tel. 998, 112    >>  Od początku roku odnotowano 267 zdarzeń, w tym: pożary 116, miejscowe zagrożenia 145, alarmy fałszywe 6   <<    tel. 998, 112

Witamy

"Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy podejmowanych obowiązków strażaka UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. ( ... )"

straż