 17 sierpnia br. o godz. 18.54 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Knyszyna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach przed przybyciem jednostek straży pożarnej. Przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że w pojazdach nie podróżowały inne osoby. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec LPR. Działania ratowników polegały na wsparciu psychicznym jednego z kierowców, odcięciu prądu od akumulatora w pojeździe, kierowaniu ruchem, przygotowaniu lądowiska dla śmigłowca LPR oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 19.41. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 10 sierpnia br. o godz. 15.42 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Ruda Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w mostek. Autem podróżowały dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. Działania ratowników polegały na odcięciu zasilania z akumulatora, ściągnięciu zawieszonego na barierkach pojazdu przy użyciu wciągarki na pobocze drogi oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Krypno/. Akcję zakończono o godz. 16.30. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu lipcu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 46 zdarzeń, w tym 3 pożary oraz 43 miejscowe zagrożenia. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 3 osoby poszkodowane. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 273 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniach 21 - 22.07.2011r. - 17 interwencji jednostek straży pożarnej - usuwanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych: 1 pożar stodoły murowanej krytej eternitem, 13 wyjazdów do powalonych drzew i 3 wyjazdy do zerwanych dachów (2 budynki mieszkalne i 1 budynek gospodarczy).


W dniu 7 lipca br. o godz. 19.18 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że na rzece Biebrza w okolicach Goniądza prawdopodobnie utonął mężczyzna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozmowy ze świadkiem, ustaleniu miejsca utonięcia, rozpoczęto podwodne poszukiwania. Ze względu na zapadający zmrok o godz. 21.00 akcję przerwano. Poszukiwania wznowiono od godz. 8.00 8 lipca. Sześciu strażaków prowadziło poszukiwania zaginionego mężczyzny. Około godz. 13.10 odnaleziono ciało, które zostało przekazane Policji.


W dniu 6 lipca br. o godz. 10.28 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Rybaki. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych; jedna osoba jest poszkodowana. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w pojazdach, neutralizacji plam płynu chłodniczego oraz zakręceniu dopływu gazu w jednym z aut. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 11.02. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


6.07.2011 r. – lokalne podtopienia – ul. Wyzwolenia w Mońkach.


W dniu 3 lipca br. o godz. 13.27 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że w okolicach miejscowości Dzieżki Gm. Mońki młode bociany wypadły z gniazda. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na skutek pęknięcia konaru drzewa zostało zniszczone bocianie gniazdo; młode trzy ptaki leżą na drodze. Ratownicy ustalili, że tylko dwa bociany przeżyły upadek z wysokości; jeden z nich ma złamane skrzydło. Działania strażaków polegały na przeniesieniu ptaków do samochodu pożarniczego, przewiezieniu do strażnicy, a następnie dowiezieniu do Białegostoku w celu przekazania boćków pracownikom ZOO. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód.


W dniu 1 lipca br. o godz. 5.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Osowiec Twierdza. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu z łosiem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora w pojeździe, neutralizacji plamy płynu chłodniczego oraz kierowaniu ruchem. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 5.52.


W miesiącu czerwcu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 12 pożarów oraz 13 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 6 osób poszkodowanych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 640 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 czerwca br. o godz. 15.48 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze samochodu na parkingu przy Alei Niepodległości w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się komora silnika samochodu osobowego; nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla innych pojazdów. Działania ratowników polegały na podaniu proszku na źródło ognia oraz piany. Na miejscu obecny był patrol Policji, któremu przekazano miejsce zdarzenia. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz. 16.34. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 20 czerwca br. o godz. 12.17 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach wsi Moniuszki Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w przydrożnym rowie znajduje się samochód osobowy, którym podróżowała jedna osoba. Kierowca o własnych siłach opuścił pojazd przed przybyciem straży. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, założeniu osobie poszkodowanej kołnierza ortopedycznego na odcinek szyjny, podaniu tlenu oraz wsparciu psychicznym do czasu przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Odłączono dopływ prądu z akumulatora, nie stwierdzono wycieku płynów eksploatacyjnych. Na miejscu obecny był patrol Policji, któremu przekazano miejsce zdarzenia. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz. 13.27. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 18 czerwca br. o godz. 15.55 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w Goniądzu. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu zasilania energii z akumulatora pojazdu. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 18.04. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 14 czerwca br. o godz. 15.31 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze lasu w okolicach wsi Magnusze. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się ściółka leśna na powierzchni około 0,5ha. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia. W akcji brało udział 10 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 17.02. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenia ognia.

 


W dniu 8 czerwca br. o godz. 13.45 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Osowiec Twierdza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku brały udział rowerzysta i samochód osobowy. Pomocy medycznej potrąconemu rowerzyście udziela zespół medyczny. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 14.25. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 7 czerwca br. o godz. 22.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Boguszewie Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się wnętrze budynku mieszkalnego, z poddasza i okien wydobywa się dym. W pierwszej fazie akcji działania ratowników polegały na wyważeniu drzwi, wejściu ratowników do wnętrza budynku, podaniu wody na źródło ognia i przeszukaniu pomieszczeń (nikogo nie znaleziono). W dalszej fazie działań podano wodę na poddasze budynku. Po dokładnym dogaszeniu źródła pożaru, oddymiono i przewietrzono pomieszczenia. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Teren akcji zabezpieczono i oświetlono. Spaleniu uległo część drewnianego stropu, więźby dachowej budynku oraz częściowo wyposażenie. W akcji brało udział 17 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn, Krypno/. Akcję zakończono o godz. 1.15. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 3 czerwca br. o godz. 15.58 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach wsi Konopczyn. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych. Jeden znajdował się na lewym pasie jezdni, a drugi poza drogą. Samochodami podróżowali tylko kierowcy, którzy samodzielnie opuścili pojazdy. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, zakręceniu zaworu buli LPG w jednym z aut oraz zneutralizowaniu plam płynów eksploatacyjnych. Miejsce zdarzenia  przekazano policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 17.03. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W miesiącu maju 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 42 zdarzenia, w tym 16 pożarów oraz 26 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 7 osób poszkodowanych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 978 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 maja br. o godz. 8.04 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach przedsiębiorstwa „Rolmex”. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia zaczep przyczepki przebił zbiornik paliwa w jednym z aut; doszło do wycieku ok. 5 l etyliny. Stwierdzono również wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Działania ratowników polegały na podaniu piany, zamknięciu dopływy gazu ze zbiornika, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w pojazdach oraz neutralizacji wycieków. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 8.44. Przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 27 maja br. o godz. 18.49 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku obory w miejscowości Kulesze Chobotki Gm. Krypno. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się cala konstrukcja dachu oraz poddasze murowanego budynku inwentarskiego na którym składowane było siano i  słoma. Strażacy wraz z właścicielem i przybyłymi do pomocy sąsiadami wyprowadzili 10 szt. bydła, znajdujących się na pierwszej kondygnacji obiektu. W pierwszej fazie działań podano wodę w obronie bezpośrednio zagrożonego budynku stodoły oraz na źródło ognia. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania, które polegało na rozbiórce nadpalonej konstrukcji dachowej, a następnie przy użyciu wideł usuwaniu tlącej się słomy  i siana na zewnątrz budynku w celu dokładnego zagaszenia. Zaopatrzenie wodne stanowił pobliski ciek wodny oddalony o około 300 m od miejsca pożaru oraz wiejska sieć hydrantowa. Na miejscu obecny był patrol Policji. Znaczącą pomoc przy usuwaniu tlącej się słomy z budynku okazali sąsiedzi, którzy użyczyli swego sprzętu (2 ładowacze i 3 rozrzutniki). Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Spaleniu uległa drewniana konstrukcja dachu oraz około 5 ton siana i 3 tony słomy w belach; składowanych na betonowym stropie poddasza. Uratowano pozostałą część obory wraz z wyposażeniem, bezpośrednio przylegający budynek murowanej stodoły krytej blachą wraz ze sprzętem mechanicznym znajdującym się wewnątrz oraz  10 szt. bydła. W akcji brało udział 32 strażaków i 6 samochodów /w tym OSP Krypno, Kruszyn, Długołęka, Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 23.17. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 22 maja br. o godz. 11.45 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach przejazdu kolejowego w Knyszynie. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia, stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się w rowie. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora w pojeździe oraz zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Krypno/. Akcję zakończono o godz. 12.43. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.

 


W dniu 21 maja br. o godz. 17.33 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach przejazdu kolejowego w Knyszynie. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia, stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się w rowie. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora w pojeździe oraz kierowaniu ruchem. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 18.05. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.

 


W dniu 21 maja br. o godz. 9.54 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Czechowizny. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora w obu pojazdach oraz kierowaniu ruchem. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 11.35. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.

 


W dniu 20 maja br. o godz. 18.52 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości Kąty Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się całkowicie drewniana stodoła. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, rozbiórce konstrukcji budynku oraz usunięciu na zewnątrz obiektu tlącej się słomy i siana w celu dokładnego zagaszenia. Przed przybyciem straży właściciel przemieścił stojący obok budynku ciągnik rolniczy na bezpieczną odległość. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa. W akcji brało udział 22 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Jasionówka, Knyszyn, Bobrówka/. Akcję zakończono o godz. 21.24. Przypuszczalną przyczyną pożaru było gwałtowne wyładowanie atmosferyczne.

 


W dniu 20 maja br. o godz. 18.46 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości Kulesze Chrobotki Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się całkowicie drewniana stodoła. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, rozbiórce konstrukcji budynku oraz usunięciu na zewnątrz obiektu tlącej się słomy w celu jej dokładnego zagaszenia. Zaopatrzenie wodne stanowiła wiejska sieć hydrantowa. W akcji brało udział 29 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Krypno, Długołęka, Kruszyn, Kulesze Chobotki/. Akcję zakończono o godz. 21.19. Przypuszczalną przyczyną pożaru było gwałtowne wyładowanie atmosferyczne.


W dniu 16 maja br. o godz. 17.11 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku obory w miejscowości kol. Czechowizna Gm. Knyszyn. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się całkowicie dach murowanego obiektu oraz składowana na poddaszu słoma. Działania ratowników polegały na podaniu wody i piany na źródło ognia, rozbiórce konstrukcji dachu oraz usunięciu na zewnątrz obiektu tlącej się słomy w celu jej dokładnego zagaszenia. Z wnętrza obory przed przybyciem strażaków właściciel wyprowadził 33 sztuk bydła. Zaopatrzenie wodne stanowił pobliski ciek wodny oraz sieć hydrantowa. W akcji brało udział 34 strażaków i 8 samochodów /w tym OSP Knyszyn, Krypno, Długołęka, Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 21.55. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W miesiącu kwietniu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 32 zdarzenia, w tym 22 pożarów oraz 10 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach odnotowano jedną osobę śmiertelną, a przy miejscowych zagrożeniach 3 osoby zostały ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 210 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 28 kwietnia br. o godz. 2.43 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze baru w miejscowości Osowiec Twierdza. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się całkowicie przyczepa kempingowa na parkingu za lokalem gastronomicznym. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podczas dogaszania pogorzeliska odnaleziono zwęglone zwłoki. Miejsce akcji przekazano Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 3.55. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 25 kwietnia br. o godz. 13.21 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze poszycia leśnego w okolicach wsi Czechowizna. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się ściółka w lesie sosnowym na powierzchni około 0,5 ha. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, a następnie okopaniu pogorzeliska. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 15.11. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie na linii energetycznej spowodowane przez gałęzie drzew.

 


W dniu 21 kwietnia br. o godz. 15.58 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że na posesji przy ul. Nowokościelnej w Mońkach znajdują się dwa węże. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pod stertą drzewa opałowego znajdują się dwa węże około 1 metra długości każdy. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeszukaniu oraz przemieszczeniu sterty z drzewem. Schwytano w worek jednego węża; okazało się że jest to zaskroniec. Drugiego węża pomimo szczegółowego przeszukania nie udało się odnaleźć. Po zakończonych działaniach miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi, a węża wypuszczono do lasu. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 16.47.

 


W dniu 17 kwietnia br. o godz. 12.12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze samochodu osobowego w okolicach miejscowości Klewianka Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na drodze pali się auto osobowe marki Peugeot 406. Działania ratowników polegały na podaniu piany na palący się pojazd oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 13.07.  Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 11 kwietnia br. o godz. 6.35 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy po dachowaniu znajduje się poza pasem jezdni. W wyniku wypadku kierowca został ranny i przewieziony do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatora w pojeździe. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 6.51.  Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 6 kwietnia br. o godz. 19.18 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Knyszyna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku trzy osoby zostały ranne. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w pojazdach. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 20.10.  Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W miesiącu marcu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach 5 osób zostało rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 875 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 26 marca br. o godz. 13.46 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w rowie znajduje się przechylony na prawą stronę autobus. W trakcie rozpoznania okazało się, że pojazdem podróżowało 10 pasażerów i kierowca. Wszystkie osoby znajdowały się poza pojazdem. Równocześnie z przybyciem zastępu strażaków na miejsce dotarła karetka Pogotowia Ratunkowego typu "S". Lekarz przybyły wraz z pierwszym zespołem Karetki Pogotowia ocenił stan kierowcy, jako najcięższy i przystąpił do udzielania mu pomocy medycznej. Podjęto decyzje o zadysponowaniu następnej karetki Pogotowia Ratunkowego z Moniek. W czasie, kiedy lekarz udzielał pomocy poszkodowanemu kierowcy autobusu, strażacy przystąpili do udzielania pomocy medycznej pozostałym trzem osobom rannym. Następnie dokładnie sprawdzono wnętrze autobusu. Stwierdzono brak wycieków płynów eksploatacyjnych. Kierowca autobusu został odwieziony do szpitala w Białymstoku, zaś pozostałe trzy osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala w Mońkach. W pierwszej fazie działań całkowicie wstrzymano ruch na drodze. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 16.11.  Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 20 marca br. o godz. 14.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Knyszyna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poza pasem drogi znajduje się samochód osobowy. Obecny na miejscu zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu. Działania ratowników polegały na odcięciu dopływu gazu z instalacji samochodowej, dopływu prądu z akumulatora, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem. Użyto wyciągarki samochodowej w celu odciągnięcia auta od drzewa blokującego postawienie go na kołach. Przeprowadzono oględziny auta i nie stwierdzono wycieku płynów eksploatacyjnych. Samochód został przekazany policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 15.16.  Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W miesiącu lutym 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 34 zdarzenia, w tym 7 pożarów, 26 miejscowych zagrożeń oraz jeden alarm fałszywy. Przy pożarach 1 osoba została poszkodowana, a przy miejscowych zagrożeniach 4. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1386 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 23.43 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Wilamówka Gm. Trzcianne. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się pomieszczenie kuchni. W trakcie rozpoznania ustalono, że, właściciel przed przybyciem straży wyniósł butlę z gazem propan butan na zewnątrz domu,  a mieszkańcy opuścili samodzielnie budynek. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, prowadzono prace rozbiórkowe drewnianego stropu oraz oddymiono i przewietrzono pomieszczenia budynku. Na miejscu obecny był patrol Policji, Pogotowie Energetyczne oraz Pogotowie Ratunkowe, które zabrało jednego z mieszkańców do szpitala w Mońkach. Miejsce pożaru przekazano właścicielowi domu. W akcji brało udział 12 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Akcję zakończono o godz.1.18. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 10.27 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zatorze lodowym na Kanale Rudzkim. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na Kanale Rudzkim zator lodowy spowodował przybór wody i wystąpienie jej z koryta. Wynikiem powyższego jest zalanie dużych powierzchni łąk i nieużytków przed mostami drogowym i kolejowym oraz częściowo poniżej tych mostów. Zator utworzony za mostem kolejowym spowodował spiętrzenie wody do stanu 523 cm w chwili rozpoczęcia działań. Istniała realna groźba całkowitego zablokowania przepływu wody pod mostami wskutek czego mogło dojść do ich zniszczenia, uszkodzenia drogi nr 65. W celu zminimalizowania zagrożenia przystąpiono do próby udrożnienia kanału Rudzkiego w okolicach zatoru. Przy pomocy koparki wykonano przerwę w drodze polnej celem skierowania wody na nieużytki. Podjęte działania przyniosły efekt w postaci obniżenia się poziomu wody do wysokości 490 cm o godz. 15.30. Działania polegały również na usypaniu wału ze żwiru wzdłuż drogi o długości 250 m w celu nie dopuszczenia do jej zalania. Do realizacji zadania zużyto około 140 ton żwiru dostarczonego ze żwirowni gminnej. Wykorzystano przy tym dysponowany przez Burmistrza Goniądza sprzęt tj. samochód wywrotkę oraz ładowarko-spycharkę. Na miejscu obecni byli funkcjonariusze Policji, którzy zorganizowali kierowanie ruchem. W ustaleniach końcowych uzgodniono, że monitoring kanału Rudzkiego oraz drogi krajowej nr 65 będą prowadzili pracownicy Urzędu Miejskiego w Goniądzu. Pracownicy Zarządu Dróg Krajowych oznakowali drogę nr 65 znakami: ograniczenie prędkości oraz inne niebezpieczeństwa. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz.17.14.

 


W dniu 12 lutego 2011 r. o godz. 11.34 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono , że samochód osobowy uderzył w słup energetyczny; w pojeździe znajdowały się trzy osoby. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz kierowaniu ruchem. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.12.25. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W miesiącu styczniu 2011 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 31 zdarzeń, w tym 15 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń oraz jeden alarm fałszywy. Przy miejscowych zagrożeniach 4 osoby zostały ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1965 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 stycznia 2011 r. o godz. 11.56 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Kujbiedy Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar zewnętrzny murowanego chlewa. Pożarem objęty był cały budynek, częściowemu zawaleniu uległa już konstrukcja dachowa obiektu. Ustalono, że właściciel przed przybyciem straży przeprowadził ewakuację inwentarza. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie bezpośrednio zagrożonego drewnianego budynku. W trakcie działań prowadzono rozbiórkę konstrukcji dachowej budynku. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Spaleniu uległa konstrukcja dachowa budynku wraz z pokryciem wykonanym z eternitu, wóz konny, około 30 m3 sprasowanej słomy oraz 6 prosiąt. W akcji brało udział 13 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz.13.46. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 22 stycznia br. o godz. 23.10 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne oraz uwięzione w pojeździe/ kierowca oraz pasażer auta/. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu osób poszkodowanych z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, pomocy zespołowi medycznemu w przetransportowaniu rannych do karetek pogotowia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora oraz zakręceniu dopływu gazu. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.23.35. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 16 stycznia 2011 r. o godz. 0.34 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku garażu w miejscowości Wroceń Gm. Goniądz. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny garażu samochodowego, zlokalizowanego w dużym budynku gospodarczym, murowanym, krytym eternitem. Na stropie nad garażem składowane było około 10 ton zboża. Istniało niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałą część budynku. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz przewietrzenia i oddymienia obiektu. Stwierdzono duże nagrzanie stropu i ścian budynku, które wymagało intensywnego chłodzenia wodą. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. Miejsce pożaru przekazano właścicielowi. Spaleniu uległo kilka sztuk opon samochodowych i do maszyn rolniczych, części do maszyn rolniczych, silnik do ciągnika, sprężarka, stolarka okienna, drzwi garażowe oraz instalacja elektryczna. W akcji brało udział 19 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Goniądz, Downary, Dolistowo/. Akcję zakończono o godz.4.07. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 15 stycznia 2011 r. o godz. 17.36 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w piwnicy domu; ogniem objęte było pomieszczenie kotłowni centralnego ogrzewania. Panowało bardzo duże zadymienie w piwnicy oraz na parterze budynku. Ustalono, że przed przybyciem ratowników wszyscy mieszkańcy opuścili samodzielnie budynek. W kotłowni zainstalowane były dwa piece c. o., na paliwo stałe oraz na olej opałowy. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, a następnie dokonano oddymienia i przewietrzenia całego domu. Stwierdzono znaczne uszkodzenie zbiornika na olej opałowy z około 1500 litrami oleju, nie stwierdzono wycieków. Szybka i skuteczna interwencja druhów z OSP Jasionówka zapobiegła rozszczelnieniu zbiornika co mogłoby znacznie z potęgować pożar. Zniszczeniu uległo: piec c. o. na olej opałowy, instalacja elektryczna osprzętu instalacji centralnego ogrzewania, częściowo zniszczony zbiornik oleju opałowego o pojemności 2000 litrów, izolacja termiczna sufitu ze styropianu na powierzchni około 20 m2, okopcone ściany pomieszczeń piwnicy, stolarka okienna i drzwiowa; spaleniu uległy zgromadzone przy piecu kartony. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. W akcji brało udział 15 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz.18.52. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zbyt bliskie pozostawienie rozgrzanego popiołu od materiałów palnych.

 


W roku 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 349 zdarzeń, w tym 107 pożarów, 232 miejscowe zagrożenia oraz 10 alarmów fałszywych. Przy pożarach 4 osoby zostały ranne, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby śmiertelne i 68 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 6 756 000 zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu grudniu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 21 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 14 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach 1 osoba została ranna, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 8 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 935 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


 

W dniu 2 stycznia 2011 r. o godz. 10.25 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Świerzbienie Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się pomieszczenie kotłowni na parterze budynku mieszkalnego. Mieszkańcy opuścili obiekt przed przybyciem ratowników. Działania strażaków polegały na odłączeniu zasilania elektrycznego w budynku, wejściu do pomieszczenia objętego pożarem, podaniu wody na źródło ognia oraz oddymieniu i przewietrzeniu domu. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Na miejscu obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz.10.59. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 1 stycznia 2011 r. o godz. 7.06 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Uścianek Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar drewnianego budynku gospodarczego krytego blachą, w której składowane było drewno opałowe. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz dokonano rozbiórki konstrukcji obiektu. Na miejscu obecny był patrol Policji. Stwierdzono trudny dojazd drogami publicznymi do miejsca pożaru z powodu dużych zasp śnieżnych. W akcji brało udział 8 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz, Downary/. Akcję zakończono o godz.8.49. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 31 grudnia br. o godz. 18.47 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że w okolicach stacji Goniądz przebiegający przez tory łoś wpadł pod przejeżdżający pociąg relacji Białystok - Ełk. Po dotarciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że zabite zwierzę znajduje się pod pociągiem, wciśnięte pod zestaw kołowy wagonu, utrudniając jazdę pociągu. Na czas prowadzenia akcji został wstrzymany ruch pociągów na trasie Mońki – Osowiec Twierdza. Działania ratowników polegały na usunięciu śniegu z pod zestawu kołowego pociągu, a następnie z powodu braku możliwości wyciągnięcia w całości zabitego zwierzęcia, przystąpiono do cięcia go na mniejsze części. Do zdarzenia zadysponowano pracowników Nadleśnictwa Knyszyn, którzy przywieźli myśliwskie noże znacznie ułatwiając pracę ratowników. Po wydobyciu rozćwiartowanego łosia dokonano razem z obsługą pociągu odblokowania hamulców zestawu kołowego. Utrudnienie w działaniu stanowił bardzo ciężki dojazd do miejsca akcji, ostatnie 300 metrów ratownicy musieli pokonać pieszo po głębokim śniegu. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 20.42.

 


W dniu 20 grudnia br. o godz. 9.28 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych /Fiata „Uno” - w którym podróżowały 4 osoby i Opel Agila 1 osoba/. Wszystkie osoby opuściły auta przed przybyciem straży. Pasażerka Fiata „Uno" siedziała w samochodzie, który zatrzymał się na miejscu zdarzenia. Działania ratowników polegały na wsparciu psychicznym osób poszkodowanych; kierowca Opla został przemieszczony do samochodu pożarniczego. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, odcięto dopływ prądu z akumulatorów w obu pojazdach oraz przeprowadzono neutralizację wycieku płynu chłodniczego z jezdni. Na miejsce zdarzenia przybył patrol Policji oraz karetka Pogotowia Ratunkowego. Osoby poszkodowane przekazano Zespołowi Medycznemu. Podczas działań kierowano ruchem drogowym. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz.11.22. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 18 grudnia br. o godz. 18.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego na kol. w Kołodzieży Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się całkowicie wnętrze oraz drewniana konstrukcja budynku mieszkalnego. Przed przybyciem jednostek straży mieszkańcy ewakuowali się z budynku. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się obiekt; prowadzano rozbiórkę konstrukcji domu w celu dotarcia do źródła ognia. Teren akcji został zabezpieczony i oświetlony. Z uwagi na brak sprawnej sieci hydrantowej w pobliżu miejsca pożaru prowadzono dowożenie wody z hydroforni na ul. Szkolnej w Mońkach. Poinformowano władze samorządowe o konieczności zapewnienia mieszkania zastępczego pogorzelcom. Z powodu zaśnieżonej i niewidocznej drogi dojazdowej wystąpiły problemy podczas dojazdu pierwszych jednostek do miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 19 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Goniądz, Downary, Trzcianne/. Akcję zakończono o godz.22.14. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 16 grudnia br. o godz. 6.31 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na ul. Tykockiej w Knyszynie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu gazu z instalacji gazowej, odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach oraz neutralizacji płynów, które wyciekły z aut. Policja zorganizowała objazd miejsca wypadku. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz.7.12. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 10 grudnia br. o godz. 23.17 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Kołodzież Gm. Mońki. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do pożaru w kotłowni domu. Właściciel domu przed przybyciem straży pożarnej samodzielnie ugasił ogień. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oddymieniu i przewietrzeniu obiektu. Sprawdzono wszystkie pozostałe pomieszczenia w budynku nie stwierdzając zagrożenia pożarowego. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz zespół Pogotowia Ratunkowego. W wyniku pożaru właściciel doznał poparzeń III stopnia obu rąk i twarzy. Został opatrzony na miejscu, a następnie odwieziony do szpitala w Mońkach. W budynku mieszkała pięcioosobowa rodzina, matka wraz z trojgiem dzieci na noc przeprowadziła się do sąsiadów. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.0.34. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 9 grudnia br. o godz. 7.02 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Ciesze Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz zespół Pogotowia Ratunkowego. W wyniku zderzenia pojazdów poszkodowany został kierowca pojazdu osobowego. Działania ratowników polegały na odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz zakręceniu zbiornika z gazem propan - butan w aucie osobowym. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz kierowali ruchem drogowym. Miejsce zdarzenia przekazano patrolowi Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.7.33. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 6 grudnia br. o godz. 7.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na ulicy Ełckiej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód dostawczy Ford Transit uderzył w słup energetyczny. W aucie podróżowały trzy osoby. W chwili dojazdu na miejscu obecny był Zespół Pogotowia Ratunkowego, który w karetce udzielał pomocy medycznej jednej osobie poszkodowanej. Kierowca oraz pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. Ze względu na uszkodzenie słupa energetycznego zadysponowano Pogotowia Energetycznego. Działania ratowników polegały na odłączeniu dopływu prądu z akumulatora, kierowaniu ruchem, zabezpieczeniu miejsc zdarzenia. W działaniach użyto wyciągarki samochodowej w celu odciągnięcia auta od słupa. Miejsce zdarzenia przekazano patrolowi Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.8.51. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 3 grudnia br. o godz. 6.32 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Krypno Wielkie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dach budynku inwentarskiego. Działania ratowników polegały na ewakuacji z palącego się budynku 14 szt. bydła oraz 2 szt. trzody chlewnej (wszystkie zwierzęta zostały uwolnione). Następnie odłączono dopływ prąd do budynku objętego pożarem. Po odłączeniu zasilania strażacy przystąpili do podawania wody na źródło ognia, rozebraniu konstrukcji dachu w celu dokładnego dogaszania tlącej się słomy na poddaszu obiektu. Spaleniu uległa konstrukcja dachu oraz około 60 m3 słomy. W akcji brało udział 21 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Krypno, Długołęka, Góra/. Akcję zakończono o godz. 11.31. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


 

W dniu 3 grudnia br. o godz. 0.35 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Zucielec Gm. Trzcianne. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem jest objęty cały budynek; mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem jednostek straży. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się obiekt oraz w obronie bezpośrednio zagrożonego budynku garażu. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budynku. Przekazano informację władzom samorządowym gminy Trzcianne o potrzebie zapewnienia lokali zastępczych dla osób poszkodowanych. W akcji brało udział 20 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Trzcianne, Goniądz, Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 7.19. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


W dniu 2 grudnia br. o godz. 18.21 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze samochodu osobowego w garażu w miejscowości Kramkówka Duża Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem jest objęty pojazd w dwustanowiskowym garażu; bezpośrednio zagrożony jest drugi samochód. Działania ratowników polegały na podaniu piany na palący się samochód oraz wyciągnięciu zagrożonego auta z budynku. W akcji brało udział 12 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz, Downary/. Akcję zakończono o godz. 19.57. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu listopadzie 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 14 zdarzeń, w tym 6 pożarów, 7 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 4 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 15 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 24 listopada br. o godz. 15.36 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Czechowizna na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że przyczepa załadowana drewnem odpięła się od samochodu ciężarowego i zjechała do przydrożnego rowu; drewno zostało rozrzucone na jezdnię oraz pobocze drogi. Działania ratowników polegały na usunięciu drewna poza jezdnię oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 17.38.

 


W dniu 13 listopada br. o godz. 16.50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Dudki Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą; samochodem jechały dwie osoby, które nie odniosły obrażeń. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania prądu z akumulatora pojazdu, oświetlenie terenu akcji oraz pomocy ratownikom medycznym w przeniesieniu poszkodowanego na noszach do karetki pogotowia. Teren akcji został przekazany Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 18.42. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


8.11.2010 r. – gaszenie cystern w Białymstoku – udział strażaków z JRG Mońki.

 


W dniu 7 listopada br. o godz. 9.38 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Downary. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z przebiegającym przez drogę łosiem; pojazd i zwierzę znajdują się poza pasem jezdni. Samochodem jechały dwie osoby, które po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej przez zespół Pogotowia Ratunkowego zostały przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania prądu z akumulatora pojazdu oraz pomocy ratownikom medycznym w przeniesieniu poszkodowanych na noszach do karetki pogotowia. Teren akcji został przekazany Policji. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Downary/. Akcję zakończono o godz. 10.16.

 


W miesiącu październiku 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 16 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 7 osób rannych; przy pożarach 1 osobę poszkodowaną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 570 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 27 października br. o godz. 20.38 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Koziniec Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi znajduje się samochód osobowy; zespół pogotowia udzielił pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Działania ratowników polegały na oświetleniu terenu akcji, odcięciu zasilania z akumulatora oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Teren akcji został przekazany Policji. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 21.40. Przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.          

 


W dniu 27 października br. o godz. 18.48 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że w Mońkach przy Al. Niepodległości człowiek wpadł do szamba. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na terenie posesji około 4 metrów od budynku mieszkalnego w szambie znajduje się osoba; właściciel posesji. Działania ratowników polegały na wydobyciu poszkodowanego na powierzchnię, a następnie przekazaniu zespołowi medycznemu; lekarz stwierdził zgon. Teren akcji został zabezpieczony i oświetlony. W akcji brało udział 5 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz. 19.25. Przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 23 października br. o godz. 11.12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Mońkach przy ul. Mickiewicza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny piwnicy budynku. Ustalono, że wszyscy mieszkańcy samodzielnie opuścili dom przed przybyciem ratowników. Działania polegały na podaniu wody na źródło ognia. Budynek został oddymiony i przewietrzony, przekazany do dozoru właścicielowi. Utrudnienie w działaniach stanowiło bardzo wąskie wejście do pomieszczeń piwnicy; otwór z klapą w podłodze kuchni. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Spaleniu uległo drewno opałowe, węgiel oraz instalacja elektryczna. Akcję zakończono o godz. 12.59.  Przypuszczalną przyczyną pożaru było pozostawienie gorącego popiołu z pieca c. o. w pobliżu materiałów palnych.

 


W dniu 17 października br. o godz. 23.14 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Kujbiedy Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny poddasza budynku mieszkalnego, krytego eternitem. W budynku mieszkała trzy osobowa rodzina, samodzielnie opuściła budynek przed przybyciem zastępów gaśniczych. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia. W trakcie dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji i pokrycia dachowego. Budynek został oddymiony i przewietrzony, przekazany do dozoru właścicielowi. W akcji brało udział 10 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Spaleniu uległa konstrukcja dachu kryta eternitem oraz wyposażenie poddasza. Akcję zakończono o godz. 2.17. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 16 października br. o godz. 20.20 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w Goniądzu na placu 11 listopada. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w podwójny słup energetyczny stojący na chodniku. Kierowca i pasażer samochodu znajdowali się na zewnątrz pojazdu. Samochód potrącił również pieszego. Do chwili przybycia Pogotowia Ratunkowego strażacy z OSP Goniądz udzielili pomocy medycznej poszkodowanym (nieprzytomnemu kierowcy założono kołnierz ortopedyczny, udrożniono drogi oddechowe oraz przykryto folią życia, natomiast pasażerowi i pieszemu opatrzono powierzchowne rany i udzielono wsparcia psychicznego). Przybyły zespół Pogotowia Ratunkowego przejął opiekę medyczna nad kierowcą, natomiast pozostałych dwóch poszkodowanych pozostało pod opieką ratowników z OSP do momentu przybycia drugiej karetki. Pogotowie Ratunkowego. Kierowca pojazdu został zabrany do szpitala w Białymstoku, a dwóch pozostałych odwieziono do szpitala w Mońkach. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji, odcięciu dopływu prądu z akumulatora w pojeździe oraz pomocy w załadowaniu samochodu na lawetę i uprzątnięciu pozostałości z jezdni i chodnika. Pracownicy Pogotowia Energetyczne odłączyli przewody energetyczne, a przy pomocy dźwigu usuneli słup. Na miejscu wypadku obecna była Policja. W akcji brało udział 12 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 1.08. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 

 


W miesiącu wrześniu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 28 zdarzeń, w tym 4 pożary, 23 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 7 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 10 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


 

W dniu 24 września br. o godz. 17.05 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek inwentarski w miejscowości Kąty gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się konstrukcja dachu oraz jego wnętrze. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie sąsiedniego budynku. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachowej; przy użyciu wideł wyrzucano palące się siano na zewnątrz obiektu w celu dokładnego dogaszenia. Zaopatrzenie wodne zorganizowano z sąsiedniej miejscowości Zofiówka. W akcji brało udział 14 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka, Knyszyn/. Spaleniu uległa konstrukcja dachu kryta eternitem, częściowo drewniane ściany, około 5 ton siana i 35 m3 drewna opałowego. Akcję zakończono o godz. 23..56. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

 


W dniu 15 września br. o godz. 14.42 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach Rybak. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu zasilania z akumulatorów oraz pomocy Policji przy kierowaniu ruchem drogowym. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Akcję zakończono o godz.  16.50. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 4 września br. o godz. 16.18 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach Downar. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy uderzył w drzewo. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu zasilania z akumulatorów oraz pomocy Policji przy kierowaniu ruchem drogowym. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Downary/. W wyniku wypadku dwie osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Akcję zakończono o godz.  17.40. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W dniu 4 września br. o godz. 12.53 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach Knyszyna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów, odcięciu zasilania z akumulatorów oraz pomocy Policji przy kierowaniu ruchem drogowym. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. W wyniku zderzenia kierowca „Toyoty” został poszkodowany i przewieziony do szpitala. Akcję zakończono o godz.  13.44. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


W miesiącu sierpniu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 73 zdarzenia, w tym 8 pożarów, 64 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 7 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 450 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 25 sierpnia br. o godz. 12.12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia – Leśna w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego na jednym pasie jezdni, odcięciu zasilania z akumulatorów oraz zaworu butli z gazem w obu pojazdach. W zdarzeniu poszkodowany został kierowca samochodu „Fiat”, który został przewieziony do szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  12.53. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

 


21 sierpnia br. w godzinach popołudniowych wrócili strażacy biorący udział w gaszeniu pożarów na terenie Federacji Rosyjskiej. Strażacy wyjechali z Polski w dniu 7 sierpnia br. i po dojeździe w dniu 9 sierpnia do województwa Riazańskiego zostali zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym „Ładuga” w pobliżu miejscowości Spas-klepiki. Zadania do realizacji zostały postawione przez rosyjski Sztab Akcji znajdujący się w miejscowości Łaskawyj i obejmowały ugaszenie oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru w ustalonym obszarze. Ustalono punkty poboru wody, które oparto o jezioro Niagar, rzekę Pra, leśny sztuczny zbiornik oraz dwie autocysterny dowożące wodę w wyznaczone miejsce. Z uwagi na bardzo trudne warunki w komunikacji drogowej na terenie pożaru zastosowano również przepompowywanie wody na czoło pożaru o długości około 6 km. Bardzo trudnym, a zarazem niezwykle niebezpiecznym dla strażaków, którzy pracowali przez całą dobę, było zagrożenie od upadających drzew, których korzenie przepaliły się. Celem właściwego dogaszenia obwodnicy pożaru wykorzystano kamery termowizyjne do sprawdzenia rozkładu temperatury i struktury dogaszania. Bardzo ciekawym rozwiązaniem było zabezpieczenie przez strażaków kontrolowanego wypalania uprawy. Wypalaniem zajmowała się specjalistyczna grupa rosyjskich ratowników (skoczków spadochronowych). Zdarzały się przypadki, że polscy strażacy gasili pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych. Należy podkreślić bardzo ciepłe przyjęcie strażaków przez mieszkańców i władze różnych szczebli oraz bardzo dobrą współpracę z rosyjskim Sztabem Akcji, leśnikami i koordynatorami wyznaczonymi do współpracy ze stroną Polską. Szczególnie miejscowa ludność okazywała ogromną sympatię i wdzięczność, bezgraniczne wsparcie na każdym kroku, utwardzając polskich ratowników o potrzebie Likwidacji zagrożenia pożarowego tym samym potwierdzając zasadność i potrzebę misji ratowniczej. Podczas podsumowania akcji Gubernator Riazania wysoko ocenił pracę strażaków z Polski, a władze uhonorowały wszystkich biorących udział medalami „Za współdziałanie w imię służby ratowniczej”.

 


13 – 15 sierpnia br. 42 interwencje strażaków powiatu monieckiego – usuwanie skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych – usuwanie powalonych drzew na linie energetyczne, budynki mieszkalne, inwentarskie oraz drogi; zerwane dachy budynków /Mońki, Rybaki, Szpakowo, Jaski, Łupichy, Ołdaki/; pożary stert i bel słomy.

 


W dniu 12 sierpnia br. o godz. 18.58 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze garażu przy ul. Wyzwolenia w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że z jednego boksu garażowego wydostaje się dym. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, otwarciu drzwi garażowych, podaniu wody na źródło ognia, schłodzeniu i wyniesieniu butli gazowej oraz wypchnięciu samochodu osobowego na zewnątrz budynku. Na miejscu był Patrol Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  19.33. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.

 


7 sierpnia br. - 159 polskich strażaków i 45 samochodów /w tym jeden samochód + 6 strażaków z JRG Mońki/ wyjechało do Rosji, by pomóc tam w gaszeniu szalejących od końca lipca pożarów. Decyzję o wysłaniu batalionu strażaków podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller. Specjalny batalion gaśniczy Państwowej Straży Pożarnej zabrał ze sobą specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Akcję będą na miejscu koordynować służby ratownicze Federacji Rosyjskiej. Akcja ma potrwać dwa tygodnie, strażacy wrócą do kraju 21 sierpnia.


W dniu 4 sierpnia br. o godz. 1.38 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze w okolicach miejscowości Pyzy. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch skuterów. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz oświetlenie terenu akcji. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały ciężko ranne i przewiezione do szpitala. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  2.50. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu lipcu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 47 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 41 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 6 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 112 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 31 lipca br. o godz. 14.11 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu ulic Białostocka– Leśna w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego na jednym pasie jezdni, odcięciu zasilania z akumulatorów w obu pojazdach. W zdarzeniu poszkodowany został pasażer samochodu „Volvo”, który został przewieziony do szpitala. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  14.44. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 31 lipca br. o godz. 11.21 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu ulic Białostocka – Leśna w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów jednośladowych. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W zdarzeniu ranny został kierujący motorem „Honda”. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  11.42. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 26 lipca br. o godz. 15.00 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach miejscowości kol. Żodzie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów. Przeprowadzono rozpoznanie i stwierdzono, że w pojazdach nie ma osób poszkodowanych. Nie stwierdzono wycieku płynów silnikowych w pojazdach. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pomocy Policji przy kierowaniu ruchem drogowym. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Downary/. Akcję zakończono o godz.  15.39. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

p>


W dniu 13 lipca od godz. 16.09 do godz. 20.00 strażacy powiatu monieckiego odnotowali 6 interwencji. Akcje związane było z usuwaniem powalonych drzew na drogi. W miejscowości Boguszki Gm. Trzcianne padające drzewo zerwało linię energetyczną. Działania strażaków były prowadzone na terenie trzech gmin: Krypno, Trzcianne, Goniądz. W działaniach brali udział ratownicy z OSP Krypno, Zastocze, Trzcianne, Goniądz oraz JRG Mońki.


W dniu 6 lipca od godz. 14.40 do godz. 19.10 strażacy powiatu monieckiego interweniowali 10 razy. Akcje związane było z pompowaniem wody z zalanych piwnic budynków mieszkalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 1 – 8 zdarzeń na terenie miasta Mońki oraz 2 zdarzenia w Goniądzu.


W dniu 6 lipca br. o godz. 11.10 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Sikorskiego – Aleja Wojska Polskiego w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów: dostawczy Peugeot i ciężarowy MAN. Oba pojazdy stoją na kołach na skrzyżowaniu dróg. W wypadku została poszkodowana jedna osoba. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca akcji oraz odłączeniu dopływu prądu z akumulatora w samochodzie Peugeot. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  11.28. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 2 lipca br. o godz. 13.12 do Miejskiego Stanowiska Kierowania w  Białymstoku wpłynęło zgłoszenie o utonięciu młodego mężczyzny podczas kąpieli w starorzeczu Narwi, w okolicy miejscowości Strękowa  Góra, Gm. Zawady, powiat białostocki.  W pierwszej fazie poszukiwania poszkodowanego  prowadzone były przez strażaków z łódek. Po przybyciu specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego z KP PSP Mońki, dwóch ratowników w pełnym zabezpieczeniu zeszło pod wodę. W odległości 10 m od brzegu odnaleźli ciało poszukiwanego,  które następnie wydostano na brzeg. Czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia prowadzi policja. W akcji brało udział 5 strażaków z JRG Mońki.


W dniu 1 lipca br. o godz. 11.45 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze łączącej miejscowości Krzeczkowo – Waśki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że poza pasem drogi żwirowej znajduje się samochód osobowy Renault. W wypadku została poszkodowana jedna osoba. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zakręceniu butli instalacji gazowej, zabezpieczeniu lądowania i startu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teren zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  12.42. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu czerwcu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 28 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 19 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 13 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 587 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 czerwca br. o godz. 19.25 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach Goniądza /droga Osowiec Twierdza – Suchowola/. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu po prawej stronie drogi stoi ciągnik rolniczy z przyczepą, z lewej strony drogi w rowie znajduje się rozbity pojazd osobowy marki Opel. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania z akumulatora pojazdu oraz zakręceniu zaworu z gazem. W zdarzeniu zostały poszkodowane dwie osoby. Teren zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz.  19.57. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 26 czerwca br. o godz. 12.12 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Jaski /droga Mońki – Goniądz/. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu przy zbiorniku z gazem w jednym z pojazdów. Teren zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  13.00. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 22 czerwca br. o godz. 20.38 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Kołodzież. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku udział brał jeden samochód osobowy, który uległ dachowaniu; stoi na kołach w przydrożnym rowie.  W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana i przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz zakręceniu butli instalacji gazowej. Teren zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  21.03. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 22 czerwca br. o godz. 1.51 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że rozpalone jest ognisko na ulicy Słowackiego w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na środku jezdni pali się ognisko (szmaty, elementy opon). Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, uprzątnięcia pozostałości po pożarze na pobocze drogi oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  2.01. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 20 czerwca br. o godz. 17.26 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu Aleja Niepodległości - Wojska Polskiego w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdy znajdowały się na skrzyżowaniu ulic częściowo blokując jezdnię. Na miejscu obecny był patrol Policji, który zabezpieczał teren akcji i kierował ruchem. W wyniku zderzenia trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów oraz zakręceniu zaworu instalacji gazowej w samochodzie Alfa Romeo. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  18.00. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


19 czerwca 2010 r. – podwodne poszukiwania 26 letniego mężczyzny – Koplany - gmina Juchnowiec Kościelny – powiat białostocki.


W dniu 17 czerwca br. o godz. 14.37 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na skrzyżowaniu ulic Słowackiego – Reja – Aleja Wojska Polskiego w Mońkach. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wyniku kolizji dwóch samochodów osobowych zapaliła się przednia część Peugeota. Działania ratowników polegały na podaniu piany pod maskę pojazdu na komorę silnika oraz do wnętrza auta. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz zespół pogotowia ratunkowego, którego personel udzielił pomocy poszkodowanemu pasażerowi Mitsubishi. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu w samochodzie mitsubishi, oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz.  15.26. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 6 czerwca br. o godz. 20.07 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach miejscowości kol. Dziękonie. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy po dachowaniu stoi na kołach blokując dwa pasy ruchu. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz zespół pogotowia ratunkowego. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatora. Dwie osoby poszkodowane w wypadku zostały zabrane do szpitala. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  20.31. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


5 czerwca 2010 r. – podwodne poszukiwania 37 letniego mężczyzny – Ogrodniczki - gmina Supraśl – powiat białostocki.


W dniach 2 – 10 czerwca br.  kolejnych 12 monieckich strażaków brało udział w akcji powodziowej w województwie świętokrzyskim w Sandomierzu. Ratownicy umacniali wały w okolicach huty szkła, dowozili żywność i wodę dla mieszkańców zalanych terenów oraz patrolowali wały. W dniu 10 czerwca podziękowania podlaskim i ukraińskim strażakom złożył v-ce MSWiA Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach st. bryg. Zbigniew Muszczak, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz władze samorządowe. Ogółem od 19 maja w akcji powodziowej brało udział 24 strażaków z KP PSP w Mońkach.


W dniu 2 czerwca br. o godz. 23.24 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości Szorce Gm. Trzcianne.. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się dach obiektu pokrytego eternitem. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie dwóch zagrożonych bezpośrednio budynków gospodarczych. Teren akcji został oświetlony i zabezpieczony. Spaleniu uległ dach stodoły, około 3 ton słomy i 6 bel siana. W akcji brało udział 21 strażaków i 4 samochody /w tym Długołęka, Trzcianne, Wyszowate/. Akcję zakończono o godz.  0,42. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wyładowanie atmosferyczne.


W dniu 2 czerwca br. o godz. 0.57 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze domku na ogródkach działkowych przy Alei Niepodległości w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek drewniany kryty eternitem. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, wykonaniu otworu w dachu celem dotarcia na poddasze obiektu. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Teren akcji zabezpieczyli funkcjonariusze Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  2.20. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu maju 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 33 zdarzenia, w tym 9 pożarów, 22 miejscowe zagrożenia oraz 2 alarmy fałszywe. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 wypadek strażaka, 1 osobę śmiertelną oraz 9 rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 170 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 maja br. o godz. 16.58 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach miejscowości kol. Czechowizna. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na jednym pasie drogi stoi na kołach samochód Seat Cordoba, natomiast Toyota Corolla znajduje się na poboczu drogi. Na miejscu zdarzenia jest Policja oraz zespół Pogotowia Ratunkowego, którego personel udziela pomocy poszkodowanemu kierowcy Toyoty. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów, zakręceniu zaworu przy zbiorniku z gazem w Seacie oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz.  17.37. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 28 maja br. o godz. 1.34 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku stodoły w miejscowości kol. Żodzie Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się drewniana konstrukcja dachowa obiektu. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie zagrożonych bezpośrednio obiektów; dom oraz dwa budynki gospodarcze. Podczas dogaszania prowadzono prace rozbiórkowe niektórych elementów budynku oraz rozrzucano palące się drewno opałowe w celu dotarcia do zarzewi ognia. W trakcie akcji stosowano system dowożenia wody. Spaleniu uległa częściowo konstrukcja dachu około 15 m 3 drewna opałowego oraz siano i słoma. W akcji brało udział 15 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Goniądz, Downary/. Akcję zakończono o godz.  5.55. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


Dwie grupy strażaków z województwa podlaskiego wspiera działania ewakuacyjne i ratownicze na południu Polski związane z przechodzącą fala powodziową. Pierwsze dwie sekcje ewakuacyjne wyposażone w cztery łodzie ratownicze oraz niezbędny sprzęt kwaterunkowy (w sumie 17 strażaków z Suwałk, Sejn, Siemiatycz i Łomży) wyruszyło w rejon Krakowa jeszcze w poniedziałek 17 maja. Działają oni koło Bochni. Kolejne siły zostały zadysponowane dzisiejszej nocy. Około 3 nad ranem 19 maja kolejnych 56 strażaków (z Białegostoku, Łomży, Zambrowa, Hajnówki, Moniek i Kolna) oraz 12 pojazdów ratowniczych (w tym kontener techniczny) zostało skierowanych w rejon Sandomierza do prowadzenia działań ratowniczych. Dodatkowo z Komendy Miejskiej PSP w Łomży zadysponowany został samochód dowodzenia i łączności (1 strażak) do pomocy w Stalowej Woli. W chwili obecnej w działaniach na południu kraju bierze udział 74 strażaków PSP i 18 pojazdów ratowniczych z naszego województwa wyposażonych w sprzęt zarówno ewakuacyjny (4 łodzie) jak i ratownictwa technicznego.


W dniu 17 maja br. o godz. 9.45 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach miejscowości kol. Rybaki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Tico i Renault Scenic. Oba samochody stały na kołach; Tico poza osią jezdni, a Renault na drodze. Na miejscu obecny był zespół Pogotowia Ratunkowego oraz Policja. Po przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono, że w samochodzie Tico znajduje się kierowca. Innych pasażerów w pojazdach nie było. Przystąpiono do działań, które polegały na usunięciu dachu samochodu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, ewakuacji poszkodowanego z pojazdu na noszach poza strefę zagrożenia, a następnie przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego. W dwóch pojazdach zostało odłączone zasilanie energii elektrycznej z akumulatorów. Dokonano neutralizacji plamy płynu hamulcowego, teren akcji przekazano Policji. W akcji brało udział 5 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz.  10.22. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 14 maja br. o godz. 15.15 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowa Wieś Gm. Trzcianne. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w budynku mieszkalnym drewnianym, krytym eternitem. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, przeszukaniu pomieszczeń w celu odnalezienia osób poszkodowanych, nikogo nie odnaleziono. Ustalono, że właściciel budynku, osoba starsza, w chwili powstania pożaru przebywał u sąsiadów. Budynek został przewietrzony i oddymiony, przy dogaszaniu prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Akcję zakończono o godz.  16.40. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu kwietniu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 31 zdarzeń, w tym 25 pożarów oraz 6 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1380 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 13 kwietnia br. o godz. 16.00 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dzieżki Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w pomieszczeniu kuchni na parterze budynku pali się ulatniający gaz z butli propan - butan oraz częściowo elementy wyposażenia. Działania ratowników polegały na podaniu środka gaśniczego na źródło ognia, zakręceniu butli z gazem i wyniesieniu jej na zewnątrz. Sprawdzono budynek pod kątem obecności ludzi - nikogo nie znaleziono; przeprowadzono oddymienie i przewietrzenie. Strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W akcji brało udział 26 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Sikory, Trzcianne/. Akcję zakończono o godz.  17.20. Przypuszczalną przyczyną pożaru było nieszczelność przewodu łączącego butlę z kuchenką gazową.


W dniu 12 kwietnia br. o godz. 11.40 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 65 Białystok – Ełk w okolicach miejscowości kol. Czechowizna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Oba pojazdy stoją na kołach; Toyota poza osią jezdni, a Opel na drodze. Na miejscu obecny jest zespół Pogotowia Ratunkowego oraz Policja. Po przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono, że w pojazdach znajdują się kierowcy; innych pasażerów w pojazdach nie było. Obecny na miejscu lekarz przekazał informację, że w pojeździe marki Opel znajduje się osoba nieprzytomna, bez oznak życiowych i w pierwszej kolejności należy wydobywać osobę znajdującą się w samochodzie Toyota. Przystąpiono do działań, które polegały na usunięciu drzwi pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych, a następnie odsunięciu fotela. Poszkodowanego ewakuowano z pojazdu na noszach poza strefę zagrożenia, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. W tym samym czasie ratownicy medyczni, którzy przybyli następną karetką Pogotowia Ratunkowego wydobyli poszkodowanego z drugiego pojazdu; przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – po kilku minutach lekarz stwierdził zgon. W trakcie działań Lekarz Pogotowia ratunkowego przekazał informację, że został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Białegostoku. Ratownicy wyznaczyli i zabezpieczyli lądowisko. Teren działań został zabezpieczony, Policja zorganizowała objazd. W obu samochodach odcięto zasilanie z akumulatorów, w pojeździe marki Opel zabezpieczono instalację gazową, zneutralizowano plamę płynu hamulcowego. W akcji brało udział 9 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz.  14.34. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania.


W miesiącu marcu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 8 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach 2 osoby zostały ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 217 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 26 marca br. o godz. 15.15 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w Knyszynie przy ul. Goniądzkiej. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się pomieszczenie kuchni. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do wewnątrz budynku w aparatach ochrony dróg oddechowych i podaniu wody na źródło ognia. Prowadzone prace rozbiórkowe konstrukcji budynku oraz odymianie i przewietrzanie pomieszczeń. W chwili prowadzenia działań w budynku nie znajdowały się żadne osoby. Miejsce zdarzenia zostało przekazane właścicielowi obiektu. W akcji brało udział 14 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Knyszyn, Krypno/. Akcję zakończono o godz.  16.21. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 13 marca br. o godz. 18.31 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze samochodu osobowego w Mońkach przy ulicy Polnej. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się tylna część pojazdu. Auto znajduje się częściowo w garażu. Działania strażaków polegały na podaniu piany na palący się samochód. Podczas działań nastąpiło gwałtowne rozgorzenie ognia na skutek wyrzutu gazu ze zbiornika LPG poprzez zawór bezpieczeństwa. Po stłumieniu ognia odblokowano hamulec ręczny i wypchnięto pojazd na zewnątrz budynku. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. W akcji brało udział 7 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz.  19.41. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 13 marca br. o godz. 16.02 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze Mońki – Goniądz w okolicach miejscowości Wójtowstwo. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi stoi samochód osobowy; ustalono, że auto dachowało. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe, pomocy Policji w kierowaniu ruchem. W wypadku nikt nie odniósł obrażeń. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz.  16.56. Przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.


W dniu 13 marca br. o godz. 9.00 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w Jasionówce. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy leży w głębokim rowie melioracyjnym. Pojazdem podróżowało dwie osoby, które w momencie przybycia druhów OSP Jasionówka znajdowały się poza pojazdem. Strażacy z OSP Jasionówka udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy kierującej pojazdem. Poszkodowana kobieta została przekazana zespołowi pogotowia ratunkowego, który zabrał ją do szpitala. Pasażerka samochodu nie odniosła obrażeń. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, odcięciu dopływu gazu, odłączeniu akumulatora. Następnie pojazd został postawiony na kołach i wyciągnięty z rowu przy pomocy wyciągarki samochodowej. W akcji brało udział 14 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz.  10.17. Przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.


W dniu 2 marca br. o godz. 20.31 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Kołodzież Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi znajduje się uszkodzony samochód. W samochodzie znajduje się jedna osoba poszkodowana. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz stworzeniu możliwości przy użyciu narzędzi hydraulicznych, zbadania i przemieszczenia poszkodowanego na zewnątrz rozbitego pojazdu. Ranny mężczyzna po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez zespół  Pogotowia Ratunkowego został przewieziony do szpitala. W akcji brało udział 5 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  21.14. Przyczyna wypadku jest ustalana przez Policję.


W miesiącu lutym 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 14 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 7 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach 3 osoby zostały ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1050 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 27 lutego br. o godz. 20.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem na trasie nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Osowiec Twierdza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pojazd osobowy na prawym pasie drogi; martwe zwierzę znajduje się po przeciwnej stronie trasy w rowie. Samochodem podróżowały cztery osoby, z których dwie doznały obrażeń i zostały zabrane do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatora pojazdu. Na miejsce zdarzenia przybył pracownik BPN, któremu przekazano zabitego łosia. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  21.16. Przyczyną wypadku było nagłe wtargnięcie zwierzęcia przed nadjeżdżający samochód.


W dniu 26 lutego br. o godz. 3.31 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zderzeniu samochodu osobowego z łosiem na trasie nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Osowiec Twierdza. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pojazd osobowy poza pasem drogi, przed nim leży martwy łoś. Samochodem podróżowała jedna osoba, mężczyzna, który doznał lekkich obrażeń dłoni. Zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił poszkodowanemu pomocy medycznej. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora pojazdu, zakręceniu butli instalacji gazowej auta. Na miejsce zdarzenia przybył pracownik BPN, któremu przekazano zabitego łosia. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  4.27. Przyczyną wypadku było nagłe wtargnięcie zwierzęcia przed nadjeżdżający samochód.


W dniu 25 lutego br. o godz. 16.54 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze garażu w miejscowości Świerzbienie Gm. Mońki. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar samochodu osobowego. Ustalono, że samochód uległ zapaleniu w garażu budynku mieszkalnego i został następnie wyciągnięty przez mieszkańców za pomocą ciągnika na zewnątrz obiektu. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się pojazd oraz przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń garażowych. Z garażu wyniesiono i zabezpieczono jedną butlę z acetylenem. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi posesji. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz.  18.03. Przypuszczalną przyczyną pożaru było opadnięcia rozgrzanej rury spalinowej od pieca c. o na nadwozie auta.


W dniu 19 lutego br. o godz. 7.11 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze kotłowni w Jaświłach. Po dojechaniu strażaków OSP Jaświły do miejsca pożaru stwierdzono, że pali się pomieszczenie kotłowni w budynku magazynowo – warsztatowo - biurowym, występuje duże zadymienie w palącym się pomieszczeniu oraz na poddaszu budynku; dym na wyższą kondygnację przedostaje się przez otwory dymowe starego komina /rozebrany od stropu w górę/. Działania ratowników polegały na podaniu wody z zewnątrz do środka pomieszczenia kotłowni, a po przybyciu strażaków JRG drugiego prądu wody na źródło ognia przez magazyn pasz. Druhowie OSP nie mieli możliwości wejścia do środka budynku ze względu na brak aparatów ochrony dróg oddechowych. Podano pianę w celu przerwania procesu palenia. Przy pomocy wózka widłowego pracownicy prowadzili ewakuację produktów z magazynu pasz. Po oddymieniu tlące się drewno i węgiel zostały wyniesione na zewnątrz obiektu. Miejsce pożaru przekazano właścicielce. W akcji brało udział 16 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz.  10.19. Przypuszczalna przyczyna pożaru – pozostawienie bez dozoru pieca c. o.; brak zasilania w energię elektryczną spowodowało zatrzymanie się pompy wodnej, wytworzeniu wysokiej temperatury w kotle i zapaleniu się materiałów palnych składowanych w kotłowni.


W miesiącu styczniu 2010 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 18 zdarzeń, w tym 12 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy pożarach 2 osoby zostały ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 1260 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 29 stycznia br. o godz. 21.43 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze kwiaciarni przy ul. Wyzwolenia w Mońkach. Po dojechaniu  strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny budynku. Podczas przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że w obiekcie prawdopodobnie doszło do wybuchu; świadczyły o tym wyłamane na zewnątrz okna i drzwi, naruszona konstrukcja dachu. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, przeszukaniu budynku pod kątem obecności osób poszkodowanych; nikogo nie znaleziono. Dokonano przewietrzenia i oddymienia obiektu. Teren akcji został oświetlony. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. W akcji brało udział 5 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz.  23.49. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 24 stycznia 2010 r. o godz. 14.50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Szaciły Gm. Jaświły. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się pomieszczenie kuchni w do mu mieszkalnym. Podano wodę na źródło ognia oraz jednocześnie dokonano przeszukania pomieszczeń obiektu. Podczas przeszukania zlokalizowano osobę poszkodowaną (63 - letni mężczyzna), który został ewakuowany ze strefy zagrożenia. Przystąpiono do udzielania pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Poszkodowany mężczyzna był przytomny jednak wykazywał oznaki zatrucia wziewnego; zastosowano tlenoterapię 100 % tlenem oraz stałą kontrolę drożności dróg oddechowych. Stwierdzono również oparzenia dolnej lewej kończyny (stopa). Miejsce oparzenia schłodzono bieżącą wodą, a następnie zastosowano opatrunek hydrożelowy i jałowy. Poszkodowany został ustabilizowany na noszach typu deska, zabezpieczony przed wychłodzeniem i po przybyciu Zespołu Pogotowia Ratunkowego przekazany pod ich opiekę. Ratownicy zerwali drewnianą podłogę celem dogaszenia zarzewi ognia. Dozór nad miejscem zdarzenia  przekazano rodzinie poszkodowanego. W akcji brało udział 9 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz.  16.14. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 22 stycznia 2010 r. o godz. 19.35 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku obory w miejscowości Wroceń Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że ogniem objęta jest cały budynek obory murowany kryty blachą. Działania ratowników polegały na podaniu wody na palący się obiekt oraz w obronie budynku stodoły, która znajdowała się w odległości około 3 m. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych oraz zorganizowano dowożenie wody do miejsca pożaru. Pogorzelisko przekazano właścicielowi do obserwacji. W akcji brało udział 39 strażaków i 11 samochodów /w tym OSP Jasionówka, Goniądz, Jaświły, Dolistowo/. Akcję zakończono o godz.  1.38. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 21 stycznia 2010 r. o godz. 14.00 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Czarnystok Gm. Jasionówka. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że pożarem objęte jest całkowicie poddasze budynku mieszkalnego krytego blachą oraz częściowo dwa pomieszczenia tj. łazienka i pomieszczenie kotłowni zlokalizowane na parterze budynku. Ratownicy dokonali przeszukania pomieszczeń celem wykluczenia obecności osób poszkodowanych w budynku. Podano wodę na źródło ognia, wyniesiono butlę z gazem propan – butan oraz prowadzono ewakuację mienia. Częściowo rozebrano nadpaloną konstrukcję dachu. Miejsce pożaru przekazano pod dozór właścicielowi budynku. W akcji brało udział 19 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Jasionówka, Knyszyn, Bobrówka/. Akcję zakończono o godz.  18.43. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


14.01.2009 r. – Rzędziany – podwodne poszukiwania geologów.


W dniu 10 stycznia 2010 r. o godz. 7.39 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Długołęka Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się  drewniany budynek mieszkalny, kryty eternitem. Działania strażaków polegały na podaniu wody na palący się budynek, wyniesieniu dwóch butli gazowych oraz przeszukaniu pomieszczeń celem wykluczenia obecności osób w budynku. Przy dogaszaniu użyto podręcznego sprzętu burzącego. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W pożarze został poszkodowany 70 letni właściciel budynku, który po udzielenie pierwszej pomocy medycznej został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Białymstoku. W akcji brało udział 14 strażaków i 3 samochody /w tym OSP Krypno, Długołęka/. Akcję zakończono o godz.  10.12. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W roku 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 349 zdarzeń, w tym 143 pożary, 195 miejscowych zagrożeń oraz 11 alarmów fałszywych w dobrej wierze. Przy pożarach 1 osoba została ranna, a przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 osób śmiertelnych i 45 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 18 710 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W miesiącu grudniu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 17 zdarzeń, w tym 5 pożarów, 11 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 4 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 600 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 grudnia br. o godz. 12.14 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Dolistowo Stare gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na piętrze pali się pomieszczenie, w którym znajduje się butla z gazem. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, podaniu wody na źródło ognia, a następnie wyniesieniu butli gazowej z budynku. Prowadzono rozbiórkę konstrukcji drewnianego budynku w celu dogaszenia zarzewi ognia. Spaleniu uległo część wyposażenia pokoju. W akcji brało udział 25 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Dolistowo, Zabiele, Jaświły/. Akcję zakończono o godz.  14.06. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 29 grudnia br. o godz. 17.09 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Downary na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że prawdopodobnie bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód wybiegł łoś; po potrąceniu zwierzęcia doszło do czołowego zderzenia z drugim pojazdem. a następnie w uszkodzone auta uderzył kolejny samochód. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna i przewieziona do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w samochodach. W akcji brało udział 11 strażaków i  2 samochody. Akcję zakończono o godz. 20.24. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.

p>


W dniu 15 grudnia br. o godz. 13.15 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Krypno Wielkie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku brał udział jeden samochód osobowy, który potrącił na jezdni kobietę. Na miejscu obecny był patrol Policji oraz Pogotowie Ratunkowe, lekarz udzielał pomocy medycznej poszkodowanej, która następnie została odwieziona do szpitala w Białymstoku. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na obu pasach jezdni, wyznaczeniu objazdu oraz pomocy Policji w kierowaniu ruchem drogowym. Miejsce wypadku przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i  1 samochód. Akcję zakończono o godz. 14.17. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 14 grudnia br. o godz. 15.04 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w miejscowości Zabiele Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków OSP Zabiele na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż czołowemu zderzeniu uległ autobus z samochodem osobowym. Autobusem poza kierowcą podróżowała jedna osoba - kierowca oraz pasażerka nie odnieśli żadnych obrażeń, w pojeździe osobowym jest uwięziony kierowca. Działania druhów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz przy pomocy liny stalowej rozciągnięciu konstrukcji samochodu w celu uwolnienia poszkodowanego kierowcy.  Do czasu przybycia Pogotowia oraz zastępu  z JRG Mońki wsparcia psychicznego udzielali strażacy z jednostki OSP Zabiele (zespół medyczny oraz strażacy z PSP przybyli na miejsce zdarzenia jednocześnie). Ratownicy medyczni udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie przewieźli go do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu akcji. W akcji brało udział 10 strażaków i  2 samochody /w tym OSP Zabiele/. Akcję zakończono o godz. 16.10. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 11 grudnia br. o godz. 17.18 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się dom drewniany w miejscowości Brzozowa Gm. Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono silne zadymienie na poddaszu drewnianego budynku. Ustalono, że pali się część drewnianego stropu przyległego bezpośrednio do komina. Działania ratowników polegały na rozebraniu części konstrukcji stropu celem zlokalizowania źródła pożaru, jego ugaszeniu oraz oddymieniu poddasza. W akcji brało udział 21 strażaków i  5 samochodów. Akcję zakończono o godz. 18.49. Przypuszczalna przyczyna pożaru to nieszczelność przewodu dymowego.


W dniu 3 grudnia br. o godz. 14.50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że na ul. Kolbego w Mońkach znajduje się mężczyzna w wykopie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, iż w wykopie ziemnym na głębokości ok. 3 m. znajduje się ranny pracownik firmy budowlanej. Wykop był zabezpieczony szalunkiem metalowym. Na miejscu obecny był zespół Pogotowia Ratunkowego, który poinformował, że poszkodowany prawdopodobnie ma złamaną kość udową lewej nogi. Działania strażaków polegały na zejściu do wykopu i unieruchomieniu złamanej kończyny, a następnie ułożono poszkodowanego na noszach i ewakuowano z wykopu. Działania ratownicze koordynował ratownik medyczny. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w Mońkach. W akcji brało udział 3 strażaków i  1 samochód. Akcję zakończono o godz. 15.21. Przypuszczalną przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wychodzenia z wykopu po drabinie.


W miesiącu listopadzie 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 11 zdarzeń, w tym 4 pożary oraz 7 miejscowych zagrożeń. Przy pożarach oraz miejscowych zagrożeniach odnotowano po 1 osobie rannej. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 90 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 27 listopada br. o godz. 12.07 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zatrzaśniętych drzwiach w mieszkaniu przy ul. Gajowej w Mońkach, w którym znajduje się chory mężczyzna. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w bloku mieszkalnym na III piętrze zostały zamknięte od środka drzwi zewnętrzne; właścicielka posiada klucz tylko do jednego z dwóch zamków.  Działania ratowników polegały na sprawieniu SHD-25 do wysokości III kondygnacji, wejściu strażaka na balkon, a następnie zbiciu szyby w drzwiach balkonowych. Strażak po wejściu do mieszkania zauważył wiszącego w przedpokoju mężczyznę, otworzył drzwi wewnętrzne, a następnie przy pomocy noża odciął wiszącego. Zespół ratownictwa medycznego podjął resuscytacje krążeniowo – oddechową /po kilkunastu minutach lekarz stwierdził zgon/. W akcji brało udział 2 strażaków i  1 samochód. Akcję zakończono o godz. 12.47.


W dniu 2 listopada br. o godz. 17.45 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Downary Gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się strop na poddaszu w budynku mieszkalnym wolnostojącym. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia, a następnie przystąpiono do rozbiórki tlącej się konstrukcji stropu. Strażacy pracowali w aparatach ochronny dróg oddechowych. Przy pracach rozbiórkowych użyto podręcznego sprzętu burzącego. W akcji brało udział 11 strażaków i  2 samochody /w tym OSP Downary/. Akcję zakończono o godz. 19.37. Przypuszczalną przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu dymowego.


W miesiącu październiku 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 27 zdarzeń, w tym 7 pożarów oraz 20 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby śmiertelne oraz 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 495 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 30 października br. o godz. 14.50 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o wypadku drogowym w okolicach miejscowości Smugorówka Goniądzka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku drogowym uczestniczył jeden samochód osobowy, którym jechała jedna osoba. Pojazd znajdował się na łące około 8 m od jezdni, stał na kołach. Poszkodowany kierowca znajdował się pod opieką lekarza Pogotowia Ratunkowego. Kierujący sam wydostał się z pojazdu, samochód po dachowaniu leżał na dachu, został postawiony na koła przez osoby postronne, które odłączyły też akumulator w pojeździe. Poszkodowany został odwieziony do szpitala. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Teren wypadku przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i  1 samochód. Akcję zakończono o godz. 15.35. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 29 października br. o godz. 12.44 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek gospodarczy w miejscowości Jaświły. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się budynek gospodarczy - wielofunkcyjny (chlewnia, stodoła i magazyn). Pożar obejmował już konstrukcję drewnianą dachu na długości około 1/3 budynku, paliły się również płody rolne i elementy drewniane znajdujące się wewnątrz budynku. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz w obronie na pozostałą część budynku i na sąsiedni budynek gospodarczo-mieszkalny, znajdujący się w odległości około 2 metrów od budynku objętego pożarem. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania, które polegało na usuwaniu palącego się siana i słomy na zewnątrz budynku; prowadzono rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcji dachu. Końcowe działania polegały na wyburzeniu ściany szczytowej budynku i komina, które to elementy groziły zawaleniem. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol Policji oraz pracownicy Pogotowia Energetycznego, którzy dokonali odłączenia przewodu zasilającego budynek w energię elektryczną, znajdującego się na ścianie szczytowej. Miejsce zdarzenia przekazano w formie pisemnej właścicielowi. W akcji brało udział 29 strażaków i  5 samochodów /w tym OSP Jaświły, Bobrówka, Brzozowa/. Akcję zakończono o godz. 15.52. Uratowano część obiektu z wyposażeniem oraz sąsiedni budynek. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 16 października br. o godz. 17.33 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację od Dyżurnego Policji, że na brzegu rzeki Biebrza w okolicach miejscowości Wierciszewo gm. Wizna znajdują się zwłoki kobiety; brak możliwości dojazdu. Działania strażaków polegały na przewiezieniu łodzią lekarza medycyny sądowej oraz Policjantów na drugi brzeg rzeki. Lekarz stwierdził zgon 28 letniej kobiety, Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie ciało zostało przetransportowane na przeciwległy brzeg i przekazane Policji. Przyczyna zdarzenia jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 6 października br. o godz. 13.42 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek mieszkalny w miejscowości Krypno Wielkie. Po przybyciu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że pali się pomieszczenie kuchni na parterze budynku, pokój na pierwszym piętrze oraz częściowo wnętrze budynku stodoły oddalonej o około 25 metrów od obiektu mieszkalnego; występuje bardzo duże zadymienie. Podano wodę do pomieszczeń domu oraz do wewnątrz budynku stodoły; na palące się drewno opałowe i słomę oraz jeden w obronie drugiej części stodoły. Zaopatrzenie wodne stanowił hydrant zewnętrzny zlokalizowany pomiędzy budynkami. Podczas prowadzonych działań gaśniczych w pomieszczeniu kuchni stwierdzono dwie butle z gazem propan – butan 11 kg z których ulatniał się gaz oraz w budynku stodoły butlę z ulatniającym się acetylenem oraz butlę z tlenem. Podano prąd mgłowy do środka pomieszczenia kuchni celem schłodzenia butli z gazem i oddymienia pomieszczenia, a następnie przystąpiono do zakręcenia zaworów celem ograniczenia wypływu, a następnie wyniesiono butle w bezpieczne miejsce /jednocześnie przeprowadzono podobne działania w budynku stodoły/. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych oraz z narażeniem życia. Podano pianę na palące się drewno celem oddymienia i dogaszenia pożaru. Miejsce działań zabezpieczono przed dostępem osób postronnych. Pogorzelisko przekazano właścicielowi. W akcji brało udział 26 strażaków i  6 samochodów /w tym OSP Krypno, Knyszyn, Jasionówka, Długołęka/. Akcję zakończono o godz. 16.00. Uratowano murowany budynek mieszkalny i stodoły. Spaleniu uległo drobne wyposażenie mieszkania, około 8 m3 drewna opałowego oraz słoma na powierzchni około 20 m2. Przypuszczalną przyczyną pożaru było podpalenie umyślne.


W dniu 4 października br. o godz. 16.10 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się piwnica w domu mieszkalnym w miejscowości Koziniec Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w piwnicy budynku mieszkalnego doszło do pożaru wewnętrznego, spowodowanego wysypaniem się żaru sadzy z niezabezpieczonej wyczystki kominowej. Przed przybyciem ratowników skuteczne działania gaśnicze prowadzili mieszkańcy domu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wybraniu żaru sadzy z kanału dymowego, oddymieniu i przewietrzeniu piwnicy. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. W akcji brało udział 13 strażaków i  3 samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 17.12. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wysypanie się żaru zapalonej sadzy przez wyczystkę komina.


W miesiącu wrześniu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 15 zdarzeń, w tym 9 pożarów, 4 miejscowe zagrożenia oraz 2 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 110 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 1 października br. o godz. 2.46 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się stodoła w Goniądzu. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się wnętrze drewnianego obiektu; ogniem objęta jest kanapa oraz pozostałości po produktach rolnych. Lokalizację miejsca pożaru w pierwszej fazie utrudniał gęsty dym. Działania polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz przewietrzeniu wnętrza budynku. Uratowano stodołę oraz zagrożony bezpośrednio budynek obory. Spaleniu uległa kanapa oraz słoma na powierzchni około 4 m2. Na miejscu był patrol Policji. W akcji brało udział 21 strażaków i  4 samochody /w tym OSP Goniądz, Downary, Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 4.04. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.


W dniu 16 września br. o godz. 16.13 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się samochód w garażu w miejscowości Hornostaje Gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że cały budynek objęty jest ogniem - pali się konstrukcja dachu kryta eternitem oraz wewnątrz dwa samochody. Działania ratowników polegały na podaniu wody na konstrukcję dachu oraz piany na palące się samochody. Zaopatrzenie wodne stanowiła sieć hydrantowa oddalona o  około 80 m od miejsca akcji. Prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji dachu. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 17.42. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 13 września br. o godz. 19.58 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek stodoły w miejscowości Góra Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar zewnętrzny murowano-drewnianej stodoły krytej eternitem i dachówką azbestową. Przed dojazdem samochodów ratowniczych działania gaśnicze prowadzili druhowie z OSP Góra, którzy zbudowali jedną linię gaśniczą od hydrantu nadziemnego oddalonego około 100 metrów od pożaru oraz ewakuowali maszyny rolnicze przechowywane w stodole. Działania strażaków polegały na podaniu wody na źródło ognia oraz dokonano częściowej rozbiórki elementów konstrukcji budynku. Spaleniu uległa częściowo konstrukcja dachu oraz około 3 ton słomy. Uratowano pozostałą część obiektu oraz maszyny rolnicze. W akcji brało udział 28 strażaków i 5 samochodów /w tym OSP Jasionówka, Krypno, Długołęka, Góra/. Akcję zakończono o godz. 22.34. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W miesiącu sierpniu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 30 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 9 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 10 220 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 10 sierpnia br. około godziny 0.48 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze domku na działce w Mońkach przy ul. Gajowej. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się drewniany domek. Ogień obejmował już cały budynek - zagrożone były znajdujące się w  pobliżu dwa kolejne domki drewniane. Działania polegały na podaniu wody na palący się obiekt oraz w obronie zagrożonych bezpośrednio budynków. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia przekazano właścicielce obiektu. W akcji brało udział 6 strażaków i 3 samochody. Akcję zakończono o godz. 3.23. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 9 sierpnia br. około godziny 16.52 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Osowiec Twierdza doszło wypadku drogowego. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na poboczu drogi, na lewym boku znajduje się samochód osobowy. Ranny kierowca o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Personel karetki Pogotowia Ratunkowego udzielił mu pomocy i zabrał da szpitala. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe, postawieniu samochodu na koła i uprzątnięciu pozostałości po wypadku. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 11 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 17.52. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu lipcu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 59 zdarzeń, w tym 3 pożary, 54 miejscowe zagrożenia oraz 2 alarmy fałszywe w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę śmiertelną oraz 10 rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 550 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


 

W dniu 10 lipca br. około godziny 16.39 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 w Downarach doszło do zderzenia samochodów osobowych. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku drogowym brały udział dwa samochody osobowe, które znajdują się na prawym pasie drogi. Na miejscu jest policja oraz zespół pogotowia ratunkowego, którego personel udzielał pomocy trzem osobom poszkodowanym. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala w Białymstoku. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zakręceniu zaworu gazu w jednym z pojazdów oraz pomocy w kierowaniu ruchem drogowym. W dalszej części działań uprzątnięto miejsce zdarzenia, zneutralizowano plamę płynu chłodniczego i całość zmyto prądem wody. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 17.43. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 9 lipca br. o godz. 14.43 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację, że pali się budynek mieszkalny w miejscowości Czarnystok Gm. Jasionówka. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar wewnętrzny w piwnicy budynku mieszkalnego. Panowało bardzo duże zadymienie. Działania ratowników polegały na podaniu wody na źródło ognia. Piwnica została oddymiona i przewietrzona. Miejsce zdarzenia przekazano właścicielowi. Spaleniu uległa instalacja elektryczna oraz część wyposażenia piwnicy. W akcji brało udział 10 strażaków i trzy samochody /w tym OSP Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 15.46. Przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 2 lipca br. o godz. 7.30 Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzymał informację o zaginięciu 52 letniego mężczyzny nad rzeką Biebrzą w okolicach miejscowości Dolistowo Stare. Po dojechaniu ratowników do miejscowości Dolistowo Stare, funkcjonariusze Policji przekazali informację, że odnaleziona odzież, dokumenty oraz rower zaginionego mężczyzny /w dniu wczorajszym około godz. 22.00/ znajdują się o około 4 km. Do miejsca zdarzenia brak możliwości dojazdu samochodami pożarniczymi. Działania strażaków polegały na zwodowaniu łodzi i dopłynięciu do miejsca zaginięcia. Ratownicy prowadzili poszukiwania z łodzi oraz pod wodą. Akcję z łodzi prowadzili również funkcjonariusze Policji oraz strażnicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. W dniu 3 lipca o godzinie 10.17 zwłoki zostały odnalezione. Ciało znajdowało się około 5 metrów od miejsca gdzie znaleziono rzeczy mężczyzny. Na miejscu obecny był brat zaginionego który rozpoznał denata. W akcji brało udział 13 strażaków.


Burze i silne wiatry 30.06 – 1.07.2009 r. 13 interwencji strażaków PSP i OSP na terenie powiatu monieckiego - działania związane były z udrażnianiem przejazdów drogowych od tarasujących drzew oraz wypompowywaniem wody z piwnic budynków mieszkalnych i gospodarczych.


W miesiącu czerwcu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 25 zdarzeń, w tym 2 pożary oraz 23 miejscowe zagrożenia. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 16 czerwca br. około godziny 17.35 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze Goniądz – Downary doszło do wypadku drogowego. Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów na skutek uderzenia przewrócony  został na dach i znajduje się w tej pozycji na poboczu drogi, drugi stoi w odległości około 50 m od miejsca zdarzenia. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatorów w obu pojazdach oraz zabezpieczeniu instalacji gazowej. W wypadku poszkodowanych zostało 5 osób, którym zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy medycznej. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Goniądz/. Akcję zakończono o godz. 20.13. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu maju 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 27 zdarzeń, w tym 12 pożarów oraz 15 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 3 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 562 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 19 maja br. około godz. 21.48 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach Knyszyna samochód osobowy uderzył w łosia. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w rowie znajduje się samochód osobowy po zderzeniu z łosiem; kierowca pojazdu siedzi na poboczu drogi w asyście policji. Pogotowie Ratunkowe przybyło równocześnie z pierwszym zastępem Straży Pożarnej i udzieliło pomocy medycznej poszkodowanemu. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu dopływu prądu z akumulatora oraz zmyciu jezdni. Na miejscu zdarzenia obecny był Strażnik Leśny z Nadleśnictwa Knyszyn. W akcji brało udział 10 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 22.59.


W dniu 10 maja br.  około godz. 15.31 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że mężczyzna wpadł do bunkra w miejscowości Osowiec Twierdza gm. Goniądz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia /II Fort Zarzeczny/ stwierdzono, że na terenie fortyfikacji znajduje się ranny mężczyzna. Ustalono, że poszkodowany przy pomocy innych osób zdołał wydostać się na zewnątrz. Ratownicy przystąpili do udzielania pomocy medycznej; dokonano przeszukania też wnętrza bunkra. Podczas badania wstępnego stwierdzono pięć głębokich, krwawiących ran głowy, osoba była przytomna. Działania ratowników polegały na założeniu opatrunków osłaniających na rany głowy, założeniu kołnierza ortopedycznego, ułożeniu rannego na noszach typu deska i stabilizacji głowy. Prowadzono tlenoterapię bierną 100 % tlenem, zastosowano termoizolację i prowadzono wsparcie psychiczne. Po przybyciu Pogotowia Ratunkowego osobę poszkodowaną przekazano zespołowi medycznemu. Po zbadaniu rannego przez załogę karetki do zdarzenia został zadysponowany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na lądowisko dla śmigłowca wyznaczono teren odległy o około 300 m od miejsca zdarzenia. Poszkodowanego do lądowiska ratownicy transportowali na noszach po trudnym, pagórkowatym, częściowo podmokłym terenie. Po wylądowaniu helikoptera mężczyzna został przekazany lekarzowi LPR. Strażacy zabezpieczyli lądowanie i start śmigłowca. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz. 17.05.


W miesiącu kwietniu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 87 zdarzeń, w tym 76 pożarów, 10 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 2 osoby ranne. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2974 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 29 kwietnia br. od godz. 10.21 /co kilka minut/ na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpływały informacje, że pali się sucha trawa na nasypie kolejowym wzdłuż szlaku kolejowego Białystok – Ełk /od miejscowości kol. Zastocze do okolic Kanału Rudzkiego; odcinek około 25 km/. Pożar został podzielony na odcinki gaśnicze. Strażacy po dojechaniu na miejsce akcji bronili przede wszystkim aby pożar nie rozprzestrzenił się na obszary leśne oraz zagrożony posterunek energetyczny Osowiec Twierdza. Działania polegały na podaniu wody na źródła ognia oraz gaszeniu suchej trawy przy pomocy tłumic. Spaleniu uległo około 2 ha młodnika sosnowego w okolicach miejscowości Jaski i Łazy, ściółka leśna na obszarze około 2 ha oraz sucha trawa na nasypie kolejowym. W akcji brało udział 26 strażaków PSP, 46 druhów OSP i 16 samochodów /w tym OSP Goniądz, Downary, Knyszyn, Jaświły, Krypno oraz jednostki z powiatu grajewskiego JRG Grajewo, OSP Białaszewo, Ciemnoszyje, Ruda/. Akcję zakończono o godz. 16.25. Przypuszczalną przyczyną pożaru była blokada układu hamulcowego wagonu towarowego pociągu relacji Białystok – Ełk.


W dniu 24 kwietnia br. około godziny 8.08 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze mieszkania w bloku przy ul. Gajowej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków na miejsce pożaru stwierdzono, że na klatce schodowej bloku mieszkalnego jest duże zadymienie. Jeden z mieszkańców poinformował ratowników, że pali się mieszkanie na II piętrze. Działania straży polegały na wejściu ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych do palącego się mieszkania i podaniu wody na palącą się szafkę w kuchni; jednocześnie prowadzono przeszukiwanie mieszkania pod kontem obecności ludzi. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono pozostałe mieszkania na wyższych kondygnacjach; otwarcie mieszkań przez właścicieli i ich oddymienie. W akcji brało udział 6 strażaków i 2 samochody. Akcję zakończono o godz. 8.54. Przypuszczalną przyczyną pożaru było porzucenie niedopałka papierosa do kosza na śmieci.


W dniu 23 kwietnia br. około godziny 4.03 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Chraboły doszło do wypadku drogowego. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku drogowym uczestniczył jeden pojazd osobowy, który znajduje się na poboczu drogi; przewrócony na dach. Zespół medyczny udzielił pomocy osobie poszkodowanej. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięcia dopływu prądu z akumulatora oraz oświetleniu terenu akcji. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Knyszyn/. Akcję zakończono o godz. 4.41. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 20 kwietnia br. około godziny 16.43 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze budynku stodoły w miejscowości Góra Gm. Krypno. Po dojechaniu strażaków na miejsce akcji, pożarem objęty był cały budynek; konstrukcja dachu kryta eternitem obiektu uległa zawaleniu - zagrożony bezpośrednio był budynek obory. Działania ratowników polegały na podaniu wody i piany na źródło ognia oraz w obronie zagrożonego budynku. W działaniach wykorzystano cięgnik rolniczy właściciela wraz z przyczepą w celu wywożenia tlącej się słomy w wyznaczone miejsce. Spaleniu uległa drewniana stodoła oraz zgromadzone w niej płody rolne; słoma w belach i zboże. Uratowano obiekt obory. W akcji brało udział 22 strażaków i 4 samochody /w tym OSP Krypno, Długołęka/. Akcję zakończono o godz. 19.59. Przypuszczalna przyczyna pożaru jest w trakcie ustalania.


W dniu 16 kwietnia br. około godziny 15.11 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze samochodu osobowego na ulicy Leśnej w Mońkach. Po dojechaniu strażaków do miejsca zdarzenia stwierdzono, że na jezdni znajduje się samochód osobowy który bezpośrednio przed przybyciem straży został ugaszony za pomocą gaśnicy proszkowej przez pracownika pobliskiego zakładu mechanicznego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zakręceniu butli instalacji LPG oraz odcięciu dopływu prądu od akumulatora. Na miejscu obecny był patrol Policji któremu został przekazany teren akcji. Spaleniu uległa tapicerka bagażnika i część instalacji elektrycznej, tylny prawy reflektor, częściowo nadpaleniu uległ lakier w tylnej części samochodu. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 15.22. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.


W dniu 16 kwietnia br. około godziny 14.16 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Zucielec Gm. Trzcianne. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar zewnętrzny budynku gospodarczego betonowego krytego papą. Bezpośrednio zagrożony przez ogień był sąsiedni budynek mieszkalno - gospodarczy, oddalony o około 1 m od palącego się budynku. Działania ratowników polegały na wody na źródło ognia oraz przemiennie w obronie zagrożonego mienia. Podczas dogaszania pożaru prowadzono prace wyburzeniowe konstrukcji dachowej budynku. Miejsce zdarzenia przekazano współwłaścicielowi. Spaleniu uległa konstrukcja dachowa budynku gospodarczego, pokrycie wykonane z papy oraz około trzech metrów sześciennych drewna opałowego. Uratowano budynek mieszkalno - gospodarczy murowany kryty eternitem. W akcji brało udział 9 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Trzcianne/. Akcję zakończono o godz. 15.36. Przypuszczalną przyczyną pożaru było rozpalenie ogniska w bliskiej odległości od budynku.


W dniu 10 kwietnia br. około godziny 11.47 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja o pożarze budynków w miejscowości kolonia Dziękonie gm. Mońki. Po dojechaniu strażaków na miejsce akcji, pożarem objęta była konstrukcja dachu dwóch budynków /obory, garażu/; zagrożony bezpośrednio był połączony murowany budynek stodoły z płodami rolnymi oraz murowany budynek magazynowy. Działania ratowników polegały na podaniu wody i piany w miejscu łączenia się obiektów, zerwaniu pokrycia dachowego, niedopuszczeniu przedostania się ognia na część parterową budynków przez otwory wentylacyjne oraz zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego. Po przybyciu kolejnych jednostek straży pożarnych wprowadzano je do działań, które polegały na podaniu wody, zrywaniu pokrycia dachowego oraz wynoszeniu na zewnątrz palącej się sprasowanej słomy. Zamiar taktyczny został osiągnięty, pożar nie rozprzestrzenił się na kolejne budynki. W działaniach wykorzystano cięgnik rolniczy właściciela wraz z przyczepą w celu wywożenia tlącej się słomy w wyznaczone miejsce. W akcji brało udział 32 strażaków i 8 samochodów /w tym OSP Goniądz, Knyszyn, Krypno, Jasionówka/. Akcję zakończono o godz. 18.25. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.


W dniu 8 kwietnia br. około godziny 8.38 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że w miejscowości Góra Gm. Krypno na rzece Narew spływające drzewo zablokowało przepływ wody przez jaz. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że przepływ wody przez jaz blokuje drzewo o długości około 18 m. Działania polegały na zejściu ratownika zabezpieczonego linką asekuracyjna na drzewo znajdujące się w wodzie i podjęciu działania mającego na celu zaczepienie stalowej liny w miejscu dogodnym do wyciągnięcia obiektu z wody. Do wyciągnięcia drzewa użyto ciągnika rolniczego. Na miejscu byli obecni pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 9.38.


W dniu 4 kwietnia br. około godziny 13.22 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że w miejscowości Jaświły samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku drogowym udział brał jeden pojazd, który uderzył swoim prawym bokiem w słup energetyczny. Samochód znajdował się na chodniku poza krawędzią jezdni , w środku znajdował się zakleszczony ranny mężczyzna. Działania ratowników polegały na uwolnieniu kierowcy i przekazaniu go zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Strażacy odcięli dopływ prądu z akumulatora, zakręcili butlę instalacji gazowej samochodu oraz zabezpieczyli miejsca zdarzenia. Następnie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca Pogotowia Ratunkowego. W akcji brało udział 8 strażaków i 2 samochody /w tym OSP Jaświły/. Akcję zakończono o godz. 15.27. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu marcu 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 19 zdarzeń, w tym 6 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy w dobrej wierze. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 osób rannych. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 2042 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 1 kwietnia br. około godz. 10.16 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Knyszyn. Po przybyciu straży pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w budynku mieszkalnym w pomieszczeniu kuchni pali się dywan oraz stojąca przy piecu skrzynia z drewnem. Działania strażaków polegały na podaniu wody na zródło ognia, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń oraz wyniesieniu na zewnątrz tlących się przedmiotów. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. Teren działań został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód - OSP Knyszyn. Akcję zakończono o godz. 10.49. Przypuszczalną przyczyną pożaru było wypadnięcie żaru z pieca.


W dniu 29 marca br. około godziny 22.36 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że w miejscowości Wojtówce samochód osobowy uderzył w drzewo. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wypadku uczestniczył jeden samochód osobowy; na miejscu zdarzenia nie ma osób poszkodowanych. Pojazd znajdował się na poboczu drogi, tuż przy zniszczonym ogrodzeniu posesji. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatora. Ustalono, że samochodem mogły podróżować co najmniej dwie osoby, które oddaliły się z miejsca wypadku. Dokonano przeszukania okolicy zdarzenia w celu odnalezienia osób poszkodowanych. Jedna osoba została odnaleziona w dalszej odległości od wypadku, której lekarz pogotowia ratunkowego udzielił pomocy, a następnie ranny został odwieziony do szpitala. Teren zdarzenia przekazano Policji. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 23.35. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 16 marca br. około godziny 8.14 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 w Mońkach doszło do zderzenia samochodów osobowych. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku drogowym udział brały dwa samochody osobowe oraz ciągnik rolniczy. W wypadku zostały poszkodowane dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. Działanie ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu zasilania prądu z akumulatora. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 9.29. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W dniu 6 marca br. około godziny 17.53 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze Mońki – Kalinówka Kościelna w okolicach miejscowości Ciesze znajduje się samochód w rowie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku drogowym udział brał jeden samochód osobowy, który leży w rowie. Kierujący o własnych siłach opuścił pojazd; personel medyczny udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy, a następnie przewiózł go do szpitala. Działanie ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odcięciu zasilania prądu z akumulatora. W akcji brało udział 4 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 18.11. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


W miesiącu lutym 2009 r. na terenie powiatu monieckiego ogółem odnotowano 16 zdarzeń, w tym 5 pożarów oraz 11 miejscowych zagrożeń. Przy miejscowych zagrożeniach odnotowano 1 osobę ranną. W omawianym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej uratowały mienie o wartości 165 tys. zł.

/więcej informacji - statystyka/


W dniu 1 marca br. około godziny 11.19 na Powiatowe Stanowisko Kierowania wpłynęła informacja, że na drodze krajowej nr 65 /Białystok – Ełk/ w okolicach miejscowości Owieczki znajduje się samochód w rowie. Po dojechaniu strażaków na miejsce zdarzenia ustalono, że w wypadku drogowym udział brał jeden samochód osobowy, który rozbity leży na lewym boku w rowie. W samochodzie znajduje się uwięziony kierowca. Działanie ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, częściowym usunięciu dachu pojazdu przy pomocy narzędzi hydraulicznych i wydobyciu osoby poszkodowanej, którą następnie przekazano ekipie Pogotowia Ratunkowego. Dokonano odcięcia zasilania prądu z akumulatora, zakręcono butlę instalacji gazowej pojazdu. Dokonano wstrzymania ruchu drogowego na czas trwania akcji ratowniczej; Policja wyznaczyła objazdy. W akcji brało udział 3 strażaków i 1 samochód. Akcję zakończono o godz. 11.58. Przypuszczalna przyczyna wypadku jest w trakcie ustalania przez Policję.


e-Mońki.pl © KP PSP Mońki