image_pdfimage_print

W związku z wprowadzeniem z dniem 10 października 2020 r. na terenie kraju obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniana się pandemii koronawirusa COVID-19 – do odwołania Komenda Powiatowa PSP w Mońkach ogranicza do minimum obsługę petentów w swojej siedzibie.

Powyższe obostrzenia mają na celu ochronę mieszkańców oraz pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawy należy załatwiać drogą telefoniczną, elektronicznie, faksem lub korespondencyjnie. Natomiast konieczne wizyty proszę umawiać telefonicznie w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Mońkach lub z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sposób załatwiania spraw drogą telefoniczną: kontakt z sekretariatem Komendy Powiatowej PSP w Mońkach pod numerem – 47 711 82 60.

Sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną: przesyłanie korespondencji faksem pod numer 47 711 82 59 lub elektronicznie na adres kppspmo@straz.bialystok.pl

Sposób załatwiania spraw korespondencyjnie: przesyłanie korespondencji na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, ul. Mickiewicza 18, 19 – 100 Mońki.

Sposób załatwiania spraw osobiście:

składane dokumenty muszą znajdować się w kopercie i zawierać adres korespondencyjny wnioskodawcy wraz z innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w siedzibie KP PSP – petenci pozostawiają korespondencję w godz. 7.30 – 15.30 na stoliku przy wejściu bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami Komendy,
dokumentacja w wersji papierowej będzie możliwa do odbioru w wyznaczonym punkcie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem KP PSP lub pracownikiem prowadzącym sprawę.

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu załatwienia sprawy należy kontaktować się telefonicznie z pracownikami merytorycznymi poszczególnych komórek organizacyjnych KP PSP.